Skip to main content

Læge mellem himmel og jord

Nicolai Engel er praktiserende læge i Nørresundby – og bidt af flyvning. På 16. år er han tilknyttet det danske flyselskab North Flying, en af de førende nordeuropæiske operatører inden for ambulanceflyvning, som i perioder i skisæsonen dagligt flyver fra Aalborg til Alperne for at afhente tilskadekomne nordiske skiturister. Lørdag d. 25. februar skal en dansker og seks svenskere hentes hjem fra Italien og Schweiz.

cover
Til daglig er Nicolai Engel praktiserende læge i Nørresundby, men i skisæsonen flyver han mellem Aalborg og Alperne for at afhente forulykkede skiturister. (Foto: Lars Horn)

Tekst af Dorte Jungersen, dorte.r.jungersen@gmail.com. Foto af Lars Horn / Baghuset

8. mar. 2023
4 min.

Lidt i otte, en time før afgang, mødes jeg med teamet i ambulancerummet hos North Flying i Aalborg Lufthavn. Vi er et fast team af cirka 14 læger og 16 sygeplejersker, der er afsted på skift, og i dag er det sygeplejerske Louise Gundersen og mig, der gennemgår tjeklisten for, om vi har alt nødvendigt udstyr med«.

Udstyret tjekkes (Foto: Lars Horn)
Flyet pakkes (Foto: Lars Horn)

»Dagens opgave er at hente syv ,ski-brudne’ hjem for forsikringsselskabet SOS International. Dagen før har vi fået oplyst, hvem vi skal hente. Vi lærer deres navne udenad, undersøger, om de har andre sygdomme, de skal have medicin for, planlægger, hvor de skal placeres i flyet, og om der er nogen, der skal bæres ombord på en båre. Det er der en, der skal. Ambulanceflyet indrettes efter behov.«

Der en del der skal planlægges inden afgang (Foto: Lars Horn)
Ambulanceflyet indrettes efter behov (Foto: Lars Horn)

»Vi bliver også orienteret om vejrforholdene. Navnlig i Østrig, som er en hyppig destination, er vejret ofte så foranderligt, at det hænder, at vi må skifte lufthavn fra typisk Innsbruck til Salzburg. Det undgår vi i dag.«

Dagens rute er planlagt (Foto: Lars Horn)
Vejret er fint over Alperne i dag (Foto: Lars Horn)

»Jeg begyndte på svæveflyvning som 15-årig, fik flyvecertifikat som 18-årig, og i starten lejede jeg fly, inden jeg fik mit eget. Som læge i ambulancefly kan jeg kombinere min interesse for flyvning med mit erhverv, og jeg har været med til at bringe patienter hjem fra feriedestinationer så langt væk som Canada og Kina.«

Læge mellem himmel og jord (Foto: Lars Horn)

»Kl. 9.00 går kursen mod Torino i Italien, hvor vi lander cirka tre en halv time senere. Her venter tre svenske turister, der har pådraget sig knæskader i de italienske alper, og endnu en svensker, der i Innsbruck har fået lårbensbrud. Der går et par timer, før alle er lejret om bord og stabiliseret, og vi kan fortsætte mod Zürich.«

På vej mod Torino i Italien (Foto: Lars Horn)

»Her venter cirka en time senere yderligere to svenske skiturister og en dansker. En med knoglebrud og to med knæskader, som er hyppigst forekommende. Da jeg var afsted forleden uge, havde stort set alle pådraget sig højresidig knæskade.«

Knæskader er de hyppigst forekommende skader (Foto: Lars Horn)

»Turen i dag er en typisk afhentning. Og dog. På min sidste tur var det unge mennesker, vi fragtede hjem. Denne gang er det snarere deres forældres generation. Pudsigt nok viser det sig, at en af de unge fyre fra sidst er nevø til en af lørdagens patienter.«

En af lørdagens patienter (Foto: Lars Horn)

»Sygeplejerske Louise Gundersens og min opgave er at smertestille de tilskadekomne, men også at orientere dem om hjemturen, og hvad der skal ske, når de kommer hjem. Det er forskelligt, der fylder hos dem. Nogle har brug for, at vi taler om eventuel operation, og herunder hvor langt et sygdomsforløb de kan se frem til. Her kommer min brede baggrund fra bl.a. ortopædkirurgiske afdelinger og selvfølgelig mange år i almen praksis mig til gode.

Denne gang er der en af patienterne, der lider af flyskræk og derfor skal beroliges og holdes i hånden.«

Omsorg og orientering på hjemturen. (Foto: Lars Horn)

»Vi opfordrer altid til, at man forretter sin nødtørft, inden man går ombord, da det kan være lidt besværligt på flyet med et gipset ben eller en benskinne.

Ofte mellemlander vi i både Oslo, Stokholm og Gøteborg. Men i dag skal vi kun foretage én mellemlanding. Vi lander i Roskilde ved sekstiden, hvorfra de fleste skal videre til Sydsverige. «

Mellemlanding i Roskinde (Foto: Lars Horn)

»Tre kvarter senere er vi retur i Aalborg, hvor vi mødes til debriefing i ambulancerummet: Hvad gik godt? Hvad kan vi gøre bedre? Mangler vi udstyr? Vi har gjort det så mange gange, at der sjældent er anmærkninger. Jo, vi kunne ønske os en kortere ventetid i security, men det kan vi ikke gøre noget ved.

Herefter fyldes kufferterne med udstyr op og forsegles, så de er klar til næste tur.

Alle på kontoret og værkstedet, piloter samt læger og sygeplejersker trækker på samme hammel og er parate til at give en ekstra skalle, hvis vi f.eks. lander sent, og der skal gøres klart til næste dag. Jeg tiltales af det teamwork, hvor vi er fælles om at løse opgaven.«

Retur i Aalborg. (Foto. Lars Horn)
Klargøring til næste tur. (Foto: Lars Horn)

»Og så er turene i luften et afbræk, som jeg kunne unde flere af mine kolleger. Ikke mindst som et værn mod at køre sur i dagligdagen.

Jeg tager hjem med en følelse af, at vi har sikret en god og tryg hjemkomst for alle syv patienter.

Selvom jeg er mør efter dagens dont, og selvom det nok vil afføde et ,nu igen’ fra min hustru, tager jeg formentlig snart afsted igen – inden sæsonen for denne del af ambulancetjenesten er ved at ebbe ud«.