Skip to main content

Lægeansvarsudvalget Det er ok at smage på urinen, men du skal huske at skrive i journalen, hvad den smager af!

Af Mogens Ydemann, medlem af Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg

8. okt. 2010
1 min.

En vagtlæge kaldes ud til en konfus ældre patient, hvor der mistænkes urinvejsinfektion. Lægen forklarer senere, at han mistænker en apopleksi og hvad han har undersøgt, bl.a. har han undersøgt urinen m.h.t. udseende, lugt og smag. Journalen indeholder ikke oplysninger om fund ved neurologisk undersøgelse eller undersøgelse af urinprøve, ej heller hvilket smertestillende han ordinerede.

Har du husket at skrive det i journalen?

Resume:

80% af de offentliggjorte sager om journalføring i 2009 endte med en påtale. De kirurgiske specialer pådrager sig langt størstedelen, herefter kommer almen medicin incl. vagtlæger og til sidst anæstesien. De øvrige medicinske specialer går helt fri. Ortopædkirurgerne får langt de fleste påtaler. I næsten halvdelen af tilfældene er det overraskende nok dokumentation af behandlingen, der ikke er god nok. Tæt ved en tredjedel af sagerne omhandler manglende journalføring af den information, der blev givet til patienten. Efter min vurdering har den manglende journalføring formentlig ingen betydning haft for behandlingen i hele 71% af sagerne, hvilket trods alt er beroligende.

Læs hele artiklen og et ultrakort lærerigt resume af

sagerne her www.laeger.dk/lau

Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg består af følgende medlemmer:

Overlæge Marlene Mohr, formand Reservelæge Camilla Fenst Overlæge Per Helligsø 1. reservelæge Kaare Mai Alment praktiserende læge Margit Maltesen Reservelæge Mogens Ydemann Alment praktiserende læge Ole Nørskov Speciallæge Niels Siebuhr Overlæge Mogens Tangø