Skip to main content

Lægecenter Korsør bruger video til patienter med KOL: »Vi skal flytte viden – ikke patienter«

For få måneder siden tog Lægecenter Korsør et nyt værktøj i brug. Hver fredag ringer de sygehuset op på et videolink sammen med patienter med KOL. Det er der allerede kommet meget godt ud af. Nu drømmer praktiserende læge Berit Lassen om mere af samme slags.

cover
»Læger er en sparsom ressource i vores del af landet. Derfor er vi nødt til at få mest muligt ud af vores færre ressourcer. Vi skal sørge for, at de patienter, der har mest brug for det, får vores ressourcer«, siger Berit Lassen, praktiserende læge (Foto: Claus Boesen)

Af Line Felholt, kontaktlinef@gmail.com

1. apr. 2024
12 min.

»Du er hæs«, siger praktiserende læge Berit Lassen til patienten Hans Krohn.

»Ja!«, svarer han, for det er netop dét, der undrer ham.

»Det har jeg været i knap et halvt år nu. Det kom efter en antibiotikakur«, siger patienten og fortæller, at hospitalet har lavet gentagne skanninger af hans lunger for at udelukke lungekræft. Man kan nemlig blive hæs, hvis kræftknuden trykker på den nerve, der styrer stemmelæberne. Ofte vil det blive anstrengende at tale.

»Mine kone siger, at jeg råber«, tilføjer Hans Krohn.

Men skanningerne har vist, at han ikke har lungecancer.

»Så jeg tror, det er noget andet. En svampeinfektion«, siger han.

Det kan fint passe. Og af mange grunde. Både den antibiotikakur, han selv nævner, og også fordi Hans Krohn fejler en masse andet. Han er behandlet for prostatakræft, har to hæmatologiske sygdomme og formentlig også artrose i hoften.

Ja, og så har han KOL. Så hans medicinliste er lang. For eksempel kan det meget vel være hans inhalationsmedicin mod KOL, der giver ham svampeinfektion i svælget og gør ham hæs. Men problemet er, at den tablet med fluconazol, der skal behandle svamp i mund og hals, kan interagere med hans mange andre præparater.

»Det er svært, for med den lange medicinliste, du har, er jeg bekymret for at give dig svampebehandling. Jeg ved ikke, om jeg tør«, siger Berit Lassen.

Hun klør sig billedligt set på hagen. For måske er den bedste forebyggelse mod svamp og hæshed, at Hans Krohn slet ikke tager inhalationsmedicin mod sin KOL.

»For i virkeligheden har du jo ret få symptomer på din KOL aktuelt. Så det handler om at finde en balance i behandlingen her«, siger Berit Lassen eftertænksomt.

»Det er her, hvor jeg vil spørge dem, der er klogere end mig«, siger hun beslutsomt.

Faktisk var der planer om, at dagens konsultation med Hans Krohn skulle foregå som en videokonsultation med lungeoverlægen på Slagelse Sygehus. Lægecenter Korsør, hvor Berit Lassen er kompagnon, har nemlig indgået en atypisk aftale med det lokale hospital. Hver fredag laver man fælles videokonsultationer, hvor den KOL-ansvarlige sygeplejerske og eventuelt også en praktiserende læge fra Lægecenter Korsør, sygehuset samt patienten med KOL vender patientens behandling.

Der er for eksempel mange patienter med KOL, der får inhalationssteroid og dermed har risiko for svampeinfektioner. Desuden er inhalationsbehandlingen dyr for patienterne. Lægecenter Korsør revurderer derfor jævnligt indikationen for steroidinhalationsbehandlingen. Indsatsen kvalitetssikres ved hjælp af datavisninger fra KIAP (kvalitetsudvikling i almen praksis). Og ofte er der brug for at drøfte fordele og ulemper ved behandlingen – især hos de multisyge som Hans Krohn, der i forvejen får meget medicin.

»Det er sådan noget, vi typisk ville tage med hospitalet på video«, fortæller Berit Lassen.

I dag kan det ikke lade sig gøre, for klinikkens KOL-sygeplejerske er på ferie og har aflyst videokonsultationen. Men så vil Berit Lassen i stedet forsøge at få fat i en øre-næse-hals-læge senere på dagen via den hotline til sygehuset, som hun også kan bruge, når hun er i tvivl. For der kan i princippet også være tale om en dobbeltproblematik: svamp i svælg og en sangerknude på Hans Krohns stemmebånd.

»Det er det, der er med patienter, der fejler flere ting på én gang. Der skal vi typisk have gang i flere specialister,« siger Berit Lassen.

Stor impact

Lægecenter Korsør er en stor almen praksis. Det ser man allerede i receptionen, hvor der er tre lægesekretærer og et decideret »call center« bemandet af klinikkens mange medicinstuderende, der står for at besvare opkald, men også opgaver som eksempelvis blodprøver. Derudover har klinikken seks sygeplejersker, hvoraf en også er praksismanager, en bioanalytiker, en SOSU-assistent og en kiropraktor ansat. Klinikken er ejet af tre læger i kompagniskab, og man har omtrent 8.500 patienter. Meget af den direkte patientkontakt varetages af klinikpersonalet. De tre læger har primært en superviserende funktion.

»Læger er en sparsom ressource i vores del af landet. Derfor er vi nødt til at få mest muligt ud af vores færre ressourcer. Vi skal sørge for, at de patienter, der har mest brug for det, får vores ressourcer. Derfor skal vi tænke anderledes og organisere os anderledes«, siger Berit Lassen.

For det er en kendsgerning, at andelen af multisyge er højest på blandt andet Vestsjælland. Et eksempel på, at borgerne omkring Lægecenter Korsør er mere syge end mange andre steder i landet, er, at landsgennemsnittet for patienter med diabetes er 4,5%, mens det blandt Berit Lassens patienter er 8%.

Hans Krohn har KOL, og så fejler han en masse andet. Han er behandlet for prostatakræft, har to hæmatologiske sygdomme og formentlig også artrose i hoften og muligvis diabetes, »så det handler om at finde en balance i behandlingen«, siger Berit Lassen. (foto: Claus Boesen)

KOL fylder meget også. Ikke fordi KOL i sig selv er mere kompliceret at håndtere end så mange andre sygdomme, understreger Berit Lassen. Men fordi:

»… patienterne ofte fejler rigtig meget forskelligt. Det gør det komplekst, at de også har diabetes, hjerte-kar-sygdom og måske psykisk sygdom. Og så det, at det også er ledsaget af ulighed i sundhed. Alt det viser sig maks. hos patienter med KOL«, siger Berit Lassen.

Ulighed i sundhed ligger hende særligt på sinde, og når hun går på arbejde hver dag, er det for først og fremmest at udligne den ulige tilgængelighed af lægeressourcer, som hele tiden truer i hendes hjørne af landet. Vel at mærke, hvor patienterne ofte er dårligt stillet økonomisk, har begrænset netværk og – når det gælder KOL – bliver socialt isolerede og føler skyld og skam over den situation, de er i, som de opfatter som selvforskyldt.

»Derfor fylder KOL. Fordi vi skal vikariere for deres manglende netværk. Der er rigtig meget tovholderfunktion i det for os, for vi skal være der for dem både her i klinikken, når de skal på sygehuset, og vi skal følge op med hjemmebesøg bagefter: Er der brug for hjemmehjælp og en medicingennemgang?«, forklarer Berit Lassen.

Og tilføjer nok så vigtigt:

»Derfor er det også en spændende patientgruppe. En patientgruppe, vi kan gøre rigtig meget for. Det er tilfredsstillende, at det har så stor impact, det, vi gør«, siger hun.

Ydelsesnummer 0126

For de gør som sagt noget andet i Lægecenter Korsør. Det, der træder tydeligst frem, er videokonsultationerne med sygehuset. Berit Lassen klikker på computeren for at finde det præcise ydelsesnummer.

»Videokonference 0126«, siger hun med entusiasme, da hun finder det.

»Det må du gerne skrive, for det, tror jeg, at mange af mine kolleger gerne vil vide«, pointerer hun.

Hun er nemlig så glad for, at der findes et ydelsesnummer på det tilbud, som de i klinikken har så stor glæde af, og som på mange måder har revolutioneret deres arbejde med de multisyge med KOL.

Videokonsultationer er noget nyt, som Lægecenter Korsør har startet op for 3-4 måneder siden. Som sagt hver fredag, hvor patienten møder op i klinikken hos Berit Lassen og hendes KOL-ansvarlige sygeplejerske, og så går de i videomøde med lungeoverlægen på sygehuset. Ydelsesnummeret kræver, at patienten er til stede i klinikken under videokonsultationen, hvilket Berit Lassen i øvrigt mener er vigtigt, fordi patienten på den måde inddrages i beslutninger omkring sin behandling. KOL er nemlig et område med lav komplians.

»Patienter med KOL har det med at udeblive. Både fordi det kan være skamfuldt at have KOL. Men også fordi, de kan have mange års erfaring med at føle, at de ikke rigtig bliver taget alvorligt. Der betyder det bare meget, at de sidder sammen med os, som de har tillid til, mens vi taler med specialisten på sygehuset«, fortæller Berit Lassen.

Men der er også noget andet, der gør de nye videokonsultationer til en kæmpe hjælp. Berit Lassen har en vending for det:

»Vi flytter viden, ikke patienter«, siger hun flere gange. Fordi det har været en »game changer« for klinikken at tænke sådan. Dels er patienterne ikke så nemme at flytte, fortæller Berit Lassen. Det kan være helt praktiske barrierer, der står i vejen for, at de møder op til deres tid på ambulatoriet. Måske glemmer de at bestille transport. Eller er udtrættet af at navigere i behandlingssystemet.

Dels er der spørgsmålet om tillid, som patienterne har mere til Berit Lassen og hendes kolleger, end de har til læger, de ikke kender på sygehuset.

»Patienterne fejler ofte rigtig meget forskelligt. Det gør det komplekst, at de også har diabetes, hjerte-kar-sygdom og måske psykisk sygdom«Berit Lassen, praktiserende læge

Men det handler også om, at hvis Lægecenter Korsør ikke flytter patienter, men beholder dem hos sig selv fysisk under samtaler med hospitalet, ja, så bliver Berit Lassen og hendes kolleger klogere.

»Det er sket et kompetenceløft hos os, siden vi begyndte på videokonsultationer med sygehuset. Man kan jo indimellem gå rundt og være ubevidst inkompetente. På den her måde får vi for eksempel ryddet op i medicin, der ikke giver mening. Og vi får sparring, når vi kan se, at patienten har fået det værre. Vi bliver meget klogere. Vi ville ikke være blevet en pind klogere, hvis patienten tog til samtale på sygehuset«, forklarer Berit Lassen.

Og selvfølgelig er hospitalet også glade for ordningen. Hospitalet kan se to patienter på en halv time på video i stedet for at få dem ind i ambulatoriet. Det siger sig selv, at det er en kæmpe fordel for dem også. En såkaldt no brainer, men det taler også ind i den opgaveglidning, der i disse år foregår fra sekundærsektor til primærsektor. Netop derfor er ydelsesnummer 0126 så genial, mener Berit Lassen.

»Der er så meget af det, vi gør i det daglige, der ikke er et honorar for. Som at være tovholder for de multisyge patienters behandling. Men det her er der honorar for. Video er understøttet af overenskomsten. Her er det tværsektorielle samarbejde faktisk honoreret«, understreger hun.

Raske multisyge

Tilbage i konsultationen aftaler Berit Lassen med patienten Hans Krohn, at de laver videokonsultation med sygehuset om 14 dage. De er også blevet enige om at spørge overlægen på lungeafdelingen, om det er en god idé at bruge PEP-fløjte eller ej. Den er et populært redskab for patienter med lungeproblemer til at løsne slim, håndtere åndenød og få en bedre forståelse for vejrtrækningen. Men Hans Krohn er forvirret over, at Berit Lassen råder ham til at bruge den, mens en lungelæge har frarådet det. Derfor bliver de enige om sammen at spørge overlægen på sygehuset til næste videokonsultation.

Hans Krohn er selv læge og har faktisk vikarieret i Lægecenter Korsør. Men han har også været læge på Grønland og i årevis kørt som vagtlæge hjemme i Danmark. Det var som vagtlæge hver tredje nat, at han genoptog rygningen. Formentlig årsagen til den KOL, han i dag døjer med.

Men det er for Hans Krohn ikke KOL’en i sig selv, der er er det store problem. Det er alle de andre ting samtidig. For eksempel har han brug for ibuprofen mod smerterne i sin hofte. Men som han selv siger til Berit Lassen:

»Det tager jeg jo ikke, for det må jeg jo ikke for dig på grund af interaktioner«.

Men han tilføjer selv:

»Jeg gør det så alligevel af og til. For eksempel i morgen, når jeg skal i zoo med mine børnebørn. Så jeg vælger at gøre det alligevel«.

»Du kender risikoen«, siger Berit Lassen, og det bekræfter han.

Talen falder på, om han også har fået diagnosticeret diabetes eller ej. »Hvordan er det nu med det?«, vil Berit Lassen vide.

»Ikke diabetes. Nej«, siger han, men griner også lidt.

»Man kan i hvert fald ikke se det på målingerne, så det lader vi som om, at jeg ikke har«.

Og så kommer tilføjelsen:

»For det er mange lidelser at have, når man egentlig er rask og bare gerne vil spille noget golf«, siger 79-årige Hans Krohn.

Her rammer han noget, som Berit Lassen ofte oplever hos sine multisyge patienter. De fejler mange ting, men de opfatter sig selv som raske.

»Jeg føler mig rask«, bekræfter Hans Krohn.

»Ja, det gælder mange multisyge. De er meget syge, men de føler sig raske. Som menneske er det jo meget sundt at have det sådan. Livet bliver levet. Det er mest os praktiserende læger, det er kompliceret for,« siger Berit Lassen.

Tilgængelighed er afgørende

Det er blot til en start, at Lægecenter Korsør har startet videokonsultationer op med Slagelse Sygehus. På sigt vil man gerne gøre det samme med diabetes, hjerte-kar og så videre. Berit Lassen drømmer om et helt specialistpanel, som klinikken kan ringe op på video og spørge til råds sammen med patienterne.

»Nu er vi blevet rigtig gode til at få hjælp. Så det vil vi gerne gøre meget mere«, siger hun.

Men modellen med videolink til sygehuset er sådan set blot ét ben i den overordnede strategi, som Lægecenter Korsør har. Teamarbejde er en central del af stedets DNA. Her er læger, sygeplejersker og praksispersonale samt patienter lige vigtige.

Devisen i huset er, at dem, der er bedst til det, gør det. To af sygeplejerskerne er bedst til KOL, så de tager langt de fleste af de konsultationer. Den bedste i huset til at tage celleprøver er en af sekretærerne, så hun tager prøver på de raske patienter. De medicinstuderende tager blodprøver og besvarer patientopkald. Lægerne kommer kun ind over, når det er meget kompliceret.

»Jeg er der, når det er svært. Så superviserer jeg de ansatte, og de ansatte er helt åbne omkring, hvis de har brug for at vende det med mig. Jeg bliver som læge ofte italesat over for patienterne. Så selv om patienterne ikke altid ser mig, ved de, at jeg er inde over. Og hvis det er nødvendigt, så kommer jeg også ind i konsultationsrummet. Alle patienter oplever, at jeg er der, bare ikke altid fysisk«, fortæller Berit Lassen.

Sådan har Lægecenter Korsør arbejdet i mange år. For det er simpelthen nødvendigt for, at lægeressourcerne slår til.

»Men det giver også så meget mening at tænke på den måde. Det ligger lige til højrebenet«, mener Berit Lassen, der i den bedste af alle verdener gerne ville tilbyde 900 patienter et lille team bestående af én læge og én sygeplejerske og al deres tid.

»Selv om patienterne ikke altid ser mig, ved de, at jeg er inde over. Og hvis det er nødvendigt, så kommer jeg også ind i konsultations­rummet. Alle patienter oplever, at jeg er der, bare ikke altid fysisk«Berit Lassen, praktiserende læge

»Det ville måske være den ideelle model, men sådan kan det ikke være her hos os«, siger hun.

»Her« er vandkants-Danmark. Og her må man hele tiden tænke kreativt for at få enderne til at mødes. På KOL-området hjælper det med de nye videokonsultationer. Men Berit Lassen drømmer også om at »flytte viden i stedet for patienter« på området for fødder og øjne. Hvis man nu kunne få øjenlæger og fodterapeuter til at komme i klinikken og screene for fodsår og øjensygdomme ...

»Vi vil rigtig gerne gøre det nemt for vores patienter med diabetes at få lavet fodundersøgelser, for ellers får de det ikke gjort. Det nemt tilgængelige er afgørende for vores patienter og en af de vigtigste måder at undgå ulighed i sundhed på«, mener Berit Lassen.

»Vi har mange af den slags idéer«, tilføjer hun.