Skip to main content

Lægeetisk Nævn tager sagen om chikane-opkald op

Har lægerne, der har ringet til 1813 for at chikanere handlet i strid med Lægeforeningens etiske regler? Det spørgsmål vil Lægeetisk Nævn nu behandle, meddeler Lægeforeningen.

Foto: Rune Evensen
Foto: Rune Evensen
15. jan. 2014
2 min.

Det skal nu undersøges, om der er læger, som har handlet i strid med Lægeforeningens etiske regler i sagen om chikane-opkald til 1813. Lægeforeningen og PLO vil anmode Region Hovedstaden om at fremsende dokumentation.

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn tager nu sagen om lægers opkald til akuttelefonen 1813 op. Nævnet vil vurdere, om der er læger, som har overtrådt Lægeforeningens etiske regler.

Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen, har tidligere udtalt, at det er meget alvorligt og fuldstændig uacceptabelt, at læger har ringet til 1813 med henblik på chikane.

”Det er i modstrid med alt, hvad læger ellers står for, at forsinke borgeres adgang til hjælp. Derfor er det positivt, at Lægeetisk Nævn nu tager sagen op, så det bliver undersøgt, hvad der er fakta i sagen,” siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen i en pressemeddelelse.

Lægeforeningen oplyser, at den ikke har kendskab til, hvilke læger der er involveret i sagen. Derfor vil Lægeforeningen i samarbejde med PLO nu bede Region Hovedstaden om at fremsende sin dokumentation, så det er muligt at gå videre med sagen i Lægeetisk Nævn.

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn består af fem medlemmer, som vælges af Lægeforeningens repræsentantskab. Nævnet kan give kritik og i yderste tilfælde indstille til eksklusion af Lægeforeningen.