Skip to main content

Lægefagligt arbejde i kommunerne - sørg for klare aftaler om ansvarsområder, indplacering og løn

Formand Birgitte Brinck, Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger (FAKL), bbrinck@gmail.com

16. okt. 2006
2 min.

I løbet af den kommende tid vil der blive brug for en del læger i kommuner til varetagelse af de opgaver, som kommunerne får ansvar for fremover (borgerrettet forebyggelse, sundhedsprofiler, forpligtende aftaler med regionerne vedr. sammenhængende patientforløb, rehabilitering, misbrugsbehandling, kvalitetssikring af det sundhedsfaglige arbejde i kommunen osv.).

Det kan blive svært for kommunerne at rekruttere læger til disse mangeartede opgaver, og i FAS og i FAKL (Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger) har vi i den seneste tid fået kendskab til en del kommunallæger, der bliver tilbudt nye arbejdsopgaver, og der har også været stillingsopslag i kommunerne med et nyt indhold.

I øjeblikket er der ikke en overenskomst, der dækker hele det kommunallægelige felt, og læger, der er interesserede i nye udfordringer i kommunerne, kan være fristet til selvstændigt at indgå aftale med kommunen. I stedet bør lægerne kontakte FAS' sekretariat, der kan være behjælpelig med at sørge for rimelige krav til arbejdsfunktionerne, normeringen, lønnen og indplaceringen i det kommunale system.

På længere sigt bliver der formentlig en fælles overenskomst for alle kommunalt ansatte læger, men foreløbig indgår FAS individuelle aftaler med kommunerne, og det er derfor nødvendigt at være særlig påpasselig med at inddrage FAS, førend man siger ja til en stilling i en kommune, eller førend man som kommunallæge accepterer ændringer i arbejdsområder. Læger skal være opmærksomme på deres særlige lægefaglige ansvar, og det er derfor bl.a. nødvendigt med en præcis funktionsbeskrivelse.

Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger (erhvervsforening under FAS) er i øvrigt det naturlige forum for alle læger med hovedbeskæftigelse i en kommune (mindst 15 timer om ugen), uanset arbejdsopgavernes art. FAKL, FAS og Lægeforeningen samarbejder om at udvikle det kommunallægelige felt, og vi vil opfordre alle læger med hovedbeskæftigelse i en kommune til at melde sig ind i FAKL - også selvom man ikke er ansat under kommunallægeoverenskomsten.