Skip to main content

Lægeforeningen: Der skal også forskes i sygdomme uden X-faktor

Forskning skal være med i første række i lægegerningen, påpeger Lægeforeningen i et politikpapir, der er til diskussion på Lægemødet 11.-12. april. Det gælder både resurser og organisering, og så er det nødvendigt at samarbejde med industrien. Det skal også landets politikere bringes til at forstå.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox. (Foto: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at)

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

2. apr. 2014
2 min.

Sygdomme med stor folkelig og politisk bevågenhed - er nemmere at få forskningsmidler til end dem uden X-faktor. Det bør forskningsmiljøet have fokus på, mener Lægeforeningen, som i et politikpapir til diskussion på Lægemødet forsøger at skabe netop et sådant fokus.

”Alle forskningsdiscipliner er vigtige”, står der i papiret, men ”der bør være….en særlig opmærksomhed på, at der også forskes i sygdomme, der ikke har særlig mediemæssig eller politisk bevågenhed”, som der står.

”Det skal være legitimt at forske inden for alle sygdomme og ikke kun dem med sensationsfaktor. Det blev aktualiseret for nylig i debatten om, at Aarhus Universitet skærer ned på stipendiaterne til ph.d. studerende. Det giver en potentiel bekymring for den frie forskning og muligheden for at satse på lidt mere skæv forskning”, siger Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning.

Det er vigtigt, at det ikke bliver stigmatiseret, når læger laver forskning, der er støttet af industrien. Det er et budskab, som vi mener, det er vigtigt at andre også – herunder politikere – aktivt melder ud. Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning

Samarbejdet med industrien

Passusen om de ”små” sygdomme er dog kun en enkelt af mange anbefalinger i papiret.

Udspillet er grundlæggende en opbakning til dansk forskningspolitik, hvor det er nødvendigt med et stærkt offentligt-privat samarbejde, fremgår det. Som et led i det opfordres regionerne f.eks. til at oprette flere delestillinger, f.eks. i form af post.doc. ansættelser.

Papiret bakker op om åbenhed omkring det meget omdiskuterede samarbejde mellem læge og medicinal- og medikoindustri, og så er Lægeforeningen grundigt træt af, at alskens politikere scorer nemme point ved at kritisere læger, der samarbejder med industrien – ingen nævnt, ingen glemt. Faktisk burde de gøre det modsatte – opfordre læger til at samarbejde med lægemiddelvirksomhederne:

”Lægeforeningen finder, at det er nødvendigt, at politikere offentligt tilkendegiver støtte til lægers deltagelse i offentlige-private samarbejder, herunder skaber incitamenter for lægers deltagelse i sådanne samarbejder”, står der.

”Vi synes, der trænger til om ikke et sceneskift så en forståelse af, at de to ting hænger sammen. Det er vigtigt, at det ikke bliver stigmatiseret, når læger laver forskning, der er støttet af industrien”, siger Mads Skipper.

”Det er et budskab, som vi mener, det er vigtigt at andre også – herunder politikere – aktivt melder ud”, siger han.

Mangler det da nu?

”Der kunne godt være større opbakning”.