Skip to main content

Lægeforeningen: Godt, at der nu handles på de massive problemer i sundhedsvæsenet

Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen. Foto: Claus Boesen
Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen. Foto: Claus Bech.

Lægeforeningen 

23. maj 2023
2 min.

Regeringen har netop præsenteret sin nye Sundhedspakke, som blandt andet indeholder store investeringer i at løfte sundhedsvæsenet og et permanent løft af den pressede psykiatri.

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, tager godt imod sundhedspakken fra regeringen.

”Det er glædeligt, at man på den måde handler på de mange problemer, som patienter, læger og andre sundhedsprofessionelle har bragt for en dag. Det gælder helt akut for kræftområdet, som nu både genoprettes og løftes, og ikke mindst gennem længere tid for psykiatrien og flere andre områder. Det er vigtigt for både patienter og pårørende, men også for det personale, der skal levere behandling af ordentlig kvalitet, og det kvitterer vi for fra Lægeforeningens side,” siger Camilla Rathcke.

”Det er positivt, at der sikres et generelt løft af sundhedsvæsenet med 5 mia. kr. årligt fra 2030. Dog er det endnu ikke klart, hvor eller hvordan de ekstra midler vil komme sundhedsvæsenet til gode, og det er også værd at have opmærksomhed på, at økonomiaftalerne med Danske Regioner og KL ikke samtidig skal trække i en anden retning end Sundhedspakkens fokus på et løft,” siger Camilla Rathcke.

Hun understreger samtidig, at de ekstra midler ikke kan stå alene. Overordnet skal der stadig prioriteres i sundhedsvæsenet, da der er stor mangel på arbejdskraft både nu og de kommende år. Det kommer blandt andet til udtryk i voksende ventelister, som patienter oplever. Desuden viser en analyse, Lægeforeningen har udarbejdet, at der i 2030 vil mangle 40.000 sundhedsprofessionelle i forhold til i dag.

Camilla Rathcke understreger, at det er glædeligt, at psykiatrien i højere grad har politisk bevågenhed med tilhørende vilje til investeringer i et ambitiøst løft.

”Vi ser frem til næste års forhandlinger om udmøntning af de afsatte midler til psykiatrien. Det er samtidig centralt også at have øje for, at hvis man vil i mål med et løft af psykiatrien, er der behov for at sikre at flere læger kan blive speciallæger i psykiatri og børne- og ungepsykiatri. Det kan regeringen med fordel se på allerede nu,” siger Camilla Rathcke.