Skip to main content

Lægeforeningen har fået sig en forebyggelsespolitik

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

8. maj 2006
2 min.

Ingen skal kunne komme og sige, at danske læger ikke interesserer sig for forebyggelse. I hvert tilfælde ikke de læger, der deltog i Lægemødet.

Ikke nok med, at de her kunne få udleveret en fiks, lille skridttæller i blankt, rødt metal. Flere fik sig sådan en. Men det bør retfærdigvis noteres, at der ikke ligefrem var nogen overvældende interesse for løbebåndene og muskelmaskinerne i hotellets fitnesscenter. Det kunne slet ikke hamle op med morgenbordet.

Til gengæld fik lægerne sig et politikpapir om sygdomsforebyggelse.

Formand for sundhedskomitéen under Lægeforeningen, Henri Goldstein, kaldte papiret for »en hensigtserklæring« og mente, at der var behov for, at Lægeforeningen markerede sig på dette emne, som ofte er oppe i debatten.

»Jeg synes som formand for Sundhedskomitéen, at det er nødvendigt, at vi markerer os på netop sygdomsforebyggelse, og det kan man selvfølgelig gøre på mange forskellige måder«, sagde Henri Goldstein.

»Dette er spørgsmålet om, hvordan danske læger skal agere omkring dette emne«, sagde Henri Goldstein og kaldte papiret for »stikord« til, hvorledes læger skal håntere forebyggelse og sundhedsfremme.

Ifølge papiret forpligter læger sig til bl.a. at »deltage i sygdomsforebyggelse«, og det omfatter såvel »borgerrettet som patientrettet sygdomsforebyggelse«. Enhver læge er også forpligtet til at holde sig opdateret med hensyn til ny viden om »praktisk sygdomsforebyggelse inden for sit eget fagområde«.

I forvejen findes f.eks. politikpapirer om rygestop og alkoholmisbrug, og der er nogle på vej om kost og motion. Papiret, som blev vedtaget på Lægemødet i år, kan betragtes som en slags paraply.

På dagsordenen

Lægeforeningens formand, Jens Wint-her Jensen, fremhævede i en kommentar, at kommunerne nu med strukturreformen får ansvar for bl.a. forebyggelse, og at læger i udstrakt grad vil få en rolle at spille i samarbejdet med kommunerne om emnet. Så forebyggelse er virkelig på den politiske dagsorden. Og lægerne er involveret, fremhævede han.

»Vi har set det med PLO's overenskomst med bl.a. en forebyggelsesydelse, og vi har hørt Michael (Dupont, formand for PLO, red.) fortælle om, at PLO sidder med i sundhedskoordinationsudvalgene sammen med kommunerne. Så på mange niveauer er vi med i debatten«.

»Vi skal understrege det, vi synes er det vigtige i sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, nemlig evidensen. Vi må stille de samme krav til behandlingen og sundhedsindsatsen i kommunerne, som vi kender det fra det etablerede sundhedsvæsen, nemlig at det skal være grundet på evidens. Så derfor er der i høj grad en rolle her for Lægeforeningen til i samarbejde eksempelvis med videnskabelige selskaber at sætte den dagsorden, og det vil Hovedbestyrelsen også arbejde med i det kommende år«, sagde han.