Skip to main content

Lægeforeningen: Hovedstaden bør droppe dobbeltakkreditering

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

25. nov. 2011
4 min.

"Region Hovedstaden skal afskaffe den dobbelte akkreditering. Dobbelt arbejde giver ingen mening, og det er jo også særligt i hovedstaden, at lægerne har ytret deres frustrationer."

Så klart er budskabet fra Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen.

Den kommer efter, at mere end 2500 læger, særligt i Region Hovedstaden, har skrevet under på en protestskrivelse møntet på direktionen i Region Hovedstaden.

Lægerne føler, at "omfanget af administrativt arbejde er eksploderet", som der står i brevet.

En af årsager er ifølge lægerne den kvalitetsgodkendelse, som hospitalerne i hovedstaden har været igennem med Joint Kommission. Men ikke nok med den akkreditering, i 2012 skal de københavnske hospitaler så akkrediteres igen efter den nationale Den Danske Kvalitetsmodel.

Det faktum får Lægeforeningen til at reagere.

"Lægernes opbakning er afgørende for det meget vigtige arbejde med at forbedre kvaliteten i sundhedssektoren. Den sætter Region Hovedstaden på spil ved at insistere på, at sundhedspersonale skal indrapportere til to systemer. Det ville klæde regionerne at blive enige om en fælles model, som alle bakker op om", siger Mads Koch Hansen.

Professor: Det virker omkostningstungt

Den støttes af professor i sundhedsøkonomi og direktør i Dansk Sundhedsinstitut Jes Søgaard:

"Jeg har svært ved at forstå, hvorfor de skal have dobbelt akkreditering i hovedstaden. Selvom det startede i HS-tiden (Hovedstadens Sygehusfællesskab, red.), virker det meget tidsforbrugende og omkostningstungt."

Kritikken af Region Hovedstadens insisteren på, at indføre begge kvalitetsmodeller, og dermed udsætte hospitalernes afdeling for en dobbelt akkreditering, den internationale i 2011 og den danske i 2012, er ikke en ny kritik. Men Hovedstaden holder fast.

Region H: Afskaf i stedet Den Danske Kvalitetsmodel

Region Hovedstaden har nemlig ikke meget til overs for Den Danske Kvalitetsmodel, men den skal gennemføres, da det er lovkrav.

Men formand for regionens kvalitetsudvalg Kirsten Lee (R) ønsker den afskaffet. Til Politiken sagde forleden:

"Kun få uden for landets grænser har hørt om den danske model. Den synes overflødig og burde enten skrottes eller gøres frivillig."

Ifølge hende koster Den Danske Kvalitetsmodel hvert år Region Hovedstaden 3,5 mio. kr. Mens modellen fra Joint Commission koster koster 6,5 mio. kr. hvert tredje år.

"Vi lever i en globaliseret verden. Patienter kan frit bevæge sig over grænserne i EU for at blive behandlet. De burde kun behandles på internationalt kvalitetsstemplede hospitaler, når danske skatteydere skal betale", skriver Kirsten Lee.

Vibeke Storm Rasmussen, formand for Region Hovedstaden, er du enig med Kirsten Lee i, at den danske kvalitetsmodel bør skrottes?

"Det er det, som staten har forlangt. Og vi sidder med det, som staten har forlangt. Og en vurdering af de to akkrediteringsmodeller ved siden af hinanden forudsætter, at vi har kørt det igennem og måler mod hinanden. Jeg vil gerne have en faglig og ordentlig vurdering af, hvad er det for en model, der er den bedste. Og når vi har styr på det, er jeg klar til at tage en offentlig diskussion om det", siger hun.

Selvom Folketinget har vedtaget, at Den Danske Kvalitetsmodel skal rulles ud på alle landets hospitaler, vedtog Region Hovedstaden alligevel tilbage i 2008 at fortsætte med Joint Commission.

Overlægeforeningens tidligere formand Erik Kristensen har ved flere lejligheder påpeget, at han mener, at Den Danske Kvalitetsmodel bør skrottes. Men at hovedstaden har ønsket at indføre begge modeller, har han aldrig haft forståelse for.

Men til det har Helle Ulrichsen, regionsdirektør i Region Hovedstaden, tidligere sagt til Dagens Medicin:

"Dels er der områder, som endnu ikke er med i Den Danske Kvalitetsmodel, dels er Joint Commission-standarderne på visse områder mere omfattende og sammenhængende end standarderne i den Danske Kvalitetsmodel. Her vælger vi med åbne øjne den højeste internationale fællesnævner. Hvem kan argumentere for andet i en verden, hvor sundhedsydelser internationaliseres - og hvor vi fagligt ønsker at måle os med de ypperste i verden? Jeg kan ikke."

Kun én modstander af to modeller i hovedstaden

I 2009, da regionen besluttede at beholde dobbeltakkreditering, var der kun ét regionsrådsmedlem, der stemte imod. Enhedslisten Peer Wille-Jørgensen, der selv er overlæge på kirurgisk gastroenterologisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Han mente, at kvalitetsmodellen fra Joint Commission skulle droppes, når nu Danmark havde udviklet sin egen model.

"Det er bureaukratisering af værste skuffe. Jeg har ikke noget imod akkreditering, men det er dobbelt registrering af mange af de samme standarder, når man skal gøre det to gange med et halvt års mellemrum", sagde han dengang til Dagens Medicin.

Ifølge ham kunne det somatiske område klare sig med de godt 100 standarder, som Den Danske Kvalitetsmodel indeholder. Det skyldes ifølge overlægen, at mange af de godt 300 standarder, der måles på med Joint Commission, er tilpasset amerikanske forhold og derfor irrelevante i en dansk kontekst.

Fakta Den Danske Kvalitetsmodel:

Visionen bag Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er, at den skal omfatte alle sundhedsydelser og på den måde skabe:

ensartet høj kvalitet i alle ydelser - fra læge til sygehus, til apotek og til hjemmesygepleje og genoptræning

sammenhæng i patientens oplevelse af forløbet

gennemskuelighed og gennemsigtighed i forhold til ydelserne i det danske sundhedsvæsen

en kultur, hvor alle medarbejdere og institutioner løbende lærer af sig selv og hinanden og dermed skaber kontinuerlig kvalitetsudvikling

Alle danske sygehuse, både offentlige og en del private, er allerede omfattet af DDKM. Første version af DDKM for sygehuse blev overdraget til disse i august 2009, og de første danske sygehuse opnåede akkreditering i december 2010.

Kilde: IKAS