Skip to main content

Lægeforeningen: Ryd nu op i medicinskabene

700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler ad gangen, og sidste år blev der indberettet over 70.000 medicineringsfejl i kommunerne og 16.000 i regionerne. Lægeforeningen foreslår nu kommuner og regioner en fælles, evidensbaseret model for regelmæssig medicingennemgang.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Klaus Larsen kll@dadl.dk

7. apr. 2014
3 min.

Langt den mest hyppige fejl, der begås i sundhedsvæsenet, er medicineringsfejl. Derfor vil Lægeforeningen opfordre regioner og kommuner til at indføre en systematisk og evidensbaseret model for medicingennemgang.

Det fremgår af det debatoplæg om foreningens lægemiddelpolitik, som skal diskuteres på Lægemødet i Aarhus 11.-12. april.

De potente, moderne lægemidler giver nye og forbedrede behandlingsmuligheder. Prisen er en øget risiko for bivirkninger og fejlmedicinering, ikke mindst hos patienter, der får flere forskellige lægemidler sideløbende – og måske tilmed hos flere forskellige læger.

Det er heller ikke ualmindeligt, at patienter på eget initiativ fortsætter med at tage et lægemiddel flere år efter, at det blev ordineret.

Derfor ser Lægeforeningen gerne, at regioner og kommuner indfører én model for regelmæssig og systematisk medicingennemgang for de enkelte patienter – ikke mindst på bosteder og plejehjem, hvor der har været flere eksempler på fejlmedicinering med mere eller mindre alvorlige følger.

”Problemet forekommer dog i alle dele af sundhedsvæsenet”, understreger bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen Michael Dupont, som er praktiserende læge og formand for Lægeforeningens lægemiddeludvalg.

- Hvorfor mener du, at der er brug for en systematisk medicingennemgang?

”Der er et stigende medicinforbrug, og polyfarmaci er et stort problem. For mange, der får meget medicin, og fra mange forskellige kilder. Fejlmedicinering er samtidig langt den hyppigste utilsigtede hændelse, og vi er nødt til at få fokus på det”, siger Michael Dupont.

- Hvordan forestiller I jer, at det skal foregå?

”Egentlig bare, som det i princippet foregår nu, hvor det bare er forankret i primærsektoren. Nu har PLO jo indgået en overenskomst, hvor der er afsat midler decentralt i kommunerne. Måske kunne nogle af de ressourcer bruges på dette område – økonomi er jo altid et godt incitament”, siger Michael Dupont.

Rent praktisk forestiller han sig, at man især koncentrerer sig om kronikerne – de, der får mest medicin. Det kan foregå ved årlige kontroller med medicingennemgang. Ganske vist foregår det allerede nogle steder, men ikke systematisk nok, mener Michael Dupont.

Han peger på det fælles medicinkort som et effektivt redskab. Men det kan ikke stå alene.

Lægeforeningen foreslår derfor, at regioner og kommuner indfører én fælles model for, hvordan læger eller sygeplejersker med jævne mellemrum kan gennemgå den enkelte patients medicin og sikre sig, at det er den rette, at den gives i den rigtige dosis, og at der ikke står andre lægemidler i patientens medicinskab end dem, der skal bruges.

OPlægget om LÆgemiddelpolitik er en del af det samlede Lægemøde-materiale. Kan downloades HER (pdf).