Skip to main content

Lægeforeningen: Sundhedsforsikringer presser læger

Klaus Larsen, kl@dadl.dk

19. nov. 2010
2 min.

Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen ønsker nationale kliniske retningslinjer til at regulere samspillet mellem almen praksis og speciallæger. Han fremlagde ideen under åbningsdebatten på Lægedage, hvortil indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) svarede, at »det lyder som en god idé at justere spillereglerne«, og at han er villig til at se nærmere på det. Under debatten fortalte flere praktiserende læger om et voksende pres fra folk, der med en sundhedsforsikring i hånden forlanger henvisning til speciallæge.

»Der er ingen faglig begrundelse, men folk synes, at de har krav på det, fordi de har en forsikring. Det bringer den praktiserende læge i et slemt dilemma«, forklarer Mads Koch Hansen.

De fleste forsikringsselskaber vil gerne betale for besøg hos praktiserende speciallæge, men kræver en henvisning fra praktiserende læge, der hermed får rollen som gatekeeper, både for det offentlige sundhedsvæsen og forsikringsselskaberne.

»Almen praksis har allerede i dag en række kliniske retningslinjer, men der er brug for en udbygning. Lægeforeningen har længe arbejdet for en gennemgribende indsats, som inddrager selskaber, Sundhedsstyrelsen og regionerne. Det vil give de praktiserende læger et ekstra værktøj, når de skal afgøre, hvornår folk har behov for en henvisning - uanset om de har en sundhedsforsikring eller ej«, siger Mads Koch Hansen.

Bertel Haarder siger efterfølgende til Ugeskriftet, at »den helt korte kliniske retningslinje må jo være et nej« til at henvise til speciallæge, hvis der ikke er behov for det: »Den gatekeeper-rolle skal lægen turde udfylde. Derudover ser jeg selvfølgelig gerne på, om spillereglerne kan justeres, men i udgangspunktet mener jeg, at lægerne med deres lægefaglighed har de redskaber, der er behov for til at forhindre overbehandling«, siger ministeren.