Skip to main content

Lægeforeningen til møde hos minister om ”tillidspakke”

Lægeforeningen var onsdag til møde hos sundhedsministeren om genopretning af tilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont, på vej ind til onsdagens møde i Sundheds- og Ældreministeriet. (Foto: Lægeforeningen)
Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont, på vej ind til onsdagens møde i Sundheds- og Ældreministeriet. (Foto: Lægeforeningen)

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

21. feb. 2018
3 min.

Lægeforeningen var onsdag indbudt til et møde i Sundheds- og Ældreministeriet med ministeren, Ellen Trane Nørby (V) samt Folketingets sundhedsordførere.

På mødet ville ministeren orientere Lægeforeningen og en række andre sundhedsfaglige organisationer om den såkaldte ”tillidspakke” i otte punkter, som ministeren fremlagde den 31. januar. (se faktaboks)

Det skete som reaktion på et voksende pres fra Lægeforeningen og #DetKuHaVæretMig-kampagnen – og senest en underskriftindsamling fra over 9.000 læger, der erklærer deres mistillid til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fakta

Fakta

Lægeforeningen: Positivt, men …

Lægeforeningen har hilst udspillet velkomment, men har også gjort opmærksom på nogle mangler.

For eksempel skal der efter Lægeforeningens opfattelse sidde relevante sundhedsfaglige eksperter med i det ankenævn for tilsynsafgørelser, som ministeren foreslår.

Desuden mener Lægeforeningen ikke, at det kan overlades til jurister alene at gennemgå de 12 politianmeldelser af læger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget. Der skal også inddrages læger, lyder det i Lægeforeningens kommentarer til ministerens pakke.

Blixt: Faglig ekspertise skal med

På den ene side står en meget aktivistisk Styrelse for Patientsikkerhed. På den anden side 9.000 læger, der udtrykker dyb mistillid til samme styrelse.

”Jeg kan forstå begge sider”, sagde formanden for Sundhedsudvalget Liselott Blixt (DF) umiddelbart før mødet i ministeriet.

”Det var nødvendigt at få hanket op i tilsynsmyndigheden. Men nogle gange er det også, som om man overfortolker. Så jeg synes det er rigtigt af ministeren at se på, hvordan vi kan ordne det, så det er til begge parters tilfredshed”, siger Liselott Blixt.

Hun erklærer sig positivt indstillet til såvel ministerens otte forslag som lægernes ønske om at inddrage relevant faglig ekspertise udover den juridiske:

”Jeg støtter lægernes ønske om, at der skal være lægefaglighed til stede, for eksempel når man anker en sag. Og de synspunkter har jeg med til mødet med ministeren, for det er vigtigt, at det kommer med”, siger hun.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, mener, at der skal være ”fagligt relevante organer” repræsenteret i f.eks. et ankenævn, men ville derudover ikke gå mere i detaljer inden mødet.

- Lægerne ønsker f.eks., at der skal lægefaglig ekspertise med i advokatundersøgelser og ankenævn?

”Jeg har læst Andreas’ [Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, red.] leder i Ugeskriftet og er helt klar over hans synspunkter”.

- Og hvad siger du til dem?

”Det er det, vi skal have en drøftelse af. Det nye tilsyn og styrelsens ageren har afstedkommet så megen diskussion, at alle parter bliver nødt til at sætte sig ned og få en ordentlig, saglig drøftelse”.

Dupont: Der blev lyttet

Lægeforeningens næstformand Michael Dupont sagde efter mødet, at han havde oplevet det som ”konstruktivt”.

”Mest var det gensidig orientering. Men vi havde fornemmelsen af, at der blev lyttet, og at man var klar over, at der skal genoprettes et tillidsforhold, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed skal bringes til at fungere”.

”Der blev ikke truffet beslutninger. Men vi regner med, at der nu kommer noget skriftligt fra ministeriet, og så må vi se, om det munder ud i et egentligt lovforslag, hvor politikerne skal inddrages”, sagde Michael Dupont

Læs også: Lægeforeningens kommentarer til ministerens pakke