Skip to main content

Lægeforeningen tror ikke på S-udspil

Socialdemokratiet ønsker at oprette nærsygehuse for at komme centralisering til livs. Andreas Rudkjøbing er skeptisk.

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

21. aug. 2018
3 min.

Borgerne skal køre alt for langt for at komme på sygehuset, og det skaber utryghed, mener Mette Frederiksen (S), der ønsker at bremse udviklingen af supersygehusene og centralisering. I stedet vil hun ifølge dr.dk oprette såkaldte nærsygehuse.

”Jeg kan mærke på mange mennesker, at når hospitalet i nærområdet lukker ned, og at rejsetiden bliver lang, så giver det noget utryghed. Den utryghed kan jeg ikke lide, at mennesker skal udsættes for,” siger Mette Frederiksen til dr.dk.

Konkret skal nærsygehusene rumme kronikere og de ældre patienter, som Mette Frederiksen ikke ønsker skal køre langt for ukomplicerede behandlinger.

Lægeformand: Større faglige miljøer er vejen frem

I Lægeforeningen er formand Andreas Rudkjøbing skeptisk overfor tanken om nærhospitaler.

”Det er et uheldigt og forvirrende signal at tale om nærhospitaler. Vi siger nej tak til nærhospitaler, men ja tak til, at der tænkes mere nærhed ind i behandlingen af borgerne, når det er fagligt forsvarligt.”

Andreas Rudkjøbing mener, at supersygehusene og større faglige miljøer giver patienterne en bedre behandling.

”Det giver altså patienterne en bedre behandling. Sundhedsmæssigt er det vigtigere, end om man kan blive behandlet på et sygehus indenfor kommunegrænsen. Man skal være meget varsom med at lægge specialiserede opgaver ud til for små faglige miljøer,” siger Andreas Rudkjøbing.

Omvendt kan der være en idé i nærsygehuse, hvis tanken bag forslaget er at tænke mere på samarbejde, mener han.

”Hvis forslaget drejer sig om sammenhæng i det nære sundhedsvæsen, kvitterer vi for det. Den bedste måde at styrke det nære sundhedsvæsen på er at udbygge almen praksis, som jo er tæt på borgerne, og samtidig forbedre de kommunale sundhedstilbud som eksempelvis hjemmesygeplejen,” siger Andreas Rudkjøbing.

”Udbygning af de nære tilbud og bedre, mere forpligtende samarbejde omkring ledelse og økonomi mellem kommuner og regioner er vejen at gå.”

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at Mette Frederiksen melder sig ind i et arbejde, der allerede ruller.

”Det er et arbejde, vi allerede er i gang med. Kronikerne og de ældre patienter skal ikke køre langt for at komme ind til en ukompliceret behandling,” siger Ellen Trane Nørby til dr.dk. Hun ønsker ikke at kommentere på den konkrete idé med nærsygehuse.

Faktaboks

Fakta