Skip to main content

Lægeforeningen: vejledning om sundhedsdata dur ikke

Sundhedsdatastyrelsen har sendt en ny version af sin vejledning om, hvordan sundhedspersonale skal håndtere patientdata, i høring. Lægeforeningen vender tommelen ned.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox. (Foto: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at)

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

26. feb. 2016
2 min.

Lægeforeningen er utilfreds med det udkast til ny vejledning om sundhedspersoners omgang med patientdata, som Sundhedsdatastyrelsen netop har sendt i høring.

I en kommentar på læger.dk kalder formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, f.eks. teksten "forvirrende", ligesom der flere steder angiveligt anvendes "forkerte begreber".

Det er forholdsvis ukompliceret for læger at tilgå oplysninger om patienter, de har i behandling her og nu, men det bliver mere broget, når det drejer sig om andre formål end patientbehandling.

Helt konkret savner Lægeforeningen f.eks. en beskrivelse af, hvad læger egentlig må slå op om deres patienter i journaler, når de f.eks. laver kvalitetsudviklingsarbejde.

I det hele taget efterlyser Lægeforeningen klarhed.

"Sundhedslovens paragraffer om, hvordan man i sundhedsvæsenet indhenter og videregiver helbredsoplysninger er blevet meget lange, komplicerede og uoverskuelige", siger Andreas Rudkjøbing i udtalelsen.

"Det er uholdbart, at læger og andre sundhedsprofessionelle er usikre på, hvad de må, og hvad de ikke må, når de skal bruge patientdata til at forske eller til at arbejde med at forbedre behandlingskvaliteten", siger han.

Den nye vejledning, der er under udarbejdelse er en opdatering af den tidligere vejledning - som dengang blev udstedt af Sundhedsstyrelsen - fra 2008.

Allerede mens denne nye udgave er under udarbejdelse, varsler Sundhedsdatastyrelsen endnu en opdatering. Nemlig når EUs persondataforordning foreligger.

Der er indgået en politisk aftale om forordningen, men den endelige tekst foreligger endnu ikke.

Læs udkast til ny vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet

Læs Lægeforeningens høringssvar her:

Læs også: Regioner øger kontrollen af lægers kig i patientjournaler