Skip to main content

Lægeforeningens gruppelivsordning / kritisk sygdom

Lægeforeningens Medlemsservice, April 2008

25. apr. 2008
2 min.

Pr. 1. januar 2008 er der sket nogle væsentlige forbedringer af Lægeforeningens gruppelivsforsikringer:

  • Der er nu tilknyttet en udbetalingssum ved kritisk sygdom

  • Forsikringen udløber ved udgangen af det kalenderår, hvori medlemmet fylder 68 år (dette var tidligere ved udgangen af det kalenderår, medlemmet blev 67 år)

  • Den maksimale udbetalingssum falder, når medlemmer er fyldt 51 år (dette var tidligere, når medlemmet var fyldt 42 år)

Bemærk venligst, at udbetaling ved kritisk sygdom fra Lægeforeningens gruppelivsordning kun kan finde sted, såfremt den kritiske sygdom er diagnosticeret den 1. januar 2008 eller senere.

Med hensyn til, hvilke sygdomme som henregnes under kritisk sygdom, henvises til Forenede Gruppelivs hjemmeside: www.fg.dk. Her kan blanket vedrørende udbetaling ved kritisk sygdom ligeledes hentes.

En oversigt over udbetalingssummerne m.m. kan læses på læger.dk/medlemstilbud/rabatter og tilbud/forsikringer/oversigt over gruppelivsdækning 2008.

Samtidig skal der her gøres opmærksom på, at der er sket en lovmæssig ændring vedrørende begrebet nærmeste pårørende:

Begrebet »nærmeste pårørende« er fra den 1. januar 2008 ændret til også at omfatte samlever. Er gruppemedlemmet med på en aftale før den 1. januar 2008 er en samlever ikke en del af »nærmeste pårørende« medmindre det særligt er aftalt for den enkelte gruppelivsaftale.

Det skal her pointeres, at der med hensyn til Lægeforeningens gruppelivsforsikringer er lavet en aftale således, at en samlever er nærmeste pårørende uanset, hvornår gruppelivsforsikringen er tegnet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dragan Ostojic på telefon 35 44 83 74, do@dadl.dk.