Skip to main content

Lægeformand vil have læger med i advokatundersøgelse

Lægeforeningen kræver, at læger skal være en del i gennemgangen af de 12 politianmeldelser af læger, som Styrelsen for Patientsikkerhed står bag. Sundhedsministeren indkalder nu til møde.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing. Foto: Palle Peter Skov
Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing. Foto: Palle Peter Skov

Anders Heissel, ah@dadl.dk

7. feb. 2018
2 min.

Det kan ikke overlades til advokater alene at gennemgå de politianmeldelser af læger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget.

Og derfor kræver Lægeforeningen, at ekspertlæger skal tage del i gennemgangen, siger Andreas Rudkjøbing.

”Med ved bordet bør sidde læger, som er eksperter i det relevante speciale, og som kender dagligdagen i sundhedsvæsenet. Uden sundhedsfaglige kompetencer giver gennemgangen ikke mening”, siger formanden for Lægeforeningen.

Udmeldingen kommer, efter at sundhedsminister Ellen Trane Nørby i sidste fremlagde den såkaldte "tillidspakke", der skulle øge lægers tillid til styrelsen.

Et af forslagene er en ekstern og uvildig advokatundersøgelse af de 12 politianmeldelser af læger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget i 2017.

"Hvis der viser sig en forkert eller for restriktiv praksis, skal styrelsen naturligvis rette ind”, sagde sundhedsministeren i sidste uge.

Politisagerne er stadig igang

Andreas Rudkjøbing peger på, at der er sket en pludselig stigning i politianmeldelser af sundhedspersoner. Styrelsen har opgjort, at 12 læger er anmeldt for grov forsømmelighed i 2017 sammenlignet med bare to året før. 21 læger er anmeldt for andre forsømmeligheder.

”Det er helt afgørende for lægers tillid til og dialog med styrelsen at få set anmeldelserne og lovgivningen efter i sømmene," siger Andreas Rudkjøbing.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til Ugeskrift for Læger, at samtlige af de 12 sager, der nu skal gennemgås er verserende.

"Ifølge styrelsens oplysninger er ingen af de 12 politianmeldelser afsluttet af politiet eller ved retssag endnu", oplyser styrelsen.

Minister indkalder til møde 21. februar

Hvorvidt der skal være læger til at gennemgå de 12 politisager, vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ikke svare på. Til gengæld indkalder hun nu Lægeforeningen til et møde om advokatgennemgangen - og de andre tiltag i "tillidspakken":

”Jeg har netop efter aftale med ordførerne indkaldt de faglige organisationer, patientforeningen og ordførerne til et fælles møde, hvor vi kan drøfte de otte initiativer – herunder den eksterne gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser af læger foretaget i 2017,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i et skriftligt svar.

Udover Lægeforeningen er også indkaldt de relevante ordførere, DSR, Tandlægeforeningen, FOA, Danske Patienter, Danske Regioner og Sundhedskartellet til mødet, der vil foregå den 21. februar.