Skip to main content

Lægemødet skrev historie

Jens Winther Jensen

5. maj 2008
3 min.

Lægemødet i Herning 2008 blev historisk. Med et overvældende flertal (98,45%) vedtog Lægeforeningens repræsentantskab vedtægterne for den ny lægeforening. Der i blandt et forslag, der udvider Lægeforeningens bestyrelse til ti medlemmer og gør formændene for delforeningerne til fødte medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse. Repræsentantskabet vedtog også, at et udvalg skal gennemgå Lægeforeningens etiske regler med udgangspunkt i, at der fortsat skal være et sæt etiske og kollegiale regler for lægestanden. Den ny lægeforening kunne næppe have fået en bedre start.

Der er igen grund til at takke de mange medlemmer, der har medvirket til den meget lange proces, der har ført frem til dette resultat. Personligt vil jeg takke for, at man har vist mig den tillid at genvælge mig til formand og leder af arbejdet i den nyvalgte bestyrelse. Det er ægte medlemsdemokrati, at repræsentantskabet debatterer og revurderer centrale forslag, som det får forelagt, og det er en styrke for Lægeforeningen, at det resulterer i så klar en afgørelse.

Det er en Lægeforening med en bestyrelse, der er rykket tættere sammen, der nu skal i arbejdstøjet. Det er en markant styrkelse af det fælles arbejde omkring stands- og sundhedspolitikken, at vi sidder ved samme bord, og det giver nogle nye arbejdsmæssige muligheder, at vi endte op med ti medlemmer i stedet for de foreslåede syv. Der forestår nu et betydeligt arbejde med at beskrive, hvordan arbejdet i praksis skal foregå, men det står fast, at der skal være en klarere arbejdsdeling mellem hovedforeningen og de andre foreninger, der nu vil blive kaldt de forhandlingsberettigede organisationer. De vil tage sig af den økonomiske og politiske interessevaretagelse for egne medlemmer, mens Lægeforeningen altså tager sig af den fælles stands- og sundhedspolitik.

Jeg ser fire overordnede interesseområder for Lægeforeningen i den kommende tid. Vi fik på Lægemødet en meget markant opbakning til vores politik omkring offentlig og privat sektor. Vi vil arbejde intenst på at sikre patienterne lige adgang til behandling og lige vilkår mellem private og offentlige udbydere. Der skal fortsat være et stort offentligt tilbud til alle uden stands anseelse, og det indebærer, at de nye private udbydere skal arbejde på lige fod i en kontrakt med det offentlige, hvis der er tale om, at det offentlige betaler. Vi vil også arbejde for, at de bedste dele af kvalitetsreformen bliver ført ud i livet, bl.a. at man fastholder investeringerne i nye bygninger, udstyr og it til sundhedssektoren, og ikke mindst, at vi får et nyt patientklagesystem.

Vi vil gøre det til en mærkesag, at det ikke bevidstløst drejer sig om at få flest enheder igennem klinikkerne, men at også den kvalitet, der bliver præsteret, bliver bedre. Vi vil arbejde for en ændret incitamentsstruktur i det danske sundhedsvæsen. Endelig vil vi fastholde lægeetikken som et centralt område for Lægeforeningens arbejde såvel i en international sammenhæng som herhjemme. Der gav Lægemødet os det bedst mulige udgangspunkt: 97,8% svarede ja til, at der skal gælde særlige etiske og kollegiale regler for lægestanden og, at Lægeforeningen skal udarbejde disse. 88,52% sagde ja til, at foreningen skal sanktionere reglerne. Velkommen i den ny lægeforening.