Skip to main content

Lægen, der elskede sundhedsplatformen

Han var varm fortaler for sundhedsplatformen, da den var i sin vorden. Han underviser i den. Som formand for IT-udvalget i Lægeforeningen i Region Hovedstaden konfronterer han nu folkene bag den kritiserede platform.

Overlæge, ortopædkirurg og formand for Lægeforeningen  Hovedstadens IT-udvalg, Peder Klement Jensen. Foto: Region Hovedstaden
Overlæge, ortopædkirurg og formand for Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg, Peder Klement Jensen. Foto: Region Hovedstaden

Anne Steenberger, as@dadl.dk

17. aug. 2016
4 min.

Ingen tvivl. Peder Klement Jensen er til it-teknologi. Alene navnet på hans hjemmeside viser det. Peder.dk hedder den – et tegn på, at han var tidligt ude, siden han fik snuppet det navn. Som han skriver, har han beskæftiget sig med it siden 1985. Ordet it-nørd er nok ikke helt fejlbrugt på ham. Kig ind på hans hjemmeside og mindst lige så mange begreber fra it-teknologien som fra lægefaget – han er ortopædkirurg – springer i øjnene.

»Han er en rigtig it-nørd. Han kan programmere og sætte sig ind i programmer på sådan en naturtalentsmetode, som meget få kan«, siger Jannick Frederiksen, overlæge på Gynækologisk-obstetrisk afdeling i Hillerød, der er medlem af Lægeforeningen i Hovedstadens IT-udvalg, som Peder Klement Jensen er formand for.

I disse måneder skal udvalget varetage medlemmernes interesser vedr. sundhedsplatformen. Det er noget af en opgave, men det stiller formanden kvalificeret op til, vurderer Jannick Frederiksen:

»Han har en god pædagogisk evne til at forklare de nogle gange meget komplekse ting på en relativ simpel måde. Det er en god evne at have i dette forum af ikkeeksperter. Og så har han heldigvis meget humor og et glad væsen, som letter stemningen, når møderne bliver teoretiske og langhårede«.

Peder Klement Jensens har været involveret i it-projekter stort set alle de steder, han har været ansat.

Oplagt nok kom han med, da de to regioner Hovedstaden og Sjælland kom på ideen om sammen at løse de massive og endeløse problemer med sundheds-it, som de sloges med. Han var med til at vurdere de indkomne udbud på en ny it-platform.

I 2014, da systemet var valgt, skrev Peder Klement Jensen i LF Hovedstadens nyhedsbrev:

»Jeg håber, at Sundhedsplatformen bliver en forbedring i forhold til vores

nuværende IT-systemer på hospitalerne. (…)

Umiddelbart ser EPIC ud til at være hurtigt og let at bruge, og vi undgår

en masse dobbeltregistreringer«.

I dag siger Peder Klement Jensen til Ugeskriftet:

»Jeg forsvarer ikke sundhedsplatformen ubetinget. Jeg har været med til at vælge systemet, og jeg kan stadig se nogle klare fordele ved sundhedsplatformen. Men det kunne have været implementeret bedre – det er gået i luften for tidligt, og man kunne have undgået nogle basale fejl ved FMK og blodprøvebestilling, hvis man havde kørt pilot på en enkelt afdeling eller et mindre sygehus«.

Han uddyber:

»Jeg kan stadig se mulighederne i systemet. Ingen af de andre systemer havde struktureret data, som kan bruges til kvalitetssikring, forskning m.m. Men man er endt med at konfigurere systemet på en måde, så lægerne fra den ene dag til den anden fik opgaver, som de aldrig før havde haft, som tidligere blev varetaget af sekretærer på bedste vis. Systemet kan faktisk det hele, inklusive diktering og talegenkendelse. Men det er blevet fravalgt. Så nogle af problemerne hænger derfor sammen med den måde, det er blevet konfigureret på på dansk«.

Peder Klemens Jensen har som formand for LF Hovedstadens IT-udvalg gjort sit for at gøre det bedre, lyder skudsmålet fra Jannick Frederiksen:

» Peder har som formand været med til at søge en åben dialog med sundhedsplatformens ledere. Han kan med sin viden spørge ind til, hvad det er for et værktøj, vi får. Han har arbejdet for, at lægerne kan være med til at præge det, så vi kan bruge det nye værktøj«.

Men det er ikke helt lykkedes, mener Peder Klement Jensen selv:

»Det er ikke endt, som vi gerne vil have det. Der har været for få læger med til at konfigurere systemet. F.eks. har der ikke været en eneste kirurg med til konfigurationen, og undervisningsmaterialet til operationsplanlægning er lavet af en, der aldrig har stået på en operationsgang«.

Som underviser gør Peder Klement Jensen selvfølgelig, hvad han kan. Jakob Lykke, der er overlæge på Gastroenheden på Herlev og Gentofte Hospital deltog i, hvad han kalder »en kaotisk undervisning« i den nye platform. »Det var ikke Peder Klements skyld, at det var kaotisk, det vil jeg gerne understrege, han var en entusiastisk og venlig underviser«, siger han.