Skip to main content

Bedre forståelse og samarbejde mellem faggrupper i sundhedssystemet og et bedre forløb for patienterne. Det er formålet med en ordbog, der skal danne fælles grundlag for kommunikationen i sundhedsverdenen. En ordbog, der skal være i konstant udvikling, takket være brugernes aktive medvirken. Som et andet Wikipedia kan brugere med adgangskode komme med kommentarer og forslag, der løbende kan forbedre ordbogen. Skabelonen til den omfattende database er allerede på plads, og foreløbig har alle læger søgeadgang, mens en række brugere er i gang med at fylde databasen med begreber.

Det er professor ved Handelshøjskolen i Århus, Morten Pilegaard, der er leder af forskningsprojektet VidNet. Sammen med udvalgte sundhedsfaglige institutter og virksomheder arbejder han på at forbedre og forenkle kommunikationen i sundhedsverdenen. Det tværfaglige samarbejde skal definere det gode sprog og de bedste begreber og samtidig luge ud i de vildskud, der kan betyde, at sproget bliver en barriere og ikke en bro mellem parterne. Resultatet bliver en omfattende og levende database, hvor såvel patienter som medarbejdere i sundhedssystemet kan hente sproglig hjælp, hvad enten man har brug for at formulere sig mundtligt, eller man skal skrive eller forstå en sundhedsfaglig tekst.

»Ordbogen bliver et terminologisk andelsselskab. Et mødested, hvor man hele tiden samarbejder om at finde og udvikle de bedste begreber. Den skal gøre det lettere at gå fra fagsprog til lægsprog og omvendt«, forklarer Morten Pilegaard.

»Det vil være rigtig fint, hvis ordbogen kan betyde et bedre forløb for patienterne, bedre information til borgerne og en større forståelse de enkelte fag imellem.«

Testes på sundhedscentre

Arbejdet med den nye database begynder i mindre testbede, og her har Morten Pilegaard tre af de nye sundhedscentre i kikkerten.

»Sundhedscentrene er velegnede som testbede, fordi det er nye kulturer, hvor flere faggrupper er samlet. Her vil vi følge udvalgte patientforløb; for eksempel vil kroniske lidelser som diabetes, astma og allergi være velegnede forløb. Ambitionen er at følge kommunikationen mellem alle involverede, lige fra administration, behandlere og plejere til patienter. Herefter laver vi et katalog over sproglige problemer, som vi diskuterer med de involverede. Hvis vores problemkatalog er rigtigt, kommer vi med løsningsforslag til de tekster, der er produceret, og til de udtryk, der bliver anvendt,« fortæller Morten Pilegaard.

»Ordbogen skal ikke kun rumme begreber og forklaringer men også vejledning i at bygge en tekst op. For eksempel gode patientvejledninger eller samtykkeerklæringer i forbindelse med forsøg. Der er en masse sammenhænge, hvor man har brug for at gå fra fagsprog til lægsprog, og det kan være meget vilkårligt, hvordan kommunikationen foregår,« siger Morten Pilegaard.

Forskningsprojektet, som omhandler kommunikation inden for flere fagområder, har fået 6,8 millioner kroner i støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

»Selv om man har de bedste intentioner om at tale med patienterne, kan man godt komme til at dække sig bag fagord, og det kan være ren refleks, at man gør det. Et produkt af den uddannelse, man har taget. Den sundhedsfaglige ordbog skulle gerne betyde, at sundhedspersonalet træder et skridt nærmere patienten rent sprogligt. Jeg tror ikke, at der er noget værre for en patient, end hvis man føler, at man ikke har indsigt i sin egen situation. Her skulle ordbogen gerne kunne yde et lille bidrag til, at patienten føler sig bedre informeret og mere inddraget i behandlingen,« siger Morten Pilegaard og tilføjer:

»Tænk, hvis patienterne via nettet kunne gå ind og finde alle papirer i deres sagsgang og samtidig få forklaret de ting, de ikke forstår ved hjælp af en simpel mouse-over-funktion. Det ville være optimalt i mange tilfælde.«.

MedicinOrdbogen

Læger kan komme på ordbogen som søgebrugere på www.medicinordbogen-nu.dk og som videndelingsbrugere ved at tegne abonnement gennem CSC Scandihealth. Kontaktinformationen findes på www.medicinordbogen.dk Det er endnu for tidligt at sige, hvornår ordbogen bliver tilgængelig for hele målgruppen inkl. patienter, men det er hensigten, at udvalgte segmenter kan få søgeadgang i løbet af halvandet år