Skip to main content

Læger bag bekymringsbrev: »Der har ingen dialog været med regionen – kun monolog«

Der er dyb forundring hos læger over, at Region Sjælland ikke har svaret på et bekymringsbrev om kaotiske forhold på fødeafdelingen på Roskilde Sygehus og heller ikke på en rykker-mail. »De har kun kommunikeret gennem medierne«, siger formanden for overlægerådet. Nu er der endelig kommet en mødeinvitation: »Så vi er da på vej. Men jeg er rigtig ked af, at vi er nået hertil«, siger han.
Bjarne Skjødt Hjaltalin, formand for overlægerådet i Region Sjælland og medafsender på det bekymringsbrev. Foto: Claus Boesen
Bjarne Skjødt Hjaltalin, formand for overlægerådet i Region Sjælland og medafsender på det bekymringsbrev. Foto: Claus Boesen

Line Felholt, kontaktlinef@gmail.com

10. jun. 2022
6 min

Man kan høre det i hans stemme. Den lyder... ja, han siger det selv:

»Helt utroligt opgivende efterhånden«.

Bjarne Skjødt Hjaltalin er formand for overlægerådet i Region Sjælland og medafsender på det bekymringsbrev, som Overlægeforeningen og Yngre Læger i Region Sjælland for tre uger siden sendte til regionen om alarmerende underbemanding på Gynækologisk-obstetrisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital (SUH) Roskilde.

I de tre uger har der været tavshed fra regionens side. Heller ikke en rykkermail har afstedkommet andet svar fra regionens end en bekræftelse af modtagelse.

Bjarne Skjødt Hjaltalin kalder kommunikationen med regionen for en »monolog gennem medierne«. Der har ingen dialog været. Som han siger:

»Hver gang vi har rykket, er der gået ganske kort tid, så er der kommet en pressemeddelelse fra regionen. Den første var med 1.800 kroner mere om måneden til jordemødrene. Den anden var den i tirsdags om sommerpakken på fem millioner til fødeområdet. Men vi har intet hørt fra regionen«, lyder det fra Bjarne Skjødt Hjaltalin.

Ingen anerkendelse

Han lægger ikke skjul på en vis harme over den måde, Region Sjælland har håndteret kommunikationen på. Seneste udvikling i sagen, som Ugeskrift for Læger kan rapportere, er, at det nu faktisk er lykkedes at få et møde sat op mellem Overlægeforeningen, Yngre Læger, Region Sjælland og hospitalsdirektionen. Bjarne Skjødt Hjaltalin modtog i den forløbne uge en opringning efter – hvad han selv bedømmer – tilstrækkelig mange henvendelser til regionen fra journalister.

»Det er fint med det møde. Så vi er da på vej. Men jeg er som sagt rigtig ked af, at kommunikationen skal foregå gennem medierne. Man skulle tro, at når lægers fagforeninger henvender sig med så alvorlige bekymringer, ville vi få et hurtigt og direkte svar. Personligt forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor vi intet har hørt, før vi endte med at sende bekymringsbrevet til regionsrådet, og den endte i medierne. Det mindste, man kunne forvente, var en svarmail med en anerkendelse af problemet og en invitation til dialog«, fortæller den sjællandske overlægeformand, der også afventer en række dokumenter – APV, rapport fra Arbejdstilsynet og lægernes fremmødeplan – som Overlægeforeningen og Yngre Læger har udbedt sig fra regionen. Også her er der ifølge lægerne fortsat tavshed.

Truende kollaps

Sagen er kort, at læger og jordemødre på Gynækologisk-obstetrisk Afdeling på SUH Roskilde igennem en årrække har oplevet afdelingen beskåret og underfinansieret i en sådan grad, at den har store vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde personale.

Det har resulteret i det bekymringsbrev, som lægerne sendte afsted til regionen for tre uger siden. Her fremgår det, at SUH’s ledelse løbende er blevet gjort bekendt med problemet, og at personalesituationen nu er så skrøbelig og arbejdsmiljøet så presset, at det efter lægernes opfattelse kan ende i et reelt kollaps på afdelingen henover sommeren. Men også i uholdbart pres på regionens øvrige fødeafdelinger, da Region Sjælland allerede inden bekymringsbrevet valgte at flytte 25 procent af fødslerne på SUH over på tre andre fødesteder i regionen. En løsning, der ifølge lægerne blot øger belastningen på de tre andre fødesteder og kan sprede problemet med opsigelser på SUH til de andre fødesteder.

Derfor opfordrer Overlægeforeningen og Yngre Læger i bekymringsbrevet til, at regionen og SUH udarbejder en beredskabsplan på fødeområdet, der dels dækker SUH, men også involverer de øvrige fødesteder, samt påbegynder en struktureret rekrutteringsindsats i forhold til jordemødre og obstetriske og gynækologiske speciallæger på SUH.

Genkender ikke kritikken

Det er netop, hvad Region Sjælland har tænkt sig at gøre, lyder det fra formanden for sygehusudvalget i regionen. Man er netop nu i gang med at behandle en ny fødeplan for regionen, som skal politisk besluttes i efteråret og vedtages inden udgangen af 2022.

»Så der pågår – også på den længere bane – arbejde i maskinrummet«, forsikrer formanden for sygehusudvalget i Region Sjælland, Anne Møller Ronex (R).

Kritikken fra lægerne om manglende dialog med regionen er hun uforstående overfor.

»Det kan undre mig lidt. Det er mit klare indtryk som sygehusudvalgsformand, at der er dialog. Det er jo dialog og udveksling af forskellige synspunkter, der har ført til, at vi på den korte bane har skulle finde nogle tiltag for at sikre patientsikkerheden og holde afdelingen kørende hen over sommeren. Jeg ved, at der har været dialog«, siger hun og peger helt konkret på et møde, som var sat op mellem lægerne og koncerndirektøren i Region Sjælland. Et møde, som dog måtte aflyses, fordi direktøren skulle deltage i et budgetseminar med regionsrådsmedlemmerne.

Sagde op i protest

Formanden for Overlægeforeningen er dog ikke den eneste, der har oplevet manglende dialog med regionen og sygehusledelsen. Overlæge Bjarke Lund Sørensen opsagde i protest sin stilling på fødeafdelingen på SUH Roskilde tilbage i januar i år. Hans afsked fik stor mediebevågenhed, da han i maj valgte på Facebook at beskrive den kaotiske vagt på afdelingen, der fik ham til at tage beslutningen. En vagt, hvor fødende lå på gangene og alene på stuerne med alt for få jordemødre og læger til at tage sig af dem. Det lignede nærmest krig, lød hans beskrivelse. Han er nu timelønsansat på afdelingen og er også medforfatter af bekymringsbrevet. Han kalder regionens håndtering af sagen »utroligt tynd«.

»Vi føler os fuldstændig ladt i stikken. Det er tre år siden, at de sidste nedskæringer skete, og vi har forsøgt at få ledelsen i tale mange gange siden. Især siden sidste sommer, hvor det for alvor gik galt. Men vi har talt for døve ører«, siger Bjarke Lund Sørensen.

Ikke med i taskforce

I bekymringsbrevet udtrykker Overlægeforeningen også et ønske om at blive inddraget i regionens arbejde med rekruttering og fastholdelse af speciallæger til SUH Roskilde. Region Sjælland har nemlig nedsat en taskforce til rekruttering af sundhedspersonale på området, men da overlægerne er en ledergruppe, deltager de ikke i taskforcen, og der er ikke opstartet andre tiltag, der skal se på rekruttering og fastholdelse af speciallæger. Det er overlægerådsformand Bjarne Skjødt Hjaltalin utilfreds med.

»Afdelingen manglede 60 procent af de normerede speciallæger, da vi skrev bekymringsbrevet. Nu er vi nok oppe på over 65 procent. I det lys er det mindste man kan forestille sig vel, at vi inviteres med i arbejdet med at lægge en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi«, siger Region Sjællands overlægerådsformand.

Kræver konkret handling

Den tidligere overlæge på den kriseramte fødeafdeling Bjarke Lund Sørensen er ikke synderligt imponeret over, at der i den forløbne uge endelig blev taget initiativ til at sætte et møde op mellem lægerne og regionen og sygehusledelsen.

»Det er da fint«, siger han ligesom overlægerådsformanden. Men:

»Det er vildt, at det møde kun sker, fordi vi til sidst er gået i pressen med det her. Jeg er virkelig skuffet over, at de ikke har været imødekommende over for problemet noget før. Der er jo intet nyt eller overraskende i det. De har vidst det længe. Det er da fint med et møde. Men der skal komme noget meget konkret ud af det møde, hvis det skal lykkes at rejse afdelingen igen«, lyder advarslen fra den tidligere overlæge på afdelingen.

Faktaboks

Krisen på fødeafdelingen på SUH Roskilde