Skip to main content

Læger bliver nu vaccineret efter alder: »Mine patienter er særligt sårbare, men jeg er røget bagerst i køen«

Line Jaritz Nielsen skulle have været vaccineret med AstraZeneca- vaccinen, men vil nu blive indkaldt efter alder. Hun arbejder dagligt med spiseforstyrrede patienter som har nedsat immunforsvar og er frustreret over at udsætte patienterne for en smitterisiko. Lægeforeningens formand kalder det et svigt, Sundhedsstyrelsen kalder vaccinationsindsatsen for robust.

Foto: Claus Bech.
Foto: Claus Bech.

Ditte Damsgaard dd@dadl.dk

29. apr. 2021
011 min

Først blev hun indkaldt til vaccination. Men efter AstraZeneca blev droppet, lød beskeden fra SSI, at Line Jaritz Nielsen nu bliver indkaldt efter alder og bliver en del af den nationale plan, fordi hun ikke nåede at få det første stik med AstraZeneca-vaccinen.

Line Jaritz Nielsen kan dermed med sine 41 år forvente at blive vaccineret til juni. Hun er børne- og ungdomspsykiater på et døgnafsnit i Aabenraa.

Ifølge tal fra SSI har 83 procent af lægerne påbegyndt vaccination, 69 procent er færdigvaccineret. 17 procent har altså ingen stik fået.

Og de eftertragtede stik udebliver både blandt psykiatere og i andre specialer. Også speciallæge i gynækologi og obstetrik Søren Lunde skriver på twitter, at de er to sundhedsfaglige i deres husstand, som begge venter på 1. vaccination. Begge ser uvisiterede patienter i frontlinjen, skriver han.

Line Jaritz Nielsen undrer sig over, at hun og hendes kolleger ikke er blevet tilbudt vaccine, og hun frygter, at Sundhedsstyrelsen har glemt psykiatrien.

I hendes dagligdag betyder det ikke mere for hende end for andre at blive vaccineret, men hun tænker over det, fordi hun omgås de særligt sårbare patienter, siger Line Jaritz Nielsen.

»Vi har kæmpet en stor kamp for, at spiseforstyrrede patienter blev regnet for risikopatienter. De var ikke først udpeget til at være sårbare, men immunsystemet presses hos spiseforstyrrede patienter. Mange af dem har dårligt immunforsvar«.

Det er en stor gruppe patienter, og børne- og ungdomspsykiaterne har indtryk af, at gruppen af rigtig dårligt spiseforstyrrede patienter er vokset til at være dårligere under corona, fordi der er gået længere tid, inden de er blevet opdaget. De er ekstra sårbare.

»En slem spiseforstyrrelse trykker blodbilledet, så de hvide blodlegemer kan falde ret drastisk. Det sker ikke ved alle, men ved langt størstedelen af dem vi får indlagt«, uddyber Line Jaritz Nielsen.

Lægemangel

I Aabenraa har de hele spektret af patienter blandt de indlagte. I Region Syddanmark er patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien op til 20 år, og Line Jaritz Nielsen er ansvarlig speciallæge for det døgnafsnit, fordi de aktuelt også er presset af lægemangel.

»Derfor er vi også ekstra presset af, at vi ikke bliver vaccineret. Hvis der er nogen, der lægger sig syge, er der ikke ret mange andre at tage af«, siger hun og understreger, at hun udtaler sig på egne vegne, ikke afdelingens.

Lægerne i psykiatrien er altså ekstra sårbare, hvis nogen lægger sig syge eller er i karantæne.

»7-9-13 er vi i lægegruppen gået fri, men vi har en del, som har været i karantæne, fordi de har været nærkontakter. Vi har løst det, men vi frygter den dag, virus rigtig rammer os«, siger Line Jaritz Nielsen.

Angst for medicin og test

Line Jaritz Nielsen har en enkelt i sit døgnafsnit, der er vaccineret.

»Mange vil slet ikke vaccineres. Dem, der er indlagt, er de dårligste. Vores patienter giver udtryk for, at de ikke vil have medicin ind i kroppen, og derfor afviser de den. Medicinfrygt er stor blandt psykiatriske patienter, og spiseforstyrrede patienter kan faktisk også være bange for, at de tager på. Vi kan sidde med noget så banalt som en vitaminpille og have en slåskamp om, hvorvidt patienten vil have den«.

Bliver I ikke testet ofte?

»Jo, og vi bliver testet på arbejde. Vores patienter testes også hyppigt. Men enkelte nogle patienter har f.eks. angst og er bange for at kaste op, og derfor kan de ikke testes«.

Hvorfor er det ikke nok med testmuligheder?

»Hvis vores patienter bliver syge, er det for sent, og testen er først positiv, når patienten er smittet. Alle patienter testes så vidt muligt, og vi ved, hvem der er testet, men det er ikke et krav, at personalet testes, blot en anbefaling. Og ingen kontrollerer, hvem der er testet«.

Ingen er vaccineret

Line Jaritz Nielsen understreger, at det er hele personalegruppen, som har kontakt med de spiseforstyrrede, som burde blive vaccineret.

»Jeg er som læge en af dem, der har mindst kontakt med patienterne. Men vores sygeplejersker og pædagoger, som er i tæt kontakt, er heller ikke blevet tilbudt vaccinen. Deres invitation er også trukket tilbage. De fik tilbud samtidig med os«.

I beskeden fra SSI stod, at man kan kontakte sin arbejdsgiver, og hvis arbejdsgiver vurderer, at man falder ind under de kriterier, Sundhedsstyrelsen har lagt, kan man få vaccine.

»Det gør vi ikke i psykiatrien. Medmindre man har fast arbejdsplads i modtagelsen. Det er der ingen af os i børne- og ungdomspsykiatrien, der har. Men vi kommer der. Hver gang der er et barn i modtagelsen, bliver vi tilkaldt, men vi har ikke fast arbejdsplads der. Men jeg ved, at vores afdelingsledelse er gået videre med problemstillingen«.

Er det ikke din arbejdsgiver, der skal visitere dig? Ligger ansvaret hos dem eller Sundhedsstyrelsen?

»De kan kun visitere os, hvis vi opfylder kravene fra sundhedsstyrelsen«.

Men du er vel alligevel ikke i frontpersonale?

»Nej, jeg indgår ikke i coronaberedskabet, men jeg har en patientsårbar gruppe, som har høj risiko for at dø af sygdommen, hvis de får den. Som psykiatere bliver vi tilkaldt til patienter, som ofte ikke kan redegøre for, om de har COVID-19. Nogle patienter er så dårlige, at vi ikke kan have værnemidler på, for ellers eksploderer de og flår dem af os. Så der er noget i den situation, som gør det sårbart«.

Argumentet er, at når mange er vaccinerede, er der ikke længere risiko for smittespredning på en afdeling, og det er vel rigtigt – I nyder vel også godt af, at en stor del af befolkningen og de ældre er vaccineret?

»Ja, men vores patientgruppe er ikke vaccineret, fordi de er så unge og lever et usikkert liv og har svært ved at holde afstand. Og ingen enkelte af mine kolleger af vaccineret«.

Lægeforeningen: Det er et svigt

Lægeforeningens formand kalder det et svigt, at sundhedspersoner, som var blevet tilbudt en vaccine, alligevel skal vaccineres efter alder, fordi AstraZeneca er ude, og det går bedre med smitten.

»Jeg kan godt forstå, at læger kan føle sig nedprioriteret i den situation. Og jeg kan også godt forstå, at man både kan blive frustreret og vred. Det er bekymrende, at Sundhedsstyrelsen først tilkendegiver over for læger og andre, at de er visiteret til vaccination for derefter at ændre kriterierne, så de ikke er berettiget til vaccination alligevel, men må vente på deres aldersvaccination. Det er ikke fair i en tid, hvor vi stadig har smitte og rejser pegefingre over for hinanden i forhold til at undgå at blive smittet«, siger Camilla Rathcke.

Hun peger på, at gruppe fire hele tiden har været en svær størrelse, fordi den inkluderer sundhedspersoner meget bredt. Og at der også stadig læger og andre sundhedspersoner i front, som ikke har fået første stik endnu, selvom de stadig opfylder kriterierne.

»Alle sundhedspersoner har ikke samme risiko for at blive smittet, når man ser på tværs af alle funktioner. Sundhedsstyrelsen har ikke været skarp i deres kommunikation udadtil til sundhedspersoner, hvilke kriterier der på givne tidspunkter ligger til grund for vaccination af sundhedspersoner. Og omkring jul var det i den åbne kommunikation f.eks. blot ’sundhedspersoner’ og ’gruppe 4’, ret uspecificeret.”

Sundhedsstyrelsen har vakt en berettiget forventning blandt sundhedspersonalet om at blive vaccineret, når de er i gruppe fire, påpeger hun.

Hvad er løsningen?

»Det er svært ved at se løsningen. Vi har løbende dialog med Sundhedsstyrelsen om diverse udfordringer vedr. vaccinationsprogrammet – denne er endnu én, som de burde få løst. Men jeg kan også godt se, at inden der potentielt bliver meldt noget andet ud, bliver mange læger nok indhentet af deres aldersvaccination«.

Camilla Rathcke peger på, at der også er fokus på, at der potentielt er patienter i yngre aldersgrupper, som ikke er vaccineret.

»Vi skal finde en balance mellem både at have fokus på at få vaccineret patienter, der er særligt udsatte og kan risikere alvorlig sygdom, og hér er mange yngre med særlig risiko også blevet tabt, og at få vaccineret sundhedspersoner«.

SST: Vi har sikret robustheden

Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, skriver i en mail til Ugeskrift for Læger:

»Sundhedsstyrelsens hensigt med at prioritere fremskyndet vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, i den danske COVID-19-vaccinationsindsats har været at sikre en tilstrækkelig robusthed i sundheds-, ældre- og socialsektoren i forhold til at kunne varetage og håndtere kritiske opgaver under epidemien, at undgå at personale smitter personer i særlig øget risiko samt at beskytte personale, der arbejder med patienter eller borgere, der kan være eller er smittet med COVID-19. Vi står heldigvis i en situation nu, hvor vi er langt fremme i udrulningen af vores vaccinationsprogram, og hvor mange ældre og personer i særligt øget risiko er blevet vaccineret. Epidemien er i rolig fase med et stabilt smittetryk, et let faldende antal indlæggelser og uden væsentligt pres på sundhedsvæsenet pga. COVID-19, og i den situation er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at det er væsentligt at sørge for, at de, der tilbydes vaccination, er de, der er i størst risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Alder er det væsentligste kriterium i forhold til risikoen for et alvorligt sygdomsforløb og derfor den altovervejende faktor for vaccinationsudrulningen i indeværende fase af epidemien. Personale, der opfylder sundhedsstyrelsens skærpede kriterier, kan fortsat henvises til vaccination gennem målgruppe 4. Det gælder for eksempel læger, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre, om symptomerne kan skyldes COVID, og læger, der behandler patienter med mistænkt eller konstateret COVID-19. Det gælder også personale, som udfører procedurer, hvor de er særligt udsat for smitte, for eksempel aerosolgenererende procedurer i luftvejene på patienter, hvor det er vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation inden. Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, for eksempel højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet kan også tilbydes vaccination«.

Hvad er logikken i at gå i gang med en ny gruppe, før gruppe 4 er færdigvaccineret?

»Vi står heldigvis i en situation nu, hvor vi er langt fremme i udrulningen af vores vaccinationsprogram, har sikret robustheden i vores sundhedsvæsen og har god kontrol med epidemien. Dertil er en stor del af personale i sygehus-, pleje- og socialsektoren vaccineret enten fuldt eller delvist. Der vil for hovedparten af de vaccinerede være tale om såkaldt frontpersonale, der har tæt patient- eller borgerkontakt. Selv om det går godt med udrulningen af vaccinerne herhjemme, så er vi fortsat i en situation, hvor vi ikke har det antal vacciner, som vi kunne ønske os.

Vi er derfor nødt til at prioritere de tilgængelige vacciner hensigtsmæssigt og der, hvor de gør mest gavn i forhold til at forebygge alvorlig sygdom og død. En stor andel af læger i sundhedsvæsenet med patientkontakt er vaccineret. Når vi ser på autorisation, så er læger den gruppe, hvor størst andel er vaccineret. 83 procent af de læger, der er visiteret til vaccination, har påbegyndt vaccinationsforløb, mens 69 procent er færdigvaccinerede. For lægernes vedkommende, så vil det også være en faggruppe, der i høj grad vil kunne tilbydes vaccination i henhold til de skærpede kriterier.

Men som nævnt, så vil personale, som opfylder de skærpede kriterier, fortsat kunne blive visiteret til vaccination af deres arbejdsgivere. Gruppe 4 er ikke lukket, men kriterierne for, hvem gruppen indeholder, er blevet præciseret og skærpet.«

Hvordan kan det være, at personalet først får at vide, at de er vigtige og bør vaccineres for dernæst at blive rykket ned i køen og blive vaccineret efter alder?

»Sundhedsstyrelsen vurderer på ingen måde, at personalet i sundheds-, ældre- og socialsektor ikke er vigtige. Tværtimod er holdningen fortsat, at de er afgørende for håndteringen af COVID-19, og at de hver og en løfter en stor og væsentlig opgave. Årsagen til, at vi tilbyder fremskyndet vaccination har primært været, at vi stod midt i en epidemi med behandlingskrævende patienter, og vi skulle sikre et robust sundhedsvæsen til at varetage disse og øvrige patienter.

Dertil at beskytte særligt sårbare patienter og borgere, og beskytte det personale, der er mest udsat for smitte i deres arbejde. Vi er lige nu ikke bekymret for robustheden i sundhedsvæsenet, og en stor del af de særligt sårbare er vaccineret. Dog er der stadig personale, der er særligt udsat for smitte i deres arbejde, og dem er der fortsat et fremskyndet vaccinationstilbud til.«

Hvad med psykiatere, som har at gøre med sårbare borgere, som ikke kan spritte af og holde afstand, eller som lider af anoreksi og har svækket immunforsvar? Unge piger med anoreksi er jo ikke nødvendigvis vaccineret, men psykiaterne hører ikke under de skærpede kriterier.

»De nye og skærpede kriterier for visitation til fremskyndet vaccination i målgruppe 4 lægger fortsat op til, at arbejdsgiver kan henvise personale til fremskyndet vaccination, hvis personalet er omfattet af disse kriterier og ikke kan afvente at blive vaccineret ud fra alderskategorierne. Hvis psykiaterne ser uvisiterede patienter, der kan have symptomer foreneligt med symptomer på COVID-19, kan de også fortsat blive henvist til vaccination.«

Hvad er den videre plan for at vaccinere sundhedspersonalet?

»Personale, der lever op til de skærpede visitationskriterier, vil kunne henvises til en regional visitationsenhed, der kan visitere de pågældende personer til fremskyndet vaccination. Mens personale, der ikke er omfattet af de skærpede visitationskriterier, bliver tilbudt vaccinationsforløb i henhold til deres alder.

Personale over 50 år kan henvises frem til den 11. maj, og personale yngre end 50 år kan henvises frem til den 18. maj. Herefter forventer vi at gå i gang med at vaccinere personer under 50 år, og personalet vil blive vaccineret ud fra deres alderskategorier.«

Hvad er planen for de læger, der er vendt tilbage fra barsel, sygemeldinger og andet fravær, og som er blevet glemt i planerne?

»Sundhedsstyrelsen har ikke glemt nogen i vaccinationsplanerne. Personale, herunder læger, der er nyansatte, vender tilbage fra sygemelding, barsel mv., kan tilbydes vaccination i henhold til de skærpede kriterier.«

Hvad skal bekymrede læger gøre, hvis de f.eks. har med udsatte patienter at gøre eller har familiemedlemmer i risikogruppen, men som tilfældigvis kun er i starten af 30’erne og dermed er rykket bagerst i køen med jeres nye regler?

»De vil fortsat skulle tage deres forholdsregler, som de har gjort det sidste år, og følge vores smitteforebyggende anbefalinger. De nye visitationskriterier ændrer ikke på dette.«

##FACTOX##

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen