Skip to main content

Læger fra hele sundhedsvæsenet: Styrk psykiatrien

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

30. apr. 2018
2 min.

Mennesker med psykisk sygdom har fuldstændig samme og indlysende ret til at få den rigtige behandling som alle mulige andre. Men det får de desværre langtfra altid, og det skal der laves om på – nu.

Det var det klare budskab fra Lægeforeningens repræsentantskab, som samledes til Lægemøde den 20. og 21. april. Der var på Lægemødet en utvetydig opbakning til, at vi som stand politisk skal intensivere presset på politikerne. Der er helt uforståeligt, at patienter fortsat forskelsbehandles, fordi deres sygdom er psykisk. Ingen kan se logikken i det.

Det er på den baggrund, at Lægeforeningens repræsentantskab har vedtaget et nyt politisk udspil »Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle«. Vi opfordrer til, at der oprettes tilstrækkeligt med sengepladser til, at patienter kan indlægges ved behov og ikke skal udskrives før tid. Vi vil kæmpe for, at kvaliteten i behandlingen løftes, og for flere ambulante indsatser. Vi vil presse på for, at patienter – hvor det fagligt giver mening – i højere grad end nu behandles hos praktiserende speciallæger i psykiatri.

Samtidig kommer man ikke uden om, at en underliggende forudsætning for forbedringer er, at der kommer flere penge. Hvis politikerne virkelig vil styrke de psykiatriske tilbud, skal kapaciteten øges. Vi kom et stykke med den forrige plan fra 2014, som fik skåret ned på ventelisterne. Men det er langt, langt fra nok til at hjælpe stadig flere patienter, der har behov for psykiatrisk hjælp.

Et årelangt økonomisk efterslæb trækker dybe spor, og der bruges stadig færre ressourcer pr. patient. Der gennemføres løbende besparelser, som presser ikke bare medarbejderne, men også kvaliteten af den behandling, som de kan tilbyde patienterne. Det er dybt bekymrende.

Jeg vil opfordre ministeren og politikerne til også at overveje, hvilke signaler de sender om fremtiden for psykiatrien. Psykiatrien er i dag begunstiget med læger, som er glade for at være psykiatere. Jeg forstår dem godt. Psykiatrisk behandling kurerer eller tøjler også meget alvorlig sygdom hos mange mennesker og giver dem nye muligheder for et godt liv. Det er fagligt dybt meningsfuldt.

Men psykiatrien lider samtidig under en alvorlig mangel på speciallæger. Hvis man vil være sikker på at have læger nok i specialet i fremtiden, er det altså også nødvendigt at investere i en stærk psykiatri.

Mit håb er, at sundhedsministeren og politikerne på Christiansborg forstår alvoren, når læger fra hele sundhedsvæsenet kræver ligestilling af psykiatrien. At beslutningstagerne forstår vigtigheden af, at den kommende psykiatriplan er fagligt ambitiøs, og at der følger de nødvendige midler med. Vi venter i stor spænding. Der står meget på spil.