Skip to main content

Læger har et særligt ansvar

Chefredaktør Torben Kitaj, tki@dadl.dk

15. sep. 2008
2 min.Hvorfor skal læger interessere sig for klimaforandringer?

»Klimaforandringerne er den største trussel, vi som mennesker står over for i dag. Ikke bare som læger, men også som ganske almindelige borgere er vi nødt til at tænke grundigt over vores fremtid som mennesker. Som læger har vi et særligt ansvar, fordi mange af de problemer, som har med klimaforandringerne at gøre, kan få helbredskonsekvenser. Men også fordi læger kan være med til at anvise løsninger.«

Hvad kan den enkelte læge gøre helt konkret?

»Mange er ved at blive bevidste om problemet. Der er også mange muligheder for at gøre noget. Først er det vigtigt at få så mange oplysninger på bordet som muligt, så vi kan forklare, hvad der sker. Og så må vi væk fra den vildfarelse, at det er et problem, som ministre og præsidenter skal løse. Det handler mindst lige så meget om den enkeltes adfærd. Læger kan gøre opmærksom på klimaforandringerne, og hvad de betyder. Mange mennesker er f.eks. ikke klar over, at kreaturhold bidrager med en tredjedel af udledningen af drivhusgas i verden. Derfor har det, vi spiser, stor betydning for CO2-udslippet. Vi må simpelthen skære ned på vores forbrug af kød, og det vil være en stor ændring i levevaner for mange. Et lavere forbrug af kød vil føre til en mindre bestand af kreaturer og dermed en lavere udledning af drivhusgasser. At bekæmpe fedme og overforbrug af mad er også en del af løsningen.

Transport er et andet eksempel. Jo mindre vi går og cykler, jo større er vores forbrug af CO2.

Jeg mener, at som læger er det også vores opgave at bringe disse synspunkter frem. Som klinikere må vi gøre patienterne opmærksomme på, at hvis de ændrer adfærd, vil det være til fordel for dem selv både på kort og lang sigt.«

Hvad gør du selv?

»Jeg bruger offentlige transportmidler, så meget jeg kan, jeg har skåret ned på mit forbrug af kød, jeg har indskrænket min deltagelse i konferencer, og så bruger jeg The Lancet til at føre synspunkterne frem.«