Skip to main content

Læger til Sundhedsudvalget: Slap nu lige lidt af

Lægeforeningen og LVS opfordrer Folketingets Sundhedsudvalg til at respektere Sundhedsstyrelsens og Retslægerådets faglighed vedrørende funktionelle lidelser

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Klaus Larsen kll@dadl.dk

20. jun. 2014
2 min.

Lægeforeningen har sammen med De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) taget det usædvanlige skridt at bede Folketingets Sundhedsudvalg vise en smule respekt. Ikke med så direkte ord, men meningen er klar nok i det brev, som Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen og formanden for De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Peter Schwarz, har sendt til udvalget.

Sundhedsudvalget har - med samråd og byger af kritiske spørgsmål – ifølge brevskriverne rejst tvivl om fagligheden i den udredning og behandling, som foregår på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitet. Spørgsmål, som ifølge brevskriverne tyder på, at nogle udvalgsmedlemmer hverken anerkender Sundhedsstyrelsens eller Retslægerådets faglige vurderinger.

”Vi anfægter ikke Folketingets ret til at stille spørgsmål til den politisk ansvarlige minister og de tilsynsansvarlige myndigheder”, understreger Mads Koch Hansen i brevet.

”Imidlertid finder vi det bemærkelsesværdigt, at det af udvalgets spørgsmål fremstår som, at der i udvalget er medlemmer, der ikke anerkender hverken Sundhedsstyrelsens og Retslægerådets udtalelser og faglige vurderinger vedrørende funktionelle lidelser”, hedder det i brevet, som også er signeret af Peter Schwarz, formanden for De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

”De to institutioner er de øverste sundhedsfaglige myndigheder i Danmark, og i Lægeforeningen og i De Lægevidenskabelige Selskaber mener vi, at de bør anerkendes som sådanne. Derfor undrer det os, at medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg finder anledning til at betvivle det sundhedsfaglige grundlag for den udredning og behandling, som udføres på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser”, skriver de to formænd.