Skip to main content

Læger uden Sponsor

Journalist Nina Vinther Andersen, nva@dadl.dk

1. nov. 2005
5 min.

Længe havde Inga Marie Lunde sammen med kolleger leget med tanken om et netværk for læger, som skulle fremme lægers uafhængighed af medicinalindustrien.

Som praktiserende læger havde de mærket, hvordan industriens påvirkning blev mere og mere intens. Hun havde fornemmet sin egen stigende modstand mod det. Og selv om nogle læger delte hendes bekymring, så havde hun til sin overraskelse erfaret, at det langtfra gjaldt alle - på trods af at international forskning dokumenterer, at læger reelt bliver påvirket.

Men først da hun i frokostpausen til konferencen »Medicin til raske - en syg idé« tilfældigvis kom til at sidde ved bord med Mats Lindberg, fik idéerne mere end moralsk opbakning.

Som lægemiddelkonsulent i Sønderjyllands Amt havde han også konkret erfaring med at skabe en hjemmeside. Og mindst lige så vigtigt havde han selv tænkt tanken, inspireret af det norske www.leger-mot-korrupsjon.net

Læger uafhængige af industri

Den dag blev grundlaget lagt for netværket: »Læger uden Sponsor«, som i dag offentliggøres. Et netværk på 30 læger, som alle blandt andet anerkender, at læger påvirkes af industriens penge og reklamer. Medlemmerne vil gøre opmærksom på den kommercialisering, som foregår, bidrage til mere åbenhed omkring økonomiske og forskningsmæssige interessekonflikter i sundhedsvæsenet og støtte alle bestræbelser på, at lægers videre- og efteruddannelse bliver uafhængig af lægemiddelindustrien. Formålet er blandt andet at oplyse om konsekvenserne af de skjulte interessekonflikter.

»Industriens mål er at tjene penge, og det er der ikke noget odiøst i. Men vi forvalter medicinen på andres vegne. Det er ikke givet, at et konstant stigende medicinforbrug er i patienternes og samfundets interesse«, siger Inga Marie Lunde og tilføjer:

»Vores troværdighed hænger også sammen med vores uafhængighed, så der står meget på spil. Det er ikke os, der skal indtage medicinen, og vi skal heller ikke betale for den, hvilket forpligter os endnu mere til redelighed«.

Et netværk uden Arne Cyron

En af de læger, som har udtalt sig kritisk om industriens sponsorering af læger, er overlæge Arne Cyron fra Roskilde Amts Sygehus Køge. Hvor han tidligere fik mellem fem og ti invitationer årligt til industrisponsorerede kongresser, får han i dag ingen.

»Det er bare en konstatering, ikke et surt opstød«, siger han.

Arne Cyron står ved sin kritik, men ønsker ikke at komme på listen over Læger uden Sponsor.

»Jeg har meget sympati for initiativet, men vi skal passe på ikke at blive for unuancerede. Industrien er ikke vores modpart. Den skal fortsat gerne være en vigtig samarbejdspartner. Lægeforeningen har besluttet sig for at arbejde for at gøre os fri for sponsorater. Men industrien laver glimrende kurser, som der stadig er stor opbakning til. Jeg håber på en fælles aftale mellem Lægeforeningen, industrien, amterne og lægekredsforeninger, som kan være moralsk korrekt og samtidig sikre en lødig efteruddannelse«, siger han og fortsætter:

»Hvis læger og medicinalindustri går sammen om et forskningsprojekt, som øger vores viden, så synes jeg, det er i orden. Men omvendt er jeg imod, at industrien sponsorerer læger, forstået på den måde, at en læge kontakter et firma og siger: ,Vi er ti læger, som gerne vil have undervisning og en middag - kan I sponsorere det?` Ind imellem er så en gråzone. For hvornår er det undervisning, hvornår bliver man klogere og hvornår er det sponsorering?«, spørger han.

Op til den enkeltes samvittighed

For Inga Marie Lunde er det et spørgsmål, som hver enkelt læge må tage op til personlig overvejelse.

»Det er klart, at vi skal stadig bevare proportionssansen. Netværket anerkender først og fremmest de videnskabelige facts, og skal forstås som en hensigtserklæring. Hver enkelt læge må afgøre for sig selv, hvor vedkommendes grænse går. Jeg kan godt skrive med en kuglepen fra et medicinalfirma, selv om nogen gerne vil have diskussionen ned på et kuglepenneplan for at undgå en seriøs debat om det, der virkelig står på spil i forhold til underminering af tilliden til os«, siger Inga Marie Lunde.

Selve overskriften signalerer for Arne Cyron for meget afstandstagen til industrien og for meget en sort-hvid opfattelse af verden.

Det er Inga Marie Lunde helt bevidst om.

»Navnet har været vendt mindst 100 gange og vi har haft mange, mange andre forslag på bordet. Men det skulle både være mundret og sige noget om hensigten. Og da det først var kommet ind i hovederne på os, så blev det ved med at komme tilbage«, siger hun.

Langt størstedelen af de læger, som indtil nu er med i Læger uden Sponsor, er praktiserende læger, som også var dem, Inga Marie Lunde først drøftede problemerne med.

Mange sygehuslæger har vist stor sympati og opbakning til netværket, men uden at de ville have deres navn på listen.

»Det bekymrer mig da lidt, at læger kan have alliancer eller kollegiale relationer som gør, at de ikke kan følge deres personlige overbevisning og handle frit. Én kollega havde for eksempel den overvejelse, at hvad nu hvis vedkommende skrev under, ville industrien så trække sit sponsorat af en ph.d.-stilling tilbage, så vedkommendes ph.d.-studerende ikke kunne gøre sit projekt færdig«, siger hun og fortsætter:

»Karrieremæssigt kan nogle læger måske opleve, det er risikabelt at have en personlig holdning til kommercialiseringen - indtil det måske en dag bliver den dominerende holdning i faget. Det kan virke, som om nogle læger venter på en frihed, de ikke føler de har«.

Fakta

Medlemmerne i netværket anerkender blandt andet, at ...

  • økonomiske interessesammenfald med et eller flere lægemiddelfirmaer påvirker lægers udtrykte holdninger til lægemidler

  • sponsorering af forskning kan påvirke såvel det rapporterede resultat som konklusioner i artikler om kliniske studier

  • deltagelse i lægemiddelfirmaers symposier og kongresser, samt accept af sponsorering af middage, rejser m.m. medfører øget tilbøjelighed til at ordinere sponsorens præparater

  • læger påvirkes af reklamer, og at også små gaver kan påvirke lægers adfærd

  • besøg af lægemiddelkonsulenter påvirker lægers ordinationer

Medlemmerne i netværket vil blandt andet ...

  • imødegå kommercielt begrundet sygeliggørelse af raske individer

  • støtte alle faglige bestræbelser på at læger skal sikres mulighed for videre- og efteruddannelse, der e r uafhængig af kommercielle interessenter, som for eksempel lægemiddelproducenter

  • oplyse om egne relevante interessekonflikter, honorering eller sponsorering ved såvel mundtlige som skriftlige præsentationer - uanset om informationen gives til sundhedsfaglige personer, politikere, journalister eller lægmand

  • søge at genopbygge patienternes tillid til lægen som en uafhængig rådgiver, der søger en retfærdig fordeling af de fælles ressourcer på sundhedsområdet

Læs mere på www.laegerudensponsor.dk

Læs her Netværkets henvendelse til Ugeskrift for Læger.