Skip to main content

Læger vil spille rolle i klimaforhandlinger

Journalist Thomas Bjerg, tb@redaktionen.dk

15. sep. 2008
4 min.

Nordiske og europæiske læger kan spille en konkret rolle i forhandlingerne på næste års klimatopmøde i København. I al fald hvis det står til den svenske lægeforening.

Den foreslår, at lægeforeningerne overfører sundheds-knowhow til ulandene som en del af klimaaftalen.

»Hidtil har ulandene ikke villet reducere deres CO2-udledning, medmindre der følger penge og knowhow med fra ilandene. Og her mener vi, at lægeforeningerne kan tilbyde at overføre sundheds-knowhow til ulandene. Det kan blive den puslebrik i nord-syd-dialogen, som gør, at vi får klimaaftalen vedtaget,« siger Lars Nevander, hovedsbestyrelsesmedlem i den svenske lægeforening og ansvarlig for miljø- og sundhedsspørgsmål.

Han forklarer, at lægeforeningen præsenterede forhandlingsmodellen for fire Rigsdagspolitikere på et seminar om klima og miljø under den såkaldte Almedals-uge - en uge med politiske seminarer i Almedalen på Gotland.

»Det bliver den svenske lægeforenings spilleplan, men ideen bør helst komme fra flere EU-lande, og de nordiske lægeforeninger kunne her gå sammen. Det er effektivt og etisk fornuftigt at hjælpe ulandene med at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne. Det kunne være land til land-samarbejder,« siger Lars Nevander.

Den danske lægeformand, Jens Winther Jensen, kalder forslaget »utroligt spændende«.

»Jeg vil tage kontakt til svenskerne og bede dem om et oplæg. Vi må forvente, at klimaaftalen bredes ud til mere, end hvem reducerer hvor meget CO2, og her kan forslaget udgøre en god grobund,« siger Jens Winther Jensen.

Lægeforeninger markerer sigi klimadebatten

Det svenske udspil er et konkret eksempel på det stigende engagement, som nationale og internationale lægeorganisationer udviser i klimaspørgsmålet.

Den svenske og finske lægeforening har - i modsætning til den danske - tilsluttet sig Climate and Health Council, som blandt andre britiske lægeorganisationer og tidsskrifterne BMJ og The Lancet står bag.

Desuden har den danske og svenske lægeforening hver fået et medlem i en arbejdsgruppe, som The World Medical Association har nedsat. Arbejdsgruppen udformer en klimapolitik for organisationen, der har 85 nationale lægeforeninger som medlemmer.

»Det danske sigte i WMA er klimaaftalen i 2009. WMA kan få indflydelse ved at inddrage sine nationale lægeorganisationer og sætte klimaet på den internationale lægedagsorden. Det handler om at få lægekolleger til at forholde sig til klimaforandringerne, så de kan se, hvor de kan gøre en forskel,« siger Jens Winther Jensen.

Norske læger på vej med politik

I Norge oplyser præsidenten for lægeforeningen, Torunn Janbu, at foreningen er på vej ind i klimaspørgsmålet.

»Vi er i gang, men ikke kommet så langt. Vi mener, at det er vigtigt at udbrede kendskabet til, hvad klimaforandringerne betyder for sundheden, og det er oplagt at samarbejde internationalt,« siger Torunn Janbu.

Hun forklarer, at lægeforeningen har nedsat en arbejdsgruppe, som formulerer et grundlæggende dokument, så foreningen kan udarbejde sin politik i klimaspørgsmålet. Lægerne deltager i en tilsvarende arbejdsgruppe i akademikernes organisation, og lægeforeningen deltager også i et seminar, arrangeret af sundhedsmyndighederne, der handler om udfordringerne, som klimaforandringer udgør.

Lægernes engagement passer klimaminister Connie Hedegaard (K) godt. Hun mener, at læger er forpligtet ligesom alle andre borgere til at nedbringe CO2-udledningen. Men derudover ved læger, at klimaforandringerne får meget store konsekvenser for befolkningerne i den tredje verden.

»Hvis læger ikke gør noget, hvorfor skulle advokater, ministerier eller du og jeg gøre noget? Nogle aktiviteter som trafik koster meget CO2 og skal klares politisk. Men gartneren med sit drivhus, Aalborg Portland og den almindelige læge, alle skal spille med. Vi får kun energiforbruget ned, hvis alle trækker med og bruger al deres kreativitet,« siger Connie Hedegaard.

Sagt om lægers flyrejser til konferencer
Danske Regioners formand Bent Hansen (S)

»Det, at læger er fysisk sammen og danner netværk, har betydning, og på nogle kurser lærer de konkrete teknikker, som de ikke kan lære på videokonferencer, som ellers er en god idé. Vi bruger dem ofte i Danske Regioner, hvor vi sparer tid og energi.«

Klimaminister Connie Hedegaard (K)

»Læger må finde ud af med sig selv, om de flyver til konferencer. De kan kompensere ved at opkøbe CO2-kvoter eller et stykke regnskov. Jeg tror ikke, at vi undgår at rejse rundt og besøge hinanden i en globaliseret verden. I stedet må vi fastsætte internationale mål, der tilskynder flyindustrien til at begrænse CO2-udledningen.«

Torunn Janbu, norsk lægeformand

»Videokonferencer er et godt tiltag, og vi ser i Den norske legeforening på, om vi kan anskaffe udstyr, så vi kan tilrettelægge videokonferencer fra lægeforeningens hus i Oslo.«

Jens Winther Jensen, dansk lægeformand

»Læger skal tage til konferencer, men mange erkender, at konferencer med mange tusinde deltagere ikke giver det store faglige udbytte. Nogle erstattes af de mange faglige netværk, der opstår på nettet. Desuden oplever jeg, at læger bliver mere bevidste om, at flyrejser koster meget CO2.«