Content area

|

Lægernes Pension – Årsrapport 2021

Højeste afkast i tolv år gav 15,1 pct. til lægernes pensioner.

Lægernes Pension er ejet af medlemmerne. Der er ingen andre, der skal have del i overskuddet – alle pengene går til lægernes pensioner. 9 ud af 10 læger i Danmark er medlemmer af Lægernes Pension.

Afkast og omkostninger har stor betydning for, hvor meget man får udbetalt som pensionist. For en læge, der går på pension i dag, stammer en fjerdedel af pensionen fra den indbetalte pension. Resten stammer fra afkastet. Gennem 75 år har Lægernes Pension skabt et afkast til lægerne, der svarer til næsten 9 pct. om året. Omkostningerne til administration har gennem årene været blandt de laveste i branchen.

Lægernes Pension er mere end en pensionskasse. Koncernen omfatter også en bank for læger og en investeringsforening, der gør det nemmere og billigere for Lægernes Pension at investere pensionsformuen.

Året der gik

Corona satte sit præg på det meste af 2021. Året blev indledt med nedlukning og restriktioner og sluttede på samme vis efter en periode med mere normale tilstande hen over sommer og efterår.

Aktiemarkederne kom godt fra start, da de første vacciner blev taget i brug i kampen mod virussen. Den nye ledelse i USA satte skub i væksten, og væksttabet under coronapandemiens første år blev mere eller mindre indhentet. Lægernes Pension benyttede sig af de gunstige forhold til at investere mere i aktier, og året sluttede med et positivt afkast af investeringerne på 15,1 pct. Det er det højeste afkast i Lægernes Pension siden opsvinget efter finanskrisen i 2009 og er 2,5 pct.point højere end markedsafkastet ved en tilsvarende sammensætning af aktiver.

En del af årets afkast gik til kontorenten på 4,25 pct. i den almindelige pensionsordning. Resten af afkastet lægges til side som reserve til senere tildeling. Egenkapitalens andel af afkastet bruges blandt andet til pensionisttillæg. I 2021 fik pensionisterne med den almindelige pensionsordning udbetalt et pensionisttillæg, som forøgede pensionen med 10 pct.

Hvert medlem betalte i gennemsnit 541 kr. til administration i 2021.

Efter skat fik Lægernes Pension et overskud på 1.548 mio. kr. Lægernes Bank bidrog med 30 mio. kr. til overskuddet.

Næsten 1.900 læger og lægestuderende blev nye medlemmer af Lægernes Pension i løbet af året. Opsparing til pension satte rekord i 2021, og indbetalingen voksede med 4,3 pct.

Inden for de seneste år har Lægernes Pension lanceret produkterne Supplerende Livrente og Supplerende Invalidepension. Lægerne har taget vel imod muligheden for at sikre sig selv og deres familier bedre i pensionslivet, og hvis de bliver ramt af sygdom.

I Lægernes Pension & Bank er det en central del af hverdagen at hjælpe lægerne til at træffe de vigtige økonomiske beslutninger. Rådgivningsmøderne holdes typisk på vores kontorer rundt om i landet, men coronakrisen har vist, at rådgivningen også kan ske problemfrit via onlinemøder. I årets løb gennemførte vi tusindvis af virtuelle rådgivningsmøder med lægerne.

Det er pensionskassens opgave at sørge for, at Danmarks læger får det bedst mulige afkast af deres pensionsopsparing samtidig med, at vi investerer ansvarligt. I årets løb har Lægernes Pension været i dialog med selskaber om konfliktfyldte forhold og ekskluderede de selskaber, der ikke skærper deres bæredygtighedsprofil. Med tilslutningen til FN´s Net-Zero Asset Owner Alliance er pensionskassen forpligtet til at sikre, at investeringer er CO2æ-neutrale senest i 2050. Som første reduktionsmål forventer Lægernes Pension at have reduceret CO2æ-aftrykket med mellem 25-55 pct. afhængigt af aktivtype i 2024.

Uafhængige undersøgelser kårede i 2021 Lægernes Pension som både den mest veldrevne pensionskasse og selskabet med de mest tilfredse medlemmer.

Med udsigt til lavere vækst i verden, vil 2022 sandsynligvis byde på mere normale afkast. En betydelig bredde i investeringerne og et solidt kapitalgrundlag, giver Lægernes Pension et godt udgangspunkt.

Årsrapporten kan læses i sin fulde ordlyd på www.lpb.dk.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer