Skip to main content

Lægernes Pension - orientering om årsrapport 2018

18. mar. 2019
3 min.

Lægernes Pension er ejet af medlemmerne. Der er ingen andre, der skal have del i overskuddet – alle pengene går til lægernes pensioner. 9 ud af 10 læger i Danmark er medlemmer af Lægernes Pension.

Afkast og omkostninger har stor betydning for, hvor meget man får udbetalt som pensionist. Kun en fjerdedel af den pension, der er udbetalt, stammer fra indbetalinger. Resten kom fra pensionskassens forrentning af pengene. Igennem 70 år har Lægernes Pension skabt et afkast til lægerne, der svarer til næsten 9 pct. om året. Omkostningerne til administration har i flere år været blandt de laveste i branchen.

Lægernes Pension er mere end en pensionskasse. Koncernen omfatter også en bank for læger og en investeringsforening, der gør det nemmere og billigere for Lægernes Pension at investere pensionsformuen.

Året der gik

Årets resultat efter skat blev et underskud på 209 mio. kr. mod et overskud på 1.098 mio. kr. i 2017. Lægernes Bank leverede et overskud til pensionskassen på 22,5 mio. kr. efter skat.

Det officielle nøgletal for afkast for gennemsnitsrenteprodukter, som omfatter alle pensionskassens ordninger, blev på -1,8 pct. i forhold til 9,4 pct. i 2017. En kombinationen af lavere vækst, strammere pengepolitik og politisk usikkerhed betød, at finansmarkederne samlet set gav et negativt afkast, mens investeringerne i private equity, ejendomme og infrastruktur, trak op i det samlede afkast.

Sammensætningen af investeringsporteføljen blev i 2018 ændret for at opnå et højere afkast med den samme risiko. Det er sket ved at have færre aktier og flere kredit- og reale aktiver som ejendomme, infrastruktur og vedvarende energi. Den ændrede strategi har medvirket til at begrænse pensionskassens tab i et udfordrende marked. Afkastet af investeringsaktiverne endte på -2,1 pct., hvilket er 2,9 pct.point bedre end det strategisk benchmark (markedsafkast ved tilsvarende aktivsammensætning).

Omkostninger til administration var på 26 mio. kr. Målt i forhold til hensættelserne udgjorde det 0,03 pct. ligesom i 2017. Målt pr. medlem svarer det til 544 kr. mod 572 kr. året før.

Lægernes Pension fik 1.500 nye medlemmer i løbet af året, og medlemsbidragene voksede med 4,1 pct.

Medlemmerne fik i 2018 en kontorente på 4,43 pct. på den almindelige ordning med betinget garanti. Pensionister med denne ordning har desuden fået udbetalt et pensionisttillæg svarende til en forøgelse af pensionen på 13 pct.

I 2018 foretog pensionsbranchen en større tilpasning af, hvor meget der forventes i afkast på både kort og lang sigt. Det har betydning for prognosen for lægernes pension, der sættes ned fra 2019. Derudover fortsætter levetiden med at stige, og for at pensionen kan strække længere, bliver de månedlige pensionsudbetalinger mindre, særligt for de yngre medlemmer der har udsigt til et langt liv.

Det er vores opgave at sørge for, at Danmarks læger får det bedst mulige afkast af deres pensionsopsparing samtidig med, at vi investerer ansvarligt. Vi var i årets løb i dialog med selskaber om problemfyldte forhold og ekskluderede flere af dem, heriblandt en række energiselskaber for manglende omstillingsvilje. Vi skærpede desuden politikken om tobak og introducerede en ny bæredygtig investeringsforening for bankens kunder.

En undersøgelse foretaget af konsulent- og analysevirksomheden Aalund i 2018 viste, at lægerne har høj tillid til deres pensionskasse. De lægger særligt vægt på trygheden i pensionsordningen og pensionskassens evne til at få opsparingen til at vokse.

Lægernes Bank er for læger og deres familier. For fjerde år i træk kårede Forbrugerrådet Tænk Lægernes Bank som »Bedst i test« i en sammenligning af danske bankers vilkår og priser.

Lægernes Pension har en stærk solvensmæssig position. Basiskapitalen er tre gange så stor, som lovgivningen foreskriver.

Årsrapporten kan læses i sin fulde ordlyd på lpb.dk.