Skip to main content

Lægers industrihonorar klar til at blive offentliggjort

Nye regler betyder, at lægers indtjening på samarbejde med lægemiddel- og medikoindustrien bliver offentliggjort. Og hvis lægerne glemmer at anmelde samarbejdet, vanker der bødestraf. Lægeformand hylder åbenheden, men frygter for konsekvenserne.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Anders Heissel, ah@dadl.dk

23. okt. 2014
4 min.

Fra den 1. november vil offentligheden få indsigt i, præcis hvor meget danske læger tjener på at samarbejde med medicinalindustrien.

Som følge af et sæt nye regler for læger og andre sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medikovirksomheder vil det fremover fremgå af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor meget læger tjener på eksempelvis at holde foredrag eller rådgive virksomhederne som medlem af et advisory board.

»I øjeblikket har 2.341 læger ifølge Sundhedsstyrelsen tilladelse til at have et samarbejde med medicinalindustrien, og ud over offentliggørelse af lægers indtjening betyder reglerne også, at det klart skitseres, hvornår lægerne skal have Sundhedsstyrelsens tilladelse«, siger Kim Helleberg Madsen, enhedschef for Apoteker & Medicintilskud i Sundhedsstyrelsen.

Betalte kongresrejser skal også anmeldes

»En af de store ændringer er, at når det gælder bl.a. foredrag og forskning, skal lægerne ikke længere søge om tilladelse, men blot registrere tilknytningen, og kan derefter begynde samarbejdet uden forudgående accept fra vores side. Derimod kræver det tilladelse, hvis det handler om eksempelvis deltagelse i advisory board«, siger Kim Helleberg Madsen.

Desuden skal lægerne som noget nyt anmelde til Sundhedsstyrelsen, hvis de får deres tur til en faglig kongres i udlandet betalt af en medicinal- eller medikovirksomhed.

Ifølge Sundhedsstyrelsen var der i perioden december 2010-maj 2013 i alt 1.340 tilfælde af læger, der af den ene eller anden grund glemte at søge styrelsen om tilladelse, og de fik ifølge Kim Helleberg Madsen en »indskærpelse« om at søge tilladelse, uden at det dog medførte flere sanktioner. I de nye regler er der indføjet en mulighed for bødestraf, hvis man som læge glemmer registreringen, siger Kim Helleberg Madsen.

Mulighed for bøde

»Hvis man glemmer at anmelde samarbejdet, så bryder man reglerne, og så der er mulighed for at få en bøde. Vi ved endnu ikke, hvor stor bøden bliver, da det vil være en praksis, som domstolene vil fastlægge«, siger han.

Fremover bliver det alene lægen selv, der skal huske at lade sig registrere eller søge om tilladelse.

»Virksomhederne skal i forbindelse med samarbejdet gøre lægen opmærksom på, at det er lægens ansvar at søge om tilladelse eller registrere. Det er altså ikke virksomhedens pligt at indberette lægen. Men en gang om året sender virksomhederne en liste med de læger, de har samarbejdet med, og så laver vi et krydstjek og følger op på de læger, der måtte have glemt det«, siger Kim Helleberg Madsen.

Lægeforeningen har netop kritiseret, at det er lægerne – og ikke virksomhederne – der indberetter det forventede honorar, da virksomhederne i forvejen indberetter til SKAT. Men derudover bakker Lægeforeningen de nye regler op, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Ulempe at lægerne skal indberette

»Reglerne er en klar forbedring i forhold til de tidligere regler, fordi reglerne nu også omfatter medikoindustrien, og fordi reglerne omfatter flere faggrupper. Desuden er reglerne blevet mere klare og betyder generelt større åbenhed om et vigtigt samarbejde. Men en ulempe er, at lægerne selv skal indberette, hvad de tjener. Og der ser jeg en risiko for, at lægerne – uden at ville snyde – kommer til at indberette en indkomst, som senere viser sig at være forkert, og det vil give hele systemet et skær af upålidelighed«, siger Mads Koch Hansen.

Men det handler vel bare om, at lægerne skal indberette deres indkomst?

»Ja, men min opfattelse er, at det ikke står øverst på dagsordenen for de fleste læger, og min frygt er, at læger fra start ikke er nok opmærksomme på det«, siger Mads Koch Hansen.

Reglerne kan skræmme læger væk

Selv om han grundlæggende er tilhænger af reglerne, kan de få en negativ slagside.

»Når lægernes præcise indtjening nu bliver offentliggjort, så er det tæt på ens privatsfære, fordi der jo ikke generelt er offentlighed om løn. Derfor kan jeg godt frygte, at nogle læger fravælger samarbejdet, fordi det bliver for snagende. Og selv om jeg ikke på nogen måde synes, at der er noget at skamme sig over, hvis man samarbejdet med industrien, så kan det alligevel være en frygt. Det manglende samarbejde kan betyde, at forskning ikke vil blive bedrevet, og det kan i sidste ende få betydning for patienterne«, siger Mads Koch Hansen.

Lægeforeningen vil informere om de nye regler blandt andet på læger.dk og udgiver sammen med en række sundheds- og brancheorganisationer en pjece om, hvordan læger og andre sundhedsprofessionelle konkret skal forholde sig til de nye regler.