Skip to main content

Længst mulig i egen praksis

2. nov. 2005
5 min.

Af John Peters

Om få år vil lægemanglen blive udtalt i Nordjyllands Amt, og det vil både de ældre og unge praktiserende læger komme til at mærke. Amtet har gennem de sidste ti år overhørt adskillige advarsler fra både praksisudvalg og Lægeforeningen om at oprette flere blokstillinger for at imødegå den mangelsituation, som vil få arbejdspresset i de enkelte tilbageværende praksis til at stige mærkbart. Men indtil videre fastholder amtet et uændret antal blokstillinger, nemlig fem hvert halve år, selv om antallet af ansøgere nærmest er eksploderet. Det er altså ikke interessen for specialet almen praksis, der mangler, men mulighederne for uddannelsessteder.

Amtet har heller ikke taget initiativ til at fastholde de ældre læger i deres praksis, og derfor vil der om få år uundgåeligt komme til at mangle praktiserende læger, mener både læge Jørgen Fensbo, 62 år og hans nyetablerede kollega Konstantinos Kakulidis, som er en af landets yngste praktiserende læger. Ugeskriftet mødte de to læger til en samtale om rekruttering og fastholdelse, og selv om de begge er glade for deres arbejde, lurer frustrationen lige under overfladen: Tiden er inde til handling.

En populær læge

Den 62-årige praktiserende læge Jørgen Fensbo virker i en solopraksis i et stort boligområde i Nr. Sundby, og han er en populær læge. Især blandt børnene. Sidste år købte han en stor Brio-togbane, som børnene straks tager i brug, når de skal til lægen. De sidste 29 år har han haft solopraksis, kun afbrudt af nogle år i kompagniskab.

Også Konstantinos Kakulidis er praktiserende læge, men kun knapt halv så gammel som Jørgen Fensbo. Han virker også i en boligbebyggelse, men med nogle færre sociale problemer i forhold til praksissen i Nr. Sundby. Han har fra starten af studiet kørt den lige vej mod målet: nemlig egen praksis og et selvstændigt og varieret arbejdsliv med daglige udfordringer. Han ville ikke have valgt anderledes i dag, og han stortrives med en arbejdsuge på omkring 36 timer med masser af plads til familien og de tre børn på 13, 5 og 3 år.

Begge læger synes at have fundet deres plads i arbejdslivet. Jørgen Fensbo plejer at spøge med, at han vil fortsætte til han bliver 73 år, for så har han overgået sin far med et år.

- Jeg holder meget af jobbet og vil meget nødig holde op. Og jeg synes, det er en skandale, at ældre læger ikke glæder sig over jobbet og udnytter den enorme erfaring, vi har. Erfaringen gør jobbet lettere, og jeg synes, det er synd, at denne viden går tabt, siger Jørgen Fensbo.

En hverdag uden stress

Stress og arbejdspres præger ikke Jørgen Fensbos arbejdsdag. Han møder ved 8-tiden og går hjem omkring 15-16-tiden. For et halvt år siden hørte han op med at køre de 2-3 vagter om måneden, som han har taget gennem et langt arbejdsliv.

- I perioder har jeg selvfølgelig også følt mig stresset, men det er jo især de problemer, jeg ikke kan løse, der giver bekymringer.

Jørgen Fensbos beslutning om at fortsætte i hvert fald en del år endnu, har været diskuteret i familien. Hans hustru, der er psykiater, ville gerne have, at han holdt nu og brugte tiden på andet end arbejde.

- Men så begyndte hun på noget forskningsarbejde, som hun trives med, og hun har efterhånden accepteret, at jeg gerne vil fortsætte, siger Jørgen Fensbo.

Mens antallet af blokstillinger på landsplan er øget fra 104 til 180 pr. år, er antallet af blokstillinger i Nordjyllands amt uændret. Nemlig fem til foråret og fem til efteråret.

Og det er ikke fordi der mangler ansøgninger til blokstillingerne, for mange vil gerne arbejde i det nordjyske uddannelsessystem. Således var der 17 ansøgere til fem stillinger i marts 2001 og 15 ansøgere til de fem stillinger i efteråret 2001. Dermed er Nordjyllands Amt, der kæmper med de største rekrutteringsvanskeligheder, det amt, som det er sværest at få ansættelse i.

Et attraktivt job

Konstantinos Kakulidis har altid opfattet jobbet som praktiserende læge som meget attraktivt.

- Jeg har været hersker i mit eget liv fra dag ét. Jeg bestemmer selv, hvor meget jeg skal lave, og tjener penge efter det. Jeg er fri for hierarki og andre dumme retningslinjer. For mig handler mit arbejde om frihed til selv at kunne vælge. Og det vil jeg ikke undvære, siger Konstantinos Kakulidis, der kom til Danmark fra Grækenland lige efter gymnasiet og nu har boet her i 17 år.

Han deler praksis med en kollega og føler sig privilegeret i forhold til patientgruppen, som er homogen og uden de store sociale belastninger. Derfor er hans daglige arbejde heller ikke så anstrengende og udmarvende.

- Jeg tager da også fri, hvis en af mine børn bliver syge, og i det hele taget har jeg stor indflydelse på min egen hverdag, fortæller Konstantinos Kakulidis. Han har ligesom Jørgen Fensbo været aktiv i foreningsarbejde, og han var i nogle år formand for Yngre Læger i Ribe Amt og medlem af videreuddannelsesudvalget.

»Vi plejer jo selv at løse problemerne«

Selv om de to læger tilhører hver sin generation, er der nøje overensstemmelse mellem deres opfattelse af jobbet som praktiserende læge. De er også begge enige om, at Nordjyllands Amt har svigtet fuldstændigt ved ikke at sørge for tilstrækkelige uddannelsesstillinger til almen praksis. Lægemanglen har indfundet sig, og Jørgen Fensbo får ikke solgt sin praksis, når han en dag stopper.

- Vi praktiserende læger er vant til at klare os selv, og vi udfylder de huller som opstår, når kollegaerne holder op. Vi løber simpelthen hurtigere og får mere fra hånden - uden at amtet behøver at bekymre sig. Hvis det samme var tilfældet på sygehusene, ville der lyde et ramaskrig, siger Jørgen Fensbo.

Han suppleres af Konstatinos Kakulidis, som er endog meget kritisk over for de strukturproblemer, de praktiserende læger nu møder over en bred front.

- Allerede for 5-6 år siden skulle nogle have tænkt på, at denne situation ville opstå, og det har ikke skortet på advarsler. Og nu står vi med rekrutteringsproblemer til halsen. Ikke fordi der ikke er ansøgere nok til blokstillingerne, men fordi der ikke er tilstrækkeligt med uddannelsesstillinger. Her har både embedsmænd i amtet og politikerne svigtet deres ansvar. Det er for sent at gøre noget ved situationen nu, for vi har allerede problemet, men for at undgå de samme vanskeligheder om 10 år, så skal der handles nu, mener Konstantinos Kakulidis.

Jørgen Fensbo har som medlem af Praksisudvalget gennem flere år presset på for at få flere stillinger, men hidtil uden resultat.

- Vi begår nok en fejl ved at rydde op efter politikerne, altså ved at lukke hullerne, men vi har jo også et ansvar, siger Jørgen Fensbo.