Skip to main content

Landet rundt - indtryk fra kredsgeneralforsamlingerne

2. nov. 2005
3 min.

Søren Hjortshøj, amtsreservelægerådsformand i Nordjyllands Amt svarer

Hvor mange deltog?

22 ud af 552 mulige.

Hvad finder du som ARR-formand, at generalforsamlingen gav af melding om nødvendige indsatsområder i vores forening?

Nødvendigt med mere »nursing« af TR. Der blev rejst forslag om »mentor-ordning« for TR. Kontakt fra foreningen centralt til alle nyvalgte TR blev påpeget. Interesse for ny lønforhandlinger. Stille accept af, at lønudviklingen nok ligger decentralt i de kommende år.

Det frie ord

Hyggeligt møde, men en noget spag forsamling. (Siden kredsgeneralforsamlingen har Albert Marni Joensen overtaget posten som formand /red.)

Anders Vestergaard, amtsreservelægerådsformand i Vejle Amt svarer

Hvor mange deltog?

24 ud af 364 mulige.

Hvad finder du som ARR-formand at generalforsamlingen gav af melding om nødvendige indsatsområder i vores forening?

Eventuelt ændre formen for afholdelse af kredsgeneralforsamlingerne, eventuelt regionsvis eller lagt sammen med andet arrangement. Bedre forhold for TR. Der er et generelt rekrutteringsproblem til TR-arbejde.

Det frie ord

Eventuelt mere samarbejde med FAS, idet vi har mange fælles problemer og anliggender.

Henriette Svarre Nielsen, amtsreservelægerådsformand i Vestsjællands Amt svarer

Hvor mange deltog?

17 ud af 303 mulige.

Hvad finder du som ARR-formand, at generalforsamlingen gav af melding om nødvendige indsatsområder i vores forening?

Information om centrale OK-forhandlinger.

Det frie ord

Jeg mener ikke, det er meningsfuldt at tale om generalforsamling. Jeg tror, det er hensigtsmæssigt, at centrale personer kommer til lokale møder og informerer og besvarer spørgsmål og taler strategi for foreningen.

Jens Tingleff, amtsreservelægerådsformand i Københavns Amt svarer

Hvor mange deltog?

49 ud af 1.175 mulige.

Hvad finder du som ARR-formand, at generalforsamlingen gav af melding om nødvendige indsatsområder i vores forening?

Ny-løn og videreuddannelsesforholdene var de centrale emner under debatten. Strukturdebatten blev på opfordring fra Jens Winther Jensen udsat til efter repræsentantskabsmødet, og dette gav ikke anledning til indsigelser fra salen. Det var Jens' indtryk, at der var et manglende engagement i netop dette emne, hvorfor et inspirerende oplæg vil være nødvendigt for at få gang i debatten.

Peder Ahnfeldt-Mollerup, amtsreservelægerådsformand i Ringkøbing Amt svarer

Hvor mange deltog?

15 af 187 mulige.

Hvad finder du som ARR-formand, at generalforsamlingen gav af melding om nødvendige indsatsområder i vores forening?

Bedre struktur af TR-systemet, som kan nå ud til den enkelte læge på hver afdeling. Intensiveret uddannelse af YL mhp. NY LØN, der i fremtiden kommer til at betyde, at hver enkelt læge skal forhandle sin egen løn.

Det frie ord

Generalforsamlingen er i Ringkøbing Amt at betragte som et udvidet ARR-møde, hvor man kan informere og diskutere fremtidige tiltag i amtet. Samtidig giver det en tættere tilknytning til FAYL centralt (og forhåbentlig omvendt).

Mette Kelstrup, amtsreservelægerådsformand i Fyns Amt svarer

Hvor mange deltog?

24 af vist nok 808 mulige.

Hvad finder du som ARR-formand, at generalforsamlingen gav af melding om nødvendige indsatsområder i vores forening?

Ikke meget.

Det frie ord

At afskaffe kredsgeneralforsamlingen.

Tina Horsted, amtsreservelægerådsformand i Frederiksborg Amt svarer

Hvor mange deltog?

26 ud af 389 mulige.

Hvad finder du som ARR-formand, at generalforsamlingen gav af melding om nødvendige indsatsområder i vores forening?

Mange er dybt frustrerede over løn, arbejdsbetingelser og manglende uddannelse. Mange savner, at FAYL er mere synlig og markerer sig kraftigere på disse områder.

Det frie ord

Det er vigtigt at se de centrale kontaktpersoner, amtet har fået tildelt i »real life« til kredsgeneralforsamlingerne. Det betyder meget, at medlemmerne kan få en direkte dialog med FAYL på denne måde.

Kathri Marcussen, amtsreservelægerådsformand i Bornholms Amt svarer

Hvor mange deltog?

13 ud af 37 mulige.

Hvad finder du som ARR-formand, at generalforsamlingen gav af melding om nødvendige indsatsområder i vores forening?

Fortsat maksimal oplysning om decentral løn og FAYL's politik på området. At foreningen kan yde bistand i form af psykologhjælp og lignende medlemsservice.

Det frie ord

Kredsgeneralforsamlingen er hos os en lejlighed til socialt samvær. Mit indtryk er, at bestyrelsesmedlemmet får bedre indblik i lokale forhold.