Skip to main content

Led og red liv

Formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen

19. nov. 2010
3 min.

God ledelse redder liv. Det er sjældent, at det skrives så klart og direkte, at lægelig ledelse har konkret betydning for patienterne. Men det gjorde det forleden i Mandag Morgen, som refererede en spændende britisk undersøgelse.

To forskere fra konsulentfirmaet McKinsey og London School of Economics har fået den tanke at vurdere ledelse på sygehusene efter metoder udviklet til fremstillingsvirksomheder. Der indgår 1.200 hospitaler fra syv lande - Canada, Sverige, Frankrig, Italien, Tyskland, USA og England - i undersøgelsen, som viser, at jo bedre ledet et sygehus er, jo mindre er f.eks. dødeligheden på sygehuset - i dette tilfælde målt blandt patienter med blodprop i hjertet. Og ikke mindre interessant er det, at de sygehuse, hvor en stor andel af ledelsen har kliniske kompetencer, leverer de bedste resultater.

Man kan kritisere metoden for at være lige enkel nok, og det er naturligvis vanskeligt at overføre en undersøgelse fra andre lande med vidt forskellige sundhedsvæsener til danske forhold. Men forskerne bag undersøgelsen konkluderer selv, at ledere med klinisk baggrund har en dybere forståelse af de sundhedsfaglige udfordringer, er bedre til at kommunikere med de ansatte og nyder en større troværdighed.

Det lyder helt rigtigt. Derfor er det også paradoksalt, at man ofte - også blandt læger - oplever holdninger, der stiller lægefaglighed og ledelse over for hinanden som modsætninger. Virkeligheden viser, at det er to sider af samme sag, og min oplevelse er, at ledere i sundhedsvæsenet med lægelig baggrund også har en stærk identitet som netop læger. De er først og fremmest motiverede af at ville gøre en forskel for patienterne ved at forbedre sundhedsvæsenets tilbud.

Lægeforeningens holdning er ikke, at hele sundhedsvæsenet skal ledes af læger. Andre faggrupper har en selvfølgelig plads. Men vi skal som læger sørge for at have den nødvendige indflydelse på de faglige beslutninger på alle niveauer. I sidste nummer af Ugeskrift for Læger spurgte en kronikør retorisk, om afdelingslederen skal være læge eller leder? Argumentet var, at tiden er moden til, at andre end sundhedsfaglige vil kunne lede en afdeling.

Konklusionerne fra den britiske undersøgelse leverer sit svar. Ifølge den er der et betydeligt forbedringspotentiale i sundhedsvæsenet ved at sikre flere ledere med både klinisk og ledelsesmæssige kompetencer på alle niveauer. Herhjemme er det heldigvis - modsat i de fleste af de lande, der var med i forskningsprojektet - en selvfølge, at afdelinger ledes af læger. Det faktum, at spørgsmålet overhovedet rejses, understreger imidlertid, at det bliver ekstra vigtigt også at have den nødvendige lederuddannelse. Et konkret og godt initiativ er et nyt uddannelsestilbud fra Danske Regioner og Overlægeforeningen - Læger & Leder - som er målrettet virkeligheden på afdelingerne.

Men allerede i dag leder læger med stor dygtighed enheder, hvis bemanding og budgetter naturligt aftvinger respekt. Ud over klinisk erfaring har de alle de kvalifikationer inden for økonomi, administration og almindelig politisk fingerspidsfornemmelse, der skal til i topledelse. Lige nu er der særligt et job, som opmærksomheden samler sig om. Landets øverste sundhedsfaglige myndighed Sundhedsstyrelsen skal som bekendt have ny direktør, og 20 ansøgere har meldt sig. Jeg håber, at sundhedsministeren har læst undersøgelsen. For så vil han vælge en læge.