Content area

|

Ledelsesreform i gang i ujævnt tempo

Repræsentantskabsmøde i Overlægeforeningen | En status på, hvor langt sygehusene er nået med at sætte gang i ledelsesreformen i de fem regioner, viser et broget billede. Der hersker også en del forvirring blandt læger om konsekvenserne af den nye stillingsstruktur. Susanne Wammen blev valgt som formand.
Susanne Wammen er valgt til formand for Overlægeforeningen ved foreningens repræsentantskabsmøde torsdag. Foto: Lars Horn.
Forfatter(e)
Anne Steenberger, as@dadl.dk

»Jeg har en tro på, at vi vil lykkes med at gennemføre reformen af afdelingsledelserne. Men der er hurdler«, lød det fra formand Susanne Wammen på Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde torsdag. Hun skitserede en status på udrulningen i de enkelte regioner, og den vidner om store forskelle.

Med reformen ændres de nuværende ledende overlægestillinger til cheflægestillinger, mens antallet af ledende overlæger forøges, fordi nu bliver specialeansvarlige og uddannelsesansvarlige overlæger – med flere – ledende overlæger.

Region Sjælland blev særligt positivt fremhævet. Den rykker, sagde formanden, idet den har gennemført et systematisk gennemsyn, har lagt spor ud for den nye struktur og har oprettet lederstillinger i hele regionen.

Hovedstadsregionen har på visse hospitaler gjort fremskridt. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital rykker for eksempel flere end 30 overlæger fra overlægeoverenskomsten til lægechefaftalen, hvilket indebærer, at de bliver nye ledende overlæger. På andre hospitaler går det mindre godt.

Region Midtjylland lagde egentlig godt ud og rykkede for eksempel hele 39 overlæger i psykiatrien op som ledende overlæger, samtidig med at de ledende overlæger bliver konverteret til cheflæger. Men nu er det gået i stå.

»Vi har skrevet til regionen for at få arbejdet i gang og vil presse på, for at det sker hurtigst muligt«, sagde Susanne Wammen.

Odense Universitetshospital fremhæves i Region Syddanmark, for her er der oprettet mange nye ledende overlægestillinger.

Endelig er der Region Nordjylland, som endnu ikke er kommet i gang. Det skyldes, at de her har en model med mange sygeplejersker og kun én cheflæge i afdelingsledelserne. En model, der ikke kan forenes med den nye ledelsesstruktur. Nu vil regionen benytte anledningen til at vurdere hele organisationen.

»Det er positivt, og derfor er vi enige om, at Region Nordjylland kan udsætte indførelsen af den nye stillingsstruktur«, sagde Susanne Wammen.

Broget billede

Det brogede billede blev bekræftet af den efterfølgende debat, der tydeliggjorde, at sygehusene ikke går i takt med indførelsen.

På Aarhus Universitetshospital har man besluttet sig for et tempo, hvor de nye ledelser først er på plads i 2014. Det duer ikke, mener Overlægeforeningen, som har bedt om et statusmøde med regionen om det.

Mange steder går overlægerne og venter på at noget sker. »Skal vi selv banke på, før der bliver meldt ud«, lød det fra en overlæge.

Men også figuren den nye ledende overlæge er kilde til usikkerhed og en vis bekymring. Myterne går for fuld blæs, lød det fra en deltager. En ledende overlæge fortalte for eksempel, at, da hun slog stillinger op som ledende overlæge, var der mange, der troede, at det var hende, der sagde op. Det gør hun jo så ikke, hun bliver cheflæge, forstås.

»Vi får ansvar, men jeg synes, vi mangler rammerne og indflydelsen til at tage det ansvar. Kan man have ansvar uden indflydelse«, blev der også spurgt.

Andre er bekymret for patientkontakten. Kan den nye ledende overlæge fortsat have den, samtidig med at ledelsesopgaven vokser? Fra andre sider lød en bekymring for, om den nye ledende overlæge får tid til ledelsesopgaven. Går vi ikke bare fra at arbejde 100 procent til at arbejde 200 procent?

Det første blev blankt afvist af Susanne Wammen: Der er tid til patientkontakt for den nye ledende overlæge. Og der blev suppleret fra salen af en, der allerede har erfaringen: Den nye ledende overlæge må løfte sig op og uddelegere opgaver, lød det.

Der ligger en stor kommunikationsopgave for Overlægeforeningen i denne proces, var udmeldingen fra flere. Den er dog allerede samlet op. På Overlægeforeningens hjemmeside er der samlet en række spørgsmål-svar, »Q&A’s«, om stillingsreformen, og den bliver hele tiden udvidet, som nye spørgsmål rejser sig.

Men der ligger en opgave hos den enkelte i at tage ledelsesrollen på sig og være med til at forme den nye struktur lokalt.

»Husk, I kan alle være med til at holde dampen på ledelsesreformen oppe. Både ved at søge stillingerne som ledende overlæger eller som cheflæge og ved at bakke op om den lægelige ledelse i afdelingerne i hverdagen«, sagde Susanne Wammen.

Hun blev valgt som formand for Overlægeforeningen efter at have været konstitueret, siden Lisbeth Lintz fratrådte for at blive formand for Akademikernes Centralorganisation i januar år. Der var ingen modkandidat, og Susanne Wammen blev valgt med klapsalver.

Right side

af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar