Skip to main content

At leve med AD(H)D som kvinde

Mange symptomer på ADHD og ADD er ens hos kvinder og mænd, piger og drenge, men der har været et skævt kønsfokus i forskningen, og kvinderne er blevet overset. Ny bog på dansk giver indsigtsfuld og nuanceret viden om emnet. Læs anmeldelse af overlæge Per Hove Thomsen.

Cover: Gutkind

Per Hove Thomsen, overlæge, dr.med., professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet, ledende overlæge og leder af forskningsafsnittet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Interessekonflikter: Anmelderen har selv skrevet flere bøger om ADHD og har en ny bog på vej om ADD. Har modtaget honorar for moderatorfunktion ved ADHD-seminarer sponsoreret af Medice og modtaget støtte til forskningsprojekt fra TAKEDA.

30. aug. 2023
4 min.

Fakta

At leve med AD(H)D som kvinde

Denne spændende bog handler om at leve med ADHD eller ADD som kvinde. Er der brug for en bog specifikt om kvinder med ADHD? Ja, emnet er særdeles relevant, og det er godt, at der nu foreligger en bog på dansk.

Mange symptomer på ADHD og ADD fremtræder identisk hos kvinder og mænd, piger og drenge, men der har ikke været samme fokus på piger og kvinder som på mænd. De fleste undersøgelser af forløb og prognose, af behandlingseffekt af medicin og psykosociale tiltag er foretaget på drenge og mænd, og i mange år blev ADHD opfattet som en tilstand, som udelukkende eller i hvert fald hovedsageligt ramte drenge. Først i de senere år er der rettet op på dette skæve kønsfokus, og såvel i den daglige klinik som i den videnskabelige litteratur har piger og kvinder fået en mere fremtrædende plads, når det drejer sig om ADHD.

Vi har heldigvis udvidet vores syn på, hvad ADHD er, herunder at den er en heterogen neuroudviklingsforstyrrelse, som kan ramme forskelligt: fra en tilstand man kan leve OK med til en invaliderende forstyrrelse, som medfører stor belastning i dagligdagen og hos nogle endda umuliggør et nogenlunde normalt liv.

Bogen er skrevet af psykiater Charlotte Jokumsen sammen med to medforfattere, Eva Poulsen og Christina Wex. Den er velstruktureret med i alt syv kapitler, som omhandler årsagsfaktorer, symptomer, udredning og behandlingsaspekter samt komorbide lidelser. Et kapitel er dedikeret specifikt til ADHD igennem kvindelivet, hvor kønshormonernes indvirkning, forældreskab, parforhold og seksualitet beskrives.

»De fleste undersøgelser af forløb og prognose, af behandlingseffekt af medicin og psykosociale tiltag er foretaget på drenge og mænd, og i mange år blev ADHD opfattet som en tilstand, som udelukkende eller i hvert fald hovedsageligt ramte drenge«Per Hove Thomsen, overlæge, dr.med., professor


Hvad det kan betyde for det enkelte menneske at få en diagnose, herunder for ens selvopfattelse, selvværd og håb for fremtiden, illustreres fint af de i bogen gennemgående cases. Her beskriver kvinder med egne ord, hvilke vanskeligheder ADHD’en giver dem, og disse cases er, ud over at give dette gode indblik, også et forfriskende pust i den indimellem lidt læsetunge tekst. En tekst, som ellers byder på gode beskrivelser af udredningsforløb og diagnostisk forløb, og som indeholder meget nyttig information om behandling, hvor ikke mindst den medikamentelle del er detaljeret beskrevet. Såvel patienter og pårørende som professionelle vil kunne hente brugbar information.

Forfatterne angiver en bred målgruppe for bogen: Kvinder, der mistænker, at de kan have en opmærksomhedsforstyrrelse, deres pårørende og fagpersoner. Det betyder, at noget af teksten, som har tendens til at blive en anelse lærebogsagtigt, nok for de fleste patienter og pårørende kan være svært fordøjelig. Fagpersonen, herunder den praktiserende læge, psykiater, m.fl., vil absolut kunne blive klogere af at læse bogen, som er en fin og opdateret state-of-the-art på området.


De bedste afsnit i bogen er dér, hvor hovedforfatteren lader sin store kliniske indsigt og erfaring skinne fint igennem i kombination med beretningerne fra patienternes eget liv.


Bagest i bogen er et brugbart afsnit om supplerende litteratur, organisationer og foreninger, kommunale tilbud, m.m. for mennesker, som har mistanke om eller er diagnosticeret med ADHD.


Bogen kan absolut anbefales, til patienter og pårørende, men ikke mindst til fagpersoner, der vil orientere sig både bredt og grundigt i dette vigtige emne: kvinder med ADHD.

Bogen består af 188 sider, syv kapitler og en udførlig referenceliste.