Skip to main content

Levercirrose

Redaktionen
6. mar. 2006
01 min

Overlæge, dr.med. Søren Møller, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling på H:S Hvidovre Hospital, har fået en donation fra Lundbeckfonden på 830.000 kr. Beløbet skal anvendes til et forskningsprojekt vedrørende nogle af de komplikationer, som skrumpelever medfører. Omkring 1.500 danskere får hvert år konstateret skrumpelever, som på sigt fører til leversvigt. Behandlingsmulighederne er få og effekten ofte begrænset. Bortset fra levertransplantation findes der ingen helbredende behandling. Formålet med projektet er dels at give en karakteristik af samspillet mellem lunge-, kredsløbs- og leverfunktion hos patienter med kronisk leversygdom, dels at vurdere virkningen af lægemidlet terlipressin på nyre- og hjertefunktion og dels med MR at undersøge, om patienter med skrumpelever udvikler hjertesvigt.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen