Skip to main content

Livsstilsændring førte til drømmejobbet

Journalist Jan Andreasen, Azygos

2. nov. 2005
3 min.

Allerede i gymnasiet vidste Troels Thomsen, at han ville være læge. I klinikken blev han grebet af kardiologien og arbejdet med kritisk syge mennesker, og hvor det handler om liv og død i pressede situationer.

»Jeg var sikker på, at jeg skulle være kardiolog. Men en morgen var jeg på vej på cykel til et statistikkursus på Amtssygehuset i Herlev efter en hård nattevagt uden søvn. Lige da jeg nåede sygehuset, fik jeg pludselig et anfald af atrieflimmer. Jeg prøvede efter bedste evne med valsalva-øvelser - men lige lidt hjalp det. Jeg måtte slæbe mig op på kardiologisk afdeling, hvor jeg netop havde været ansat. Her fik de hurtigt mit hjerte tilbage i sinusrytme - men situationen fik mig til at tænke over, om det var godt og sundt for mig at fortsætte i cardiologien og få karrieren til at hænge sammen med at have kone og børn. Oplevelsen fik mig til at ændre spor«, siger Troels Thomsen.

Han udviklede herefter det sundhedspædagogiske computerprogram PRECARD. Programmet kan ved hjælp af indtastning af ti risikofaktorer udregne en persons risiko for hjertesygdom samt den gevinst, der kan forventes, hvis personen lægger livsstilen om. Program- met viser hvilken indsats, der vil give den største gevinst, og udskriver et personligt sundhedsråd ud fra patientens risikoprofil. Udregningen foretages på baggrund af data fra befolkningsundersøgelserne i Glostrup og Østerbro. PRECARD var oprindeligt tænkt som et værktøj til Center for Sygdomsforebyggelse og de praktiserende læ-ger omkring Amtssygehuset i Glostrup. Siden hen har PRECARD-programmet vist sig så brugbart, at det nu er på vej rundt i Europa. Programmet bliver således i løbet af 2003 fælles europæisk standard. Samarbejdet er kommet i stand via et initiativ fra European Society of Cardiology, som samler de væsentligste europæiske hjerte-videnskabelige selskaber i en såkaldt »joint task force«, der siden 1994 har dannet basis for forebyggelse af hjertekar-sygdom i Europa. Om 1 år forventes det, at PRECARD-programmet kan hentes fra det Europæiske Hjerteselskabs hjemmeside. Troels Thomsen er blevet indbudt til at være med i dette europæiske samarbejde vedrørende de europæiske standarder for forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme.

»Jeg havde slet ikke troet, at det kunne nå så vidt omkring. Men PRECARD har vist sig at være et godt redskab til de praktiserende læger, når de fx skal risikovurdere en patient for hjerte-kar-sygdom. Selvom risikoberegningen i PRECARD er forbundet med usikkerheder, så viser vores undersøgelser, at de praktiserende læger vurderer patienters risiko for hjerte-kar-sygdom meget forskelligt, hvis ikke de har et redskab ved hånden. Det er kun i vurderingen af patienter i absolut høj risiko, at de er enige«, siger Troels Thomsen.

Han lægger ikke skjul på, at han sidder i sit drømmejob. Et job med frihed, udfordringer og udvikling.

»Det er næsten uvirkeligt, når jeg tænker på, hvor langt PRECARD-programmet er nået ud, og at jeg nu bliver indbudt til at være med i det europæiske samarbejde vedrørende forebyggelse af hjertekar-sygdomme. Det havde jeg ikke troet, da jeg startede«, siger Troels Thomsen.