Skip to main content

Lotte Hvas modtager Carlsbergs Mindelegat

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

11. nov. 2011
1 min.

Carlsbergs Mindelegat går i år til praktiserende læge Lotte Hvass for hendes indsats som samfundsdebattør.

Især har Lotte Hvas bidraget til debatten om til tider ømtålelige, etiske problemstillinger - bl.a. via hendes medlemskab af Etisk Råd.

Dermed har hun også bidraget til at placere almen praksis stærkt i sundhedsvæsenet og samfundet generelt, hedder det i indstillingen.

Indstillingen fremhæver også, at Lotte Hvass bl.a. var redaktør af debatbogen »Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed?« Bogen var med til at skabe en kvalificeret debat om mange af sundhedsvæsenets etiske dilemmaer, ikke kun inden for landets grænser.

Carlsbergs Mindelegat uddeles på Lægedage og tildeles en praktiserende læge, som i særlig grad har gjort sig fortjent gennem sin praktiske lægegerning, og hvis virke og indsats kan tjene som et mønster for kollegerne.