Skip to main content

Mandlige læger holder længere barsel

Længden på mænds barsel er steget i fire ud af fem regioner i de seneste fem år, viser nye tal fra regionerne. Kvinder tager dog fortsat hovedparten af barslen. Yngre Lægers formand peger på EU’s to måneders øremærkede barsel til mænd som et ekstra skub til at få mænd til at tage endnu mere barsel.
I fire ud af fem regioner tog mandlige læger mere barsel i 2018, end de gjorde i 2014, viser nye tal.
I fire ud af fem regioner tog mandlige læger mere barsel i 2018, end de gjorde i 2014, viser nye tal.

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

4. jul. 2019
8 min.

Når baby ankommer, og karrieren kortvarigt sættes på pause, er det ikke kun kvindelige læger, der går hjemme med den lille. Især på Sjælland og i Jylland tog mandlige læger en stigende antal barselsuger i perioden 2014-2018.

Det viser nye tal, som Ugeskrift for Læger har indhentet fra de fem regioner og fra hospitalerne.

Regionerne opgør data lidt forskelligt, og derfor giver det mest mening at se på udviklingen inden for de enkelte regioner de seneste fem år.

Tallene viser, at mænd i gennemsnit holder barsel i længere tid end tidligere i Region Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland. I Region Syddanmark har længden af barslen ligget stabilt de seneste fem år.

Bortset fra i Region Syddanmark holdt de mandlige læger mindst seks ugers barsel i 2018.

Mandlige læger tager altså mere barsel end danske mænd generelt. De holder under en måneds barsel i gennemsnit, viser tal fra Danmarks statistik. Kvinder holder 90 pct. af barslen.

I Region Hovedstaden holdt mandlige læger i gennemsnit 6,5 ugers barsel i 2014, og i 2018 var tallet steget til 8,6 uger i gennemsnit pr. læge.

På Nordsjællands Hospital er mandlige læger eksempelvis gået fra at holde 6,3 ugers barsel i gennemsnit i 2014 til 10,3 uger i 2018.

I Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Midtjylland ser det desuden ud som om, et stigende antal mandlige læger holder barsel. Hvorvidt det skyldes, at der generelt er ansat flere læger, siger tallene ikke noget om.

Alle regner med, at mændene skal på barsel mere end 14 dage. Jeg kan huske dengang, det var et større issue og en overraskelse, når en mand skulle på barsel. I dag er der få, men dog nogle afdelinger, hvor man fra ældre lægers side oplever en forhindring, når mænd vil have barsel Helga Schultz, formand for Yngre Læger

Barselsglade jyder

Også i Region Midtjylland tager mændene mere barsel. Fra at holde barsel i 4,7 uger i 2014 er tallene steget stødt frem til 2018, hvor de mandlige læger i gennemsnit holdt 6,7 ugers barsel.

På Regionshospitalet Horsens holdt lægerne 4,6 uges barsel i 2014, og i 2018 holdt de 6,3 ugers barsel.

I Region Nordjylland holder mandlige læger også flere ugers barsel.

Her holdt mandlige læger 7,3 ugers barsel i 2014, og i 2017 var de i gennemsnit helt oppe på 9,9 uger, og i 2018 tog gennemsnittet et lille dyk ned til 8,1 uger.

På Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring holdt lægerne eksempelvis syv ugers barsel i 2018.

Lille stigning i Region Sjælland

Også i Region Sjælland er der en tendens til, at mænd tager længere barsel, selvom stigningen ikke er lige så stor. Her har mændene hele tiden holdt meget barsel. Tallene viser, at mandlige læger i gennemsnit holdt 12,1 uges barsel i 2014 mod 12,7 i 2018. Dog var antallet af uger 9,6 i 2017, så tallene svinger.

I Region Syddanmark er der ikke sket den store udvikling i tallene. I 2014 holdt mændene 4,3 ugers barsel, i 2018 holdt de 4,2 ugers barsel.

På Odense Universitetshospital er antallet af uger på barsel faktisk gået lidt ned fra 5,1 uger i 2014 til 4,6 uger i 2018.

Yngre Læger: mere øremærket barsel

Yngre Lægers formand Helga Schultz siger, at det er positivt, at mandlige læger tager mere barsel.

»Det er rigtig positivt, at man fordeler barslen mellem kønnene for det enkelte pars skyld og for farens skyld. De fleste fædre vil gerne være en del af barnets liv fra de er helt små. Det er også positivt for samfundet. For ligestilling på arbejdspladsen er det vejen frem«, siger Helga Schultz.

Selvom mandlige læger tager mere barsel og bliver hjemme længere end de to uger, som de har ved babys ankomst, er det stadig kvinderne, der tager hovedparten af de 32 ugers forældreorlov, som parrene kan fordele imellem sig.

Nogle steder tager mændene kun fire uger. Hvad skal der til, før de tager endnu mere?

»Skal mænd holde mere barsel, skal en større del af barslen være dedikeret til manden. F.eks. ved øremærket barsel. Derfor mener jeg, at det er positivt, at EU har vedtaget to måneders øremærket barsel«.

Den nye EU-aftale fra januar betyder, at to måneder af den samlede barselsorlov bliver øremærket til fædre. Der er ikke tale om tvang, men kvinden kan ikke overtage de to måneder, hvis manden ikke afholder dem.

Aftalen mangler at blive formelt godkendt, men ifølge EU skal de nye regler træde i kraft inden for tre år.

Er to måneder nok?

»To måneder er en start, og det er fint at starte et sted og lade det udvikle sig derfra«.

Vil de to måneder gøre en forskel?

»Ja, det er også erfaringen fra andre lande. Man ved det lang tid i forvejen og kan planlægge efter det, så jeg tror, at mange vil benytte sig af de to måneder«.

Mere acceptabelt at holde barsel

Helga Schultz peger på, at det er blevet mere acceptabelt for mænd at holde barsel.

»Der er stadig steder, hvor der er barrierer, og hvor der er kultur for ikke at gøre det. På min afdeling er det fuldt ud acceptabelt, og mange fædre tager barsel«.

I de 15 år, Helga Schultz har været læge, har hun oplevet en klar udvikling. Fra at man regnede med, at mændene kun var væk de første 14 dage efter fødslen, spørger man i dag, hvornår de skal på barsel igen, siger hun.

»Alle regner med, at mændene skal på barsel mere end 14 dage. Jeg kan huske dengang, det var et større issue og en overraskelse, når en mand skulle på barsel. I dag er der få, men dog nogle afdelinger, hvor man fra ældre lægers side oplever en forhindring, når mænd vil have barsel«.

Er det ikke en reel bekymring, at en afdeling kan blive helt affolket, fordi alle skal have barsel?

»Nej, det synes jeg ikke. Det er det samme barn, så enten skal far eller mor gå hjemme, til det kan blive passet. Jeg tror, at endnu flere mænd vil holde barsel i fremtiden. Nogle kvindelige kolleger oplever også at vende tilbage til jobbet på en god måde, hvor de afleverer til far frem for til en vuggestue«.

Danske mænd tager under en måned i gennemsnit. Er læger mere moderne?

»Mange læger er offentligt ansatte og har en overenskomst. Det her viser, at mænd gerne vil tage barsel, hvis man giver dem muligheden. Erfaringerne fra Sverige og Norge viser netop, at fædrene faktisk tager den barsel, der er øremærket dem«.

Podcast: Tag barsel, mand

Asbjørn Hasselager, reservelæge på BørneUngeklinikken på Rigshospitalet, mener slet ikke, at de to måneders øremærkede barsel til mænd er nok.

»Det er et skridt på vejen, men ideelt set burde man fordele det ligeligt«, siger han. Han har selv taget en stor del af barslen med sine første to børn, og han forventer at tage et halvt år med den baby, der lige nu er på vej.

Lui Näslund Koch, Anna Roe Rasmussen, Asbjørn Hasselager mener, at mandlige læger skal tage mere barsel. I Ugeskriftets podcast diskuterer de, hvilke barrierer der afholder mænd fra at gøre det.
Lui Näslund Koch, Anna Roe Rasmussen, Asbjørn Hasselager mener, at mandlige læger skal tage mere barsel. I Ugeskriftets podcast diskuterer de, hvilke barrierer der afholder mænd fra at gøre det.

Med udgangspunkt i egne erfaringer som både yngre læger og barslende far diskuterer han i Ugeskrift for Lægers podcast med Anna Roe Rasmussen, reservelæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, og Lui Näslund Koch, reservelæge på Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, hvad der skal til, før mænd tager endnu mere barsel.

De diskuterer, hvad der skal til, før mandlige læger overskrider de barrierer, som fædrene møder ude på hospitalerne. Debattørerne peger på, at mange mænd slet ikke benytter sig af de muligheder for barsel, de har. Tabuer og fastlåste kønsroller i lægeverdenen står i vejen, og ofte får mandlige læger en følelse af, at der bliver rynket på næsen, hvis de efterspørger barsel.

Faktaboks

Bag om tallene