Skip to main content

Månedens billede

Månedens billede redigeres af: Margrethe Herning, Jens Otto Lund, Margit Mantoni, Peter Skinhøj og Tove Agner.

2. nov. 2005
1 min.

Parietalcellescintigrafi: Summerede billeder fra en dynamisk gammakameraoptagelse efter intravenøs indgift af 441 MBq 99m Tc pertechnetat. Der er fokalt øget aktivitetsoptagelse i nedre højre kvadrant af abdomen. Herudover ses fysiologisk optagelse i ventrikelslimhinden samt udskillelse til urinblæren.

En 26-årig mand blev indlagt med blødning per rectum. Man kunne ikke med gastroskopi og koloskopi samt arteriografi påvise blødningskilden, til trods for at blødningen afstedkom et transfusionsbehov på 17 portioner erytrocytkoncentrat (SAG-M), fem portioner friskfrosset plasma og en portion trombocytkoncentrat over seks dage. På nuklearmedicinsk afdeling udførte man blødningsscintigrafi, men heller ikke ved denne undersøgelse kunne man påvise blødningskilden, hvorfor der blev foretaget parietalcellescintigrafi, der viste et distinkt focus i nedre højre kvadrant af abdomen. Ved laparotomi blev der fjernet en senere histologisk verificeret Meckels divertikel. Patienten blev udskrevet i velbefindende få dage efter.

Meckels divertikel forekommer hos 1-3% af befolkningen, 25-40% giver symptomer, og ca. 50% indeholder ektopisk ventrikelslimhinde. Parietalcellescintigrafi er en velegnet metode til påvisning af ektopisk ventrikelslimhinde, dog foreslås patienterne behandlet med H2 -receptorantagonist for at øge den diagnostiske sensitivitet (Fig. 1).

Thora Buhl Bo Zerahn, H:S Rigshospitalet, klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling KF 4011

Claus Riber, H:S Rigshospitalet, kirurgisk gastroenterologisk afdeling C