Skip to main content

Månedens billede

Månedens billede redigeres af: Tove Agner, Margrethe Herning, Jens Otto lund, Margit Mantoni og Peter Skinhøj

2. nov. 2005
2 min.

En otte måneder gammel dreng blev henvist af egen læge på grund af få dages anamnese med hurtig udvikling af vesikler i ansigtet (Fig. 1). Af en vagtlæge var han sat i behandling med mikstur Dicillin (dicloxacillin) på mistanke om impetigo. Barnet kastede medicinen op og blev derfor indlagt til behandling. Fraset arp i hårbunden var han fuldstæn-dig hudrask tidligere, og der var ikke disposition for atopiske sygdomme. Familien havde få dage før symptomstart haft besøg af en nabo med et stort udbrud af herpes labialis.

Ved indlæggelsen var patienten febril, men vågen og klar. På kinderne og spredt i ansigtet var der talrige, små vesikulære læsioner, der konfluerede på kinderne. Klinisk havde patienten en svær primær herpesinfektion med sekundær impetiginisering. Han blev behandlet med intravenøs Diclocil (dicloxacillin) og aciclovir. Der skete en hurtig afglatning på den givne behandling. Ved dyrkning blev der påvist HSV-type 1.

Konklusion: Sygehistorien understreger vigtigheden af at overveje herpesinfektion hos et barn, hvor udslættet kan ligne impetigo, især hvis der i anamnesen er risiko for smitte med herpesvirus.

Svære herpesinfektioner er hyppigst hos patienter med atopisk dermatitis, og eczema herpeticum er en særlig dissemineret herpesinfektion, som ses hos 1-2% af disse patienter. Sygdommen karakteriseres ved pludselig udvikling af talrige, tætstillede, ømme, sviende og væskende vesikler og erosioner i ansigtet eller på kroppen. Denne sygdom udvikler sig ofte på baggrund af herpes labialis hos patienten selv eller ved kontakt med en person, der har herpes i udbrud. Sygdommen kræver behandling med peroral eller intravenøs antiviral terapi afhængigt af sværhedsgraden.

Mette S. Deleuran & Kristian Thestrup-Pedersen, Århus Amtssygehus, dermato-venerologisk afdeling.