Skip to main content

Mange sygeplejersker bliver undtaget fra lockout

Et stort antal sygehusafdelinger har anmodet om at undtage sygeplejersker fra lockouten. Danske Regioner har sagt ja. Dermed bliver en eventuel lockout på sygehusene langt mindre end først forventet.

11. apr. 2018
2 min.

Hele 77 pct. færre sygeplejersker end først forventet bliver lockoutet på Rigshospitalet. På Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland er det 58 pct. færre.

Landet over har regionerne modtaget ansøgninger fra hospitalerne om at undtage sygeplejersker fra en eventuel kommende lockout. Samlet set tyder det på landsplan på, at lockouten på sygehusene bliver mindre omfattende end forventet.

»Ansøgningerne bliver accepteret«, siger Andres Kühnau, der er Danske Regioners chefforhandler. Han fortsætter:

»Meget tyder på, at vi på mange områder fortsat kan give patienterne en behandling og undtage store dele af de varslede områder fra konflikt«, siger han.

Formand for Foreningen af Speciallæger, Lisbeth Lintz siger:

»Det har undret os, at arbejdsgiverne i første omgang udsendte et så omfattende lockoutvarsel, når det så åbenlyst ikke er forsvarligt. Det er ligesom om, at situationens alvor først nu er gået op for dem, og de kan se, at konflikten er en alvorlig mulighed«.

Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger har denne kommentar:

»Samlet set tyder det på, at Danske Regioner trækker i land på deres omfattende lockout«.

Danske Regioner angiver fire årsager til at undtage sygeplejersker fra lockouten:

  • Nødberedskabet svarer til dagligt fremmøde/uændret aktivitet.

  • Specialiserede funktioner

  • Livsvigtige akutfunktion

  • Der kan ikke stilles nødberedskab.

»Det er en høj procent af sygeplejersker, der nu undtages. Jeg kan se, at der er mange forskellige årsager til det. En del af undtagelserne skyldes, at afdelingerne ikke kan skaffe sygeplejersker nok til et nødberedskab, bl.a. fordi de benytter sig af vikarer, eller de i forvejen er så få, at normalbemandingen ikke kan beskæres yderligere. Jeg synes, det er tankevækkende og indikerer, at vi har et sundhedsvæsen, der er presset til det yderste. Der er enten meget lav bemanding, eller man har så svært ved at skaffe fast bemanding, at man må forlade sig på vikarer«, siger Camilla Rathcke.À

Denne artikel er afsluttet 12. april.
Følg udviklingen på Ugeskriftet.dk