Skip to main content

Marianne Raae Andersen

Mindeord

1. jun. 2011
2 min.

Lis Buch Andersen, Lilian Jacobsen &Pernille Stage

Marianne blev læge i 1978. Det var en periode med stor arbejdsløshed blandt læger, hvor kvinderne kun udgjorde 25% af de nyuddannede, og mange specialer havde arbejdsuger på op imod 55 timer. Det var tiden, hvor vi var 11 kvindelige læger, som fandt sammen i en gruppe til gensidig faglig og social støtte.

Marianne stilede de første år mod anæstesien. Men med to små børn og en lægeægtefælle, som var undervejs i en kirurgisk karriere, blev ønsket for Marianne at kunne forene sit liv som lægeægtefælle og mor med sine egne faglige ambitioner. Marianne valgte almen praksis, som indeholdt væsentlige aspekter svarende til hendes livssyn.

Marianne nedsatte sig i 1989 i en tomandspraksis i Hvalsø. Det blev aktive og engagerede arbejdsdage i praksis med gode faglige netværk, lægevagtskørsel og deltidsarbejde på det nystartede asylcenter Avnstrup.

Et stort samlet arbejdspres kombineret med, at hendes ægtefælle var i gang med en belastende behandling for leukæmi, medvirkede til, at Marianne i 1994 valgte at sælge sin praksis og hellige sig arbejdet med asylansøgere. De næste ti år var Marianne fast tilknyttet lægekonsulent for asylcentrene Avnstrup og Kongelunden. Senere varetog Marianne lægekonsulentarbejdet i Kvindecentret på Frederiksberg, og kontakten til almen praksis blev fastholdt med to ugentlige arbejdsdage i København som fast vikar på Nørrebro og i Nordvest.

I Mariannes stilfærdige, stringente, varme og empatiske væsen var der altid en lydhørhed over for andres liv og problemer. Det har såvel patienter som venner og kolleger nydt godt af. I kvindelægegruppen årgang 1978 vil vi savne hendes engagement og omsorg. Marianne evnede som få at skabe gensidig trofasthed over for sine patienter, sine samarbejdspartnere og kollegaer samt store vennekreds.

I marts 2010 tog Marianne plejeorlov for at passe sin alvorligt syge ægtefælle Torben Sandberg Sørensen. Få uger efter ramtes Marianne selv af en aggressiv cancer. Torben døde den 27. december 2010, og Marianne døde den 28. april 2011.

Vores tanker går til Louise og Kristoffer.