Skip to main content

Massive fyringer på ortopædkirurgisk afdeling

Journalist Anne Steenberger, as@dadl.dk

3. dec. 2010
2 min.

Formentligt otte speciallæger skal fyres fra den ortopædkirurgiske afdeling på Regionshospitalerne Herning og Holstebro. For kort tid siden modtog personalet på afdelingen et brev fra hospitalets ledelse, hvor de blev informeret om, at der skal ske besparelser på afdelingens driftsbudget, hvorfor der skal reduceres i lægegruppen. Alle 24 læger på afdelingen er blevet bedt om at komme enkeltvis til et møde med ledelsen mandag. Hvert møde er af en halv times varighed.

Overlæge Finn Eldon er en af dem, der har fået brev. Han siger:

»Når dagen så er gået, vil otte have fået at vide, at de skal fyres«.

Afskedigelserne hjælper ikke på det i forvejen noget anstrengte forhold mellem den ortopædkirurgiske afdeling og akutafdelingen, fremgår det:

»Det er påfaldende, at det næsten er det samme antal læger, der afskediges på Ortopædkirurgisk Afdeling, som er blevet ansat på akutafdelingen. De læger, der er blevet ansat, er akutlæger, som ikke kan, hvad de burde kunne. Det har vi mange eksempler på. Jeg synes, det er for galt, at vi skal have amputeret vores afdeling til fordel for et eksperiment, vi ikke kan bruge«, siger Finn Eldon.

Ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Marianne Breddam, oplyser, at der skal varsles afskedigelser af i alt otte speciallæger på afdelingen - såvel overlæger som afdelingslæger.

Hun siger: »Vi skal igennem voldsomme besparelser i regionen. Min afdeling har været dimensioneret til en aktivitet, som vi ikke kunne præstere. Vi har været overdimensioneret på lægesiden. Derfor må vi desværre skære ned på lægerne, for at overholde budgettet«.

Formanden for Overlægeforeningen, Erik Kristensen, siger:

»Vi skal holde et møde med hospitalsledelsen om de varslede afskedigelser. Mit umiddelbare indtryk før det er, at det virker besynderligt, at man fyrer speciallæger og afdelingslæger, samtidig med at man ansætter i den nye FAM. Specielt når der er tale om en FAM, som ikke har noget at gøre med den fælles akutmodtagelse, som Sundhedsstyrelsen anbefaler«.

Sygehusdirektør Henning Vestergaard siger:

»Grunden til afskedigelserne er, at der ikke har været tilstrækkeligt mange patienter til vores elektive afdelinger. Vi har ikke været gode nok til at tiltrække dem«.

Han afviser, at der er nogen sammenhæng med oprettelsen af FAM:

»FAM er et projekt, der foregår parallelt med, at vi skal reducere. Selvfølgelig skulle der gerne på længere sigt komme færre patienter på stamafdelingerne, når vi har oprettet en akutafdeling. Men vi diskuterer vildt, hvor meget den kommer til at aflaste stamafdelingerne. Men vores synspunkt er, at der vil gå en periode, hvor afdelingen er under udvikling, bl.a. fordi nogle af lægerne på afdelingen stadig er under uddannelse. Afdelingen bliver derfor finansieret bl.a. via nogle omstillingspuljer«.