Skip to main content

Materiale mod 1813-læger smækfyldt med fejl

Uafhængig teleekspert påviser, at en tredjedel af de såkaldte ”chikaneopkald” til 1813 ikke har fundet sted. De skyldes tekniske fejl, som Region Hovedstaden burde have fanget, inden de hængte praktiserende læger ud.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Klaus Larsen kll@dadl.dk

4. feb. 2014
4 min.

Region Hovedstaden har ikke alene brugt voldsomt fejlbehæftede opkaldslister, da den i januar rettede hårde anklager mod en række praktiserende læger for at blokere den nye 1813-akuttelefon med, hvad der blev betegnet som chikaneopkald.

Region Hovedstaden har også brudt persondataloven ved at give medierne personlige oplysninger i form af indlæg på en lukket facebook-side samt navne og telefonnumre.

Det er vurderingen hos de praktiserende lægers organisation, PLO, efter at jurister samt en uafhængig datalog har gennemgået Region Hovedstadens offentliggjorte dokumenter.

Christian Dalsgaard er uafhængig telefoningeniør og datalog og gift med en praktiserende læge.. Han har analyseret de offentliggjorte datasæt og logninger og har blandt andet konstateret, at der blandt de 710 registreringer af såkaldte chikaneopkald ”er mindst 230 fejl”, nemlig 52 dubletter, 32 opkald, som er registreret med mindre end 0 sekunders varighed, 15 opkald, hvor afstanden mellem opkald fra samme telefon er negativ, samt – lige så stridende mod fysikkens love: 131 ”opkald, hvor der fast er under 50 millisekunder mellem opkald eller hvor rytmen tyder på teknisk fejl”.

Dataekspert: Telefonsvarer i selvsving

”Jeg har arbejdet som teleingeniør og med it – blandt andet med den kommunikation, der bruges mellem hospitaler og de praktiserende læger, så jeg kender den verden”, siger Christian Dalsgaard.

”Af ren nysgerrighed downloadede jeg den fil, BT havde lagt på deres hjemmeside med listerne. Og jeg har et lidt ’autistisk’ blik, så jeg straks fik øje på, at der var noget, der ikke passede”, siger han.

Dubletterne var nemme nok at se. Men da Christian Dalsgaard begyndte at regne på opkaldstiderne, faldt især ét nummer i øjnene – nemlig nummeret ”39 64 XX XX”, som angiveligt stod bag 105 opkald på én time.

”Det var det, der udløste hele balladen”, husker han.

Han konverterede data, så man kunne se afstanden mellem tallene, og konstaterede, at opkaldene

alle varede præcis 13,54 sekunder på millisekunder, og at der rytmisk var 22 sekunder mellem dem. Da han henvendte sig til Region Hovedstaden med denne opdagelse, lød svaret, at de 13,54 sekunder er varigheden af deres voice-besked.

”Men dermed giver loggen jo kun en halv sandhed, for den fortæller hermed intet om, hvornår, der blev lagt på”, siger Christian Dalsgaard.

”Når man så yderligere ser på rytmen mellem kaldene er afstanden tæt på præcis 22 sekunder, så efter min bedste overbevisning kan de ikke være foretaget manuelt eller ved at trykke på en gentage-knap. De er tydeligvis maskinelt defineret”, siger Christian Dalsgaard.

”En forklaring er muligvis, at regionens computer i en belastningssituation er gået i løkke og har igangsat en tråd som stempler start og slut, uden at kaldet har forladt køen”, siger Christian Dalsgaard og tilføjer:

”Der er sandsynligvis tale om en computerfejl, som Region Hovedstadens teknikere burde have undersøgt, inden de lancerede så voldsomme anklager”.

PLO: Måske en sag for Datatilsynet

PLO-formand Bruno Melgaard Jensen mener ikke, at det fejlbehæftede materiale er et rimeligt grundlag for de hårde anklager og har derfor sendt redegørelserne til Region Hovedstaden og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

”Nu vil vi først høre deres kommentarer, inden næste skridt, som formentlig bliver at bede Datatilsynet om at vurdere sagen”, siger Bruno Melgaard Jensen.

”Vi vil have en dialog med regionen om, hvad det er for et grundlag, de har laver materialet på, siden det er så behæftet med fejl. Selvfølgelig tager vi stærkt afstand, hvis der faktisk er nogen, der unødigt har ringet til 1813. Men som det fremgår af redegørelserne kan der være forklaring på opkald fra praktiserende læger”, siger han

”Når en region farer ud med et så kraftigt angreb på praktiserende læger, må det ske på et velunderbygget grundlag, og det skal ske inden for gældende love og god forvaltningsskik”.

Bruno Melgaard Jensen mener, at Region Hovedstaden som minimum burde have kontaktet PLO samt de implicerede læger inden, man gik til medierne.

Han tilføjer, at PLO har sendt sit nye materiale til regionen – dagen før, det nu lægges offentligt frem:

”De praktiserende læger er jo trods alt en slags samarbejdspartner for regionen, i og med de løser en opgave under en overenskomst med det offentlige”, siger han.

”Men uanset, om man er samarbejdspartner eller ej, er det rigtigste vel at høre den anden part, inden man anklager dem for noget”.

Udover brugen af fejlbefængte loglister som bevismateriale mod lægerne, mener PLO heller ikke, at Region Hovedstaden har anonymiseret lægernes telefonnumre tilstrækkeligt.

Dertil kommer regionen s videregivelse af ikke-anonymiserede screendumps fra en lukket facebook-gruppe, hvor en navngiven læge hænges ud som en af ophavsmændene til en angiveligt velorganiseret chikane-kampagne.

Og det mener PLO er en ”usaglig og ikke proportional adfærd” og en overtrædelse af Persondatalovens regler om god databehandlingsskik. og videregivelse af personoplysninger.