Skip to main content

Med på turen til en mindre skæv verden

Journalist Anne Absalonsen, annea@uncial.dk

9. feb. 2007
4 min.

Når de yngste medicinstuderende engang har afsluttet deres studium, skulle verdens fattigdom gerne være udryddet, og mødre- og spædbørnsdødeligheden i den tredje verden være kraftigt reduceret. For det er nogle af hensigterne med FN's mål for en bedre verden, der løber frem til 2015.

Men de unge læger ved ikke automatisk noget om sundhed i et globalt perspektiv; det er nemlig ikke et krav i studieordningen, hverken på medicin eller folkesundhedsvidenskab.

Derfor har en gruppe studerende fra medicin og folkesundhedsvidenskab søsat projektet Operation 2015, der frem til 2008 glider over fire af landets universiteter. I otte oplysningskampagner af en uges varighed gennemgår de hvert af FN's otte mål for en bedre verden (2015-målene) med særligt fokus på sundhedspersonalets rolle. Gennem paneldiskussioner, kaffemøder, fotoudstillinger og film ønsker de studerende bag projektet at åbne et vindue til den del af verden, hvor fattigdommen sætter dagsordnen:

»Det er vores opfattelse, at de fleste studerende ikke ved, at 2015-målene findes«, siger Christentze Schmiegelow, medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet (KU) og gennem knap syv år medlem af IMCC, de medicinstuderendes internationale organisation.

Herigennem fik hun kontakt til medicinstuderende Ditte Marie Klitbo, Syddansk Universitet (SDU), Ann Sofia Skou Thomsen, KU, Anne Sofie Jørgensen fra folkesundhedsvidenskab i Esbjerg og yderligere en studerende i Århus, der i fællesskab udviklede projektet.

Den første kampagne løb af stablen i oktober sidste år på både SDU og KU, og ud over foredrag med en repræsentant for FN's World Food Programme viste Operation 2015 en fotoudstilling om fattigdom i verden - lige midt i kantinefrokosten.

Uddannelse er sundt

Kun tre af 2015-målene retter sig decideret mod sundhed, og alligevel har gruppen bag Operation 2015 valgt at starte informationsarbejdet blandt deres medstuderende: »Uddannelse og sundhed hænger tæt sammen, og den viden skal vi som sundhedspersonale i en international sammenhæng have med os, når vi for eksempel gennemfører sundhedsprojekter i den tredje verden. Her er læger ofte meningsdannere, fordi vi opfattes som værende neutrale samtidig med at have autoritet. Og vi skal derfor tage stilling til en række forskellige spørgsmål, der rækker ud over det rent lægefaglige,« mener Christentze Schmiegelow, der i øjeblikket er i gang med at arrangere den næste oplysningsuge, der omhandler mål 2: uddannelse for alle.

Selvom både studerende og undervisere er glade for kampagnerne og projektet, er der ikke tegn til at tilføje global sundhedslære til curriculum for medicin lige nu. Kun SDU udbyder et treugers kursus til de studerende på opfordring af Ditte Marie Klitbo:

»Studiet er i forvejen tæt pakket, og hvis vi skal have global sundhed som et nyt fag, må et andet fag ud, eller der skal skæres lidt ned på omfanget af andre fag. Men vi kan vælge at tage et kursus i global sundhedslære, når vi har valgfrit klinisk ophold, og der er rigtig flot tilmelding«, fortæller Christentze Schmiegelow, der er med til at arrangere kurserne.

Uden grænser

Hvad kan du selv bruge din viden om global sundhed til?

»Dels kan jeg bruge det som læge i Danmark. Viden om global sundhed medvirker til en hel forståelse, som alle læger og sundhedspersonale kan bruge. Grænserne eksisterer ikke på den måde mere - patientgruppen er meget heterogen, og vi skal ikke kun diagnosticere og behandle men også forstå, hvordan og hvorfor patienterne reagerer på sygdommen og behandlingen. Derudover vil jeg gerne ud med Læger uden Grænser«.

Genlæs Ugeskriftets temanummer om global sundhed her: www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TID…

Program og kontaktpersoner

Uge 9 står i 2015-målenes tegn på SDU med paneldebat den 28. februar kl. 17 med deltagelse af blandt andre en repræsentant for UNESCO samt forskere og politikere. Interesserede er velkomne til at kontakte nalbertsen@health.sdu.dk for oplysninger om yderligere arrangementer.

På KU finder kampagnen sted i uge 11, med paneldiskussion den 14. marts kl. 16, på Panum Instituttet, Lille mødesal. Kontakt christentzes@yahoo.dk for flere oplysninger.

Både på SDU og KU vil der være film og kaffeevents, men det endelig program var ikke færdigt ved redaktionens slutning.

IMCC

Alle medicinstuderende er automatisk medlem af International Medical Cooperation Committee, der blandt andet sender medicinstuderende til DANIDAs udviklingsprojekter eller på klinikophold i udviklingslande. Derudover laver IMCC sommerskoler i Etik og International sundhed. Der er cirka 300 aktive medlemmer. Studerende på andre studieretninger har også mulighed for at deltage i og benytte sig af IMCC's arbejde men skal aktivt melde sig ind i IMCC først.

Læs mere her: www.imcc.dk

2015-målene

  1. Udrydde ekstrem fattigdom og sult

  2. Sikre grundskoleuddannelse for alle

  3. Fremme ligestilling mellem kønnene

  4. Reducere børnedødeligheden

  5. Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder

  6. Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme

  7. Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling

  8. Skabe et globalt partnerskab for udvikling