Skip to main content

Medicin ud af dødskammeret

Formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen

17. jun. 2011
3 min.

At lægemidlet pentobarbital fra danske Lundbeck p.t. bruges til at henrette fanger i en række amerikanske stater med, har vakt stor opmærksomhed. Indtil nu er stoffet ifølge Amnesty International blevet anvendt til at eksekvere 13 dødsdomme med.

Der er lagt pres på Lundbeck for at få myndigheder og politikere i en række amerikanske stater til at stoppe den groteske brug af et lægemiddel, som ellers anvendes i behandlingen af bl.a. patienter med epilepsi.

Lægeforeningen har netop i et brev til Lundbeck opfordret firmaet til at fortsætte bestræbelserne på at få stoppet brugen af pentobarbital i dødskammeret. Det er vigtigt, at medicinalfirmaer reagerer, så det ikke kan misforstås, når deres produkter misbruges stik mod deres formål. Lundbeck har med større styrke på det seneste protesteret mod brugen af deres lægemiddel. Nu er udfordringen at vedligeholde presset på de relevante myndigheder og politikere.

Det har været diskuteret, om ikke Lundbeck burde stoppe salget af pentobarbital i USA. Det har firmaet ikke ønsket - med det argument, at patienter har gavn af lægemidlet, og at en tilbagetrækning af det vil gå ud over dem. Andre mener, at det ikke er uundværligt.

Men under alle omstændigheder er problemet, at pentobarbital - hvis det trækkes tilbage - med stor sandsynlighed vil blive erstattet på dødsgangene. Der er rigtig mange typer medicin, som i tilstrækkeligt høje doser vil kunne bruges til at slå ihjel med.

Før pentobarbital brugte man anæstesimidlet sodium thiopental i fængslerne. Den amerikanske producent besluttede i januar helt at droppe lægemidlet. Det skete efter pres fra myndighederne i Italien, hvor produktionen skulle finde sted. De krævede garanti for, at medicinen ikke blev solgt til brug ved henrettelser. Desværre fandt fængslerne som bekendt hurtigt et nyt præparat.

Derfor er det afgørende, at lægemiddelindustrien internationalt reagerer på denne udfordring. Lægeforeningen opfordrer Lundbeck til at rejse emnet i medicinalindustriens nationale og internationale fora og sikre, at der er kontant afregning, når produkter, der er skabt til at helbrede og lindre, bruges til at slå ihjel med.

For læger har sagen den særlige vinkel, at brug af medicin til at henrette fanger med, betyder, at der er amerikanske kolleger, som er involveret i processen. Det er meget problematisk. Dødsstraf er i sig selv umenneskelig, og derfor har både Lægeforeningen og Verdenslægeforeningen den holdning, at læger ikke på nogen måde må assistere ved henrettelser. Lægers opgave er at redde liv og lindre smerter og lidelser, ikke at medvirke ved staters udmøntning af straf.

Det vil styrke sundhedsvæsenets stemme i denne debat, hvis lægemiddelindustrien samlet markerer sig i debatten. Den bør gå forrest i bestræbelserne på at sætte en effektiv stopper for misbrug af sine produkter. Lægeforeningen deltager meget gerne i en dialog med både Lundbeck og Læge-middelindustriforeningen.