Skip to main content

Medicinsk cannabis skal være allersidste udvej

Smertelæge Karin Bruun Plesner, der arbejder på Smertecenter Syd, er forsigtigt imødekommende over for medicinsk cannabis, men ser det som sidste udvej. Hun håber på et godt samarbejde med de praktiserende læger.

Karin Bruun Plesner er klar til at udskrive medicinsk cannabis, men kun hvis alt andet har været afprøvet.
Karin Bruun Plesner er klar til at udskrive medicinsk cannabis, men kun hvis alt andet har været afprøvet.

Britt Lindemann, brl@dadl.dk

27. nov. 2017
3 min.

Karin Bruun Plesner kalder sig selv forsigtigt imødekommende, når det kommer til forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der træder i kraft 1. januar 2018. Indledningsvist var hun ellers både skeptisk og afvisende, men diskussioner med kollegaer på Smertecenter Syd har gjort hende mere positivt indstillet.

»Da forslaget kom på bordet for et års tid siden, var vi meget afvisende og skeptiske, men nu har vi diskuteret det og vendt det med hinanden, og nu er jeg det, jeg selv vil kalde forsigtigt imødekommende over for medicinsk cannabis«, siger Karin Bruun Plesner til Ugeskriftets podcast.

Det betyder, at hun ikke er afvisende over for at udskrive medicinsk cannabis til patienter, hvor alle andre muligheder er afprøvet.

»Min imødekommenhed skyldes, at jeg tænker, at for nogle udvalgte patientgrupper, hvor intet andet har kunnet fungere, kunne det måske være alternativet, der kunne give dem et bedre liv«.

Når Karin Bruun Plesner er så forsigtig, er det fordi, der mangler evidens gennem længere randomiserede studier, der klarlægger, hvilke bivirkninger der kan være ved længere tids indtag af medicinsk cannabis. Derfor vil hun også grundigt informere sine patienter om de tre hovedbekymringer, hun har: at det kan 1) inducere psykose, 2) være afhængighedsskabende og 3) påvirke kognitive funktioner.

Cannabis skal ordineres

på smertecentrene

Dansk Selskab for Almen Medicin har for længst frarådet sine medlemmer at udskrive medicinsk cannabis, fordi der ifølge formand Anders Beich mangler et dokumenteret og solidt grundlag. Til debat om medicinsk cannabis på Lægedage viste en håndsoprækning blandt de ca. 100 tilfældige tilstedeværende praktiserende læger, at ikke en eneste følte sig tryg ved at udskrive cannabis. Og Karin Bruun Plesner synes heller ikke, at praktiserende læger skal træffe beslutningen om, hvorvidt en patient skal ordineres medicinsk cannabis.

»Min helt personlige holdning, hvis vi taler om behandling af kroniske nonmaligne smerter, er, at det synes jeg faktisk ikke, de praktiserende læge skal sidde med at starte op. Hvis vi skal have en ordentlig erfaringsopsamling, tænker jeg, at vi skal have det centraliseret. Efter min mening skal det være på så få hænder som muligt, og det bør være smertecentrene, der står for den erfaringsindsamling«, siger hun.

Men hvis forsøgsordningen skal have en chance for at indsamle erfaring nok, får smertecentrene brug for de praktiserende lægers hjælp.

»Jeg ser vores opgave som dem, der indsamler erfaringen og starter behandlingen op, men hvis vi har en patient, som har glæde af behandlingen og skal fortsætte med det, så har vi brug for, at der også er nogle praktiserende læger i den anden ende, der vil fortsætte med at udskrive det og i princippet jo også fortsætte med at monitorere på det«, siger Karin Bruun Plesner. À