Skip to main content

Medicinstuderende i Esbjerg: »Læsesalen er stadig lidt tom«

Den 1. september startede den nye kandidatuddannelse på Esbjerg Sygehus – Syddansk Universitetshospital med et lille hold på 30 studerende. Det unikke på kandidatuddannelsen i Esbjerg er en toårig tilknytning til en stamafdeling, træning i compassion og øget fokus på simulationstræning.

Foto: Ugeskrift for Læger
Foto: Ugeskrift for Læger

Laura de Vos, lth@dadl.dk

5. dec. 2022
2 min.

Kandidatuddannelsen på Esbjerg Sygehus – Syddansk Universitetshospital adskiller sig fra andre kandidatuddannelser ved, at de studerende bliver tilknyttet den samme stamafdeling under hele uddannelsen.

Det ser afdelingelæge og klinisk lektor Anne Cathrine Godtfredsen som en stor fordel: »At den studerende kommer i en stamafdeling betyder, at den studerende kommer til at have et tilhørsforhold til én afdeling, og det er supervigtigt, når man skal lære og udvikle sig«.

»Opstarten her har været rigtig god. Vi er en lille gruppe, som gør, at vi er tæt knyttede. Man kan også mærke det her på etagen, hvor vi har læsesal, bibliotek og undervisningslokaler, at den stadig er lidt tom, fordi vi er den allerførste årgang.
Jeg kan mærke, at jeg har behov for at have hands-on. Vi får lov til at opleve ting på dukker, og vi får vejledning i det. Så når vi er ude, så er vi rigtig klar til at tage hånd om patienterne«, siger medicinstuderende på kandidatuddannelsen Anna Lyhne, der har stamafdeling på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

Hør afdelingslæge Anne Cathrine Godtfredsen og studerende Anna Lyhne fortælle om opstarten:

Kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg er etableret og udviklet som et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark samt almen praksis.