Skip to main content

Metabolisk syndrom og type 2-diabetes

Per Lav Madsen, overlæge, dr.med. (foto: Dennis Dalgaard) og Aleksander Krag, professor, overlæge, ph.d., MBA (foto: Privat)
Per Lav Madsen, overlæge, dr.med. (foto: Dennis Dalgaard) og Aleksander Krag, professor, overlæge, ph.d., MBA (foto: Privat)

Per Lav Madsen & Aleksander Krag

17. okt. 2022
2 min.

Overvægt og lavt motionsniveau præger store dele af verdensbefolkningen, og i Danmark har vi et stigende antal svært overvægtige. Den Nationale Sundhedsprofil 2021 »Danskernes sundhed« udgivet af Sundhedsstyrelsen viser, at andelen af rygere falder, og andelen, der drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed, er faldende for de fleste aldersgrupper [1]. Men andelen med svær overvægt (BMI ≥ 30 kg/m2) er steget fra 13,6% i 2010 til 18,5% i 2021, og andelen af normalvægtige er faldet fra 50,7% til 45%. I takt med dette stiger prævalensen af type 2-diabetes, og Diabetesforeningen anslår, at mindst 250.000 danskere har type 2-diabetes, og der er et betydeligt antal udiagnosticerede patienter med type 2-diabetes. Det er projiceret, at antallet af patienter vil stige til 420.000 i 2030. Vores dagligdag er tiltagende stillesiddende, og vi indtager flere kalorier, end vi kan forbrænde. Det er kun 42% af danskere, der lever op til WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet på 150 minutter om ugen. Der ses en systematisk skæv fordeling af risikofaktorer og trivsel med ophobning af risikofaktorer blandt borgere med kortere uddannelser og borgere uden for arbejdsmarkedet. En kendsgerning, som alle læger og sundhedspersonale bør være opmærksomme på og bidrage til at bekæmpe.

»Vores dagligdag er tiltagende stillesiddende, og vi indtager flere kalorier, end vi kan forbrænde. Det er kun 42% af danskere, der lever op til WHO’s minimums­anbefaling for fysisk aktivitet på 150 minutter om ugen«Per Lav Madsen & Aleksander Krag

Overvægt er en risikofaktor for type 2-diabetes, og der er i dag stort set ikke det speciale, hvor type 2-diabetes ikke er en risikofaktor. Det er vanskeligt at tabe sig, og behandlingen af type 2-diabetes har blandt andet derfor været vanskelig, men der er nu medicin og kirurgi, der specifikt ændrer livsforløb for patienter med overvægt og diabetes. Vel vidende at type 2-diabetes ikke bare behandles af endokrinologer, men at patienter med det metaboliske syndrom og type 2-diabetes ses i næsten alle specialer, har vi i dette temanummer forsøgt at samle en buket fra forskningsgrupper inden for flere specialer, der hver har skrevet om ny forståelse af det metaboliske syndrom og type 2-diabetes inden for netop deres speciale.

Læs hele temaet om overvægt og metablolisk syndrom

Referencer

Reference

  1. Danskernes sundhed. Sundhedsstyrelsen 2022.