Skip to main content

»Mikroberne er menneskets usynlige allierede«

Bogen »Se det usynlige i øjnene« oplyser og udfordrer med ny viden om kroppens mikroorganismer. Læs anmeldelse af Oluf Borbye.
Cover: People’s
Cover: People’s

Oluf Borbye, professor, overlæge dr.med. Interessekonflikter: ingen

10. nov. 2022
3 min.

Bogen »Se det usynlige i øjnene« (forlaget People’s) af professor Søren Molin, professor Jan Sørensen og forfatteren Tor Nørretranders rammer lige i »skabet« af ny viden om mikroorganismer med kolossale muligheder for at skabe sundere liv og en bedre verden, men også store risici for misbrug og katastrofer. Spørgsmål og svære valg, som ikke kan overlades til forskere og politikere alene, men som nødvendiggør en bred folkelig debat.

Læs den!

Faktaboks

Fakta

Ikke mindst, hvis du ligesom jeg arbejder inden for sundhedsverdenen, hvor vi af oplagte årsager er tilbøjelige til at have et »patogen-centrisk« syn på mikrobiologien.

For i vores hverdag står den kliniske mikrobiologi centralt i bekæmpelsen af infektionssygdomme. Men menneskets patogene mikrober udgør en forsvindende lille del af det univers af mikroorganismer, som hele den synlige verden er iklædt.

I et medrivende og ofte metaforisk sprog formidler forfatterne deres viden om, hvordan udvikling og anvendelse af genteknologi, kunstig intelligens og bioinformatik blev de nøgler, der åbnede portene ind til mikrobernes astronomiske univers.

De usynlige – mikroberne - omfatter og fylder alt fra regndråber, luft, skylag, tarm, blomster, mudder, hud, bøgeblade, insekter til oceaner. De er afgørende bindeled i planetens samlede liv.

For flere milliarder år siden var de her som de første, og som mennesker bor vi til leje på deres planet. En erkendelse, der bør aftvinge respekt og eftertanke.

»I et medrivende og ofte metaforisk sprog formidler forfatterne deres viden om, hvordan udvikling og anvendelse af genteknologi, kunstig intelligens og bioinformatik blev de nøgler, der ­åbnede portene ind til mikro­bernes astronomiske univers«Oluf Borbye, professor, overlæge, dr.med.

Forfatternes ambition er, at enhver bør være bekendt med, at mikroorganismerne er afgørende for alt liv, og at langt størstedelen af mikroberne er menneskets usynlige allierede. En viden, der kræver stor ansvarlighed netop nu, hvor verden har brug for at vurdere mikrobernes potentiale for at bidrage til at løse problemer med klimakrise, grøn omstilling af landbrug, bekæmpelse af jord-og havforurening, mikrobe-dreven udvikling af lægemidler for slet ikke at tale om muligheden for redigering i alt levendes arvemasse inklusive mennesketes eget DNA.

Retorisk spørges der i bogen: Er vi klar over, hvor voldsomt det, der er ved at ske inden for vores indgriben i mikrobernes univers, egentligt er?

Bogen er ikke underholdning. Den oplyser og udfordrer: Der er brug for åbne øjne og en engageret deltagelse i en demokratisk debat om, hvordan vi kan inddrage mikrobernes potentiale til håndtere mange af verdenssamfundets udfordringer nu og i de næste mange årtier – forhåbentligt uden at vi hovedløst udløser natur- og helbredskatastrofer ved at manipulere med økologi, vi ikke kan overskue.

Omkring en tredjedel af bogens sider udgøres af smukke fotos, overvejende af mikroorganismer. De er taget af fotograf Henrik Saxgren. Første gang jeg læste bogen, syntes jeg, der var for mange, men så fattede jeg hensigten.

Bogens emne og kondenserede tekster lægger i allerhøjeste grad op til eftertanke og en personlig stillingtagen. Derfor inviterer billederne til meditative refleksionspauser.

Læs flere anmeldelser her.